Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl MARKETING Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl MARKETING Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl."— Zapis prezentacji:

1 Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl
MARKETING Dr Aleksandra Gniot

2 Analiza SWOT Silne strony: Słabe strony: znana, wyrobiona marka
dobra organizacja sprzedaży certyfikaty potwierdzające jakość stabilna sytuacja finansowa pozycja monopolisty w jednym z segmentów wykwalifikowany personel Słabe strony: nieefektywna organizacja produkcji braki kadrowe niska jakość produktów brak/zbyt mała sieć serwisowa nierzetelni dostawcy korzystanie z przestarzałych technologii

3 Analiza SWOT Szanse: Zagrożenia:
możliwość otworzenia nowych punktów sprzedaży otwarcie nowego rynku zagranicznego pojawienie się nowych rozwiązań technologicznych zmniejszających koszty produkcji Zagrożenia: utrata kluczowego klienta na rzecz konkurencji niekorzystna zmiana kursu walut pojawienie się nowej konkurencji na rynkach zbytu przedsiębiorstwa pojawienie się atrakcyjnych ofert pracy dla naszych pracowników na rynkach zagranicznych

4 Analiza SWOT Szanse: Zagrożenia: Silne strony: Słabe strony:

5

6

7

8 Analiza SWOT Szanse: Zagrożenia: Silne strony: Słabe strony:
This latest ad campaign in Holland depicts a "white PSP" model violently holding the mouth of a "black PSP" model. It is in regards to the launch of the ceramic white PSP. The billboard is supposed to be one of nearly 100 evocative images created for the campaign. Silne strony: Słabe strony:

9 Analiza SWOT Szanse: Zagrożenia: Słabe strony: Silne strony:
Nike viral ad posted online with Brazilian soccer player, Ronaldinho.

10 Analiza SWOT Szanse: Zagrożenia: Silne strony: Słabe strony:

11 Analiza SWOT Szanse: Zagrożenia: Słabe strony: Silne strony:

12 Segment rynku Jednorodna grupa nabywców!

13 Segmentacja rynku Podział rynku według określonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców, którzy mają zbliżone potrzeby i w podobny sposób reagują na działania marketingowe przedsiębiorstwa.

14 Dobry segment rynku: Być odpowiedniej wielkości- POJEMNY
Umożliwiać wejście i działanie Pb- DOSTĘPNY Umożliwiać jego rozwój- PRZYSZŁOŚCIOWY Nie zachęcać do wchodzenia- KONKURENCYJNY Przynosić zysk- OPŁACALNY

15 Segmenty rynku powinny być :
mierzalne (można zmierzyć ich wielkość, siłę nabywczą, określić ich cechy) znacznych rozmiarów (na tyle duże, że warto je obsługiwać) dostępne – można do nich dotrzeć i je obsłużyć zróżnicowane - odmiennie reagują na różne elementy kompozycji marketingowej realne – można skonstruować programy ich przyciągania i obsługiwania

16

17 Segmentacja rynku pomaga w:
Dostosowywaniu produktów do potrzeb nabywców zwiększenie sprzedaży konkurencyjności Dotarciu do tych nabywców, których preferencje uwzględniono przy kształtowaniu produktu Szybkim zauważeniu zmian zachodzących na rynku Wcześniejszym przystosowaniu się do zmian na rynku

18 Koncepcje działań marketingowych
Działania Marketingowe Segmenty rynku Działania niezróżnicowane Cały rynek to rynek docelowy. Stosujemy jeden zestaw marketingu mix Marketing MIX Rynek Działania zróżnicowane Dla każdego segmentu tworzymy inny marketing Marketing MIX 1 Segment 1 Marketing MIX 2 Segment 2 Marketing MIX 3 Segment 3 Działania skoncentrowane Jako rynek docelowy wybieramy jeden segment i opracowujemy dla niego Marketing MIX Segment 1 Segment 2 Działania zindywidualizowane Do każdego nabywcy dostosowuje się inny zestaw Marketingu MIX (zindywidualizowany) Marketing MIX 1 Nabywca 1 Marketing MIX 2 Nabywca 2 Marketing MIX 3 Nabywca 3

19 Koncepcje działań marketingowych?

20 Asortyment produktów i ich udział w rynku

21 Asortyment produktów Celowo dobrany zestaw produktów (product mix), które przedsiębiorstwo oferuje na rynku

22 Linia produktu Grupa produktów zawiązanych ze sobą, np. przeznaczeniem dla określonej grupy odbiorców lub powiązanych podobnym sposobem działania Pełnią podobne funkcje, mają te same kanały dystrybucji i podobne ceny.

23 Warianty asortymentu Asortyment szeroki- zestaw produktów zawierający dużą liczbę różnych linii produktów, czyli grup asortymentowych Asortyment wąski- zestaw produktów zawierających niewielką liczbę różnych linii produktów, czyli grup asortymentowych Asortyment głęboki- zestaw produktów umożliwiających duży wybór pozycji w ramach jednej linii produktów Asortyment płytki- zestaw produktów o niewielkich możliwościach wyboru w ramach jednej linii produktów

24 Warianty asortymentu A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4
Rozszerzenie asortymentu GRUPY ASORTYMENTOWE Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 Pogłębienie asortymentu PRODUKTY

25 Scharakteryzuj ofertę asortymentową
Szerokość asortymentu Maksymalna głębokość grupy asortymentowej Minimalna głębokość grupy asortymentowej Łączna liczba produktów Średnia głębokość grupy asortymentowej Szerokość asortymentu -5 grup asortymentowych (A-E) Maksymalna głębokość grupy asortymentowej- 5 produktów (od A1-A5) Minimalna głębokość grupy asortymentowej- 3 produkty (od C1-C3) Łączna liczba produktów- 20 produktów (od A1-E4) Średnia głębokość grupy asortymentowej 4 produkty

26 Macierz BCG Metoda portfelowa oceniająca produkty według udziału w rynku i tempa wzrostu sprzedaży Ułatwia zarządzanie asortymentem i zapewnienie bieżących zysków oraz przewidywanie, jakie produkty i działania zapewnią te zyski w przyszłości

27 Macierz BCG Wysoki Stopa wzrostu sprzedaży Niski Niski Wysoki
Udział w rynku

28 Trudne dzieci Produkty o niepewnej przyszłości. Niska rentowność
Duże potrzeby finansowe Wymagają znacznych środków na rozwój

29 Gwiazdy Produkty rozwojowe Wysoka rentowność Duże potrzeby finansowe

30 Dojne krowy Produkty ustabilizowane Wysoka rentowność
Małe potrzeby finansowe

31 Psy Produkty schyłkowe Niska rentowność Duże potrzeby finansowe
Często przynoszą straty

32 Poszerzenie asortymentu produktów
Dla konsumentów Bayer był i pozostał nadal synonimem aspiryny. Firma Bayer mogłaby jednak osiągnąć sukces, gdyby zaczęła sprzedawać nowy lek pod inna marką, jako produkt bez aspiryny.

33 Przerwa!


Pobierz ppt "Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl MARKETING Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google