Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie MARKETING Dr Aleksandra Gniot

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie MARKETING Dr Aleksandra Gniot"— Zapis prezentacji:

1 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie MARKETING Dr Aleksandra Gniot

2 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Analiza SWOT Silne strony: znana, wyrobiona marka dobra organizacja sprzedaży certyfikaty potwierdzające jakość stabilna sytuacja finansowa pozycja monopolisty w jednym z segmentów wykwalifikowany personel Słabe strony: nieefektywna organizacja produkcji braki kadrowe niska jakość produktów brak/zbyt mała sieć serwisowa nierzetelni dostawcy korzystanie z przestarzałych technologii

3 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Analiza SWOT Szanse: możliwość otworzenia nowych punktów sprzedaży otwarcie nowego rynku zagranicznego pojawienie się nowych rozwiązań technologicznych zmniejszających koszty produkcjiZagrożenia: utrata kluczowego klienta na rzecz konkurencji niekorzystna zmiana kursu walut pojawienie się nowej konkurencji na rynkach zbytu przedsiębiorstwa pojawienie się atrakcyjnych ofert pracy dla naszych pracowników na rynkach zagranicznych

4 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Analiza SWOT Szanse: Zagrożenia: Silne strony:Słabe strony:

5 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

6

7

8 Analiza SWOT Szanse: Zagrożenia: Silne strony:Słabe strony: This latest ad campaign in Holland depicts a "white PSP" model violently holding the mouth of a "black PSP" model. It is in regards to the launch of the ceramic white PSP. The billboard is supposed to be one of nearly 100 evocative images created for the campaign.

9 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Analiza SWOT Szanse: Zagrożenia: Silne strony: Słabe strony: Nike viral ad posted online with Brazilian soccer player, Ronaldinho.

10 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Zagrożenia: Słabe strony: Analiza SWOT Szanse: Silne strony:

11 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Analiza SWOT Szanse: Zagrożenia: Silne strony: Słabe strony:

12 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Segment rynku Jednorodna grupa nabywców!

13 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Segmentacja rynku Podział rynku według określonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców, którzy mają zbliżone potrzeby i w podobny sposób reagują na działania marketingowe przedsiębiorstwa.

14 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Dobry segment rynku: Być odpowiedniej wielkości- POJEMNY Umożliwiać wejście i działanie Pb- DOSTĘPNY Umożliwiać jego rozwój- PRZYSZŁOŚCIOWY Nie zachęcać do wchodzenia- KONKURENCYJNY Przynosić zysk- OPŁACALNY

15 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Segmenty rynku powinny być : –mierzalne (można zmierzyć ich wielkość, siłę nabywczą, określić ich cechy) –znacznych rozmiarów (na tyle duże, że warto je obsługiwać) –dostępne – można do nich dotrzeć i je obsłużyć –zróżnicowane - odmiennie reagują na różne elementy kompozycji marketingowej –realne – można skonstruować programy ich przyciągania i obsługiwania

16 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Kryteria segmentacji rynku Konsument Demograficzne Rasa Narodowość Wiek Płeć Wielkość i struktura rodziny Wykształcenie Ekonomiczne Dochody Zdolność do wydatków Oszczędności Źródła dochodów Społeczne Zawód Klasa społeczna Pozycja społeczna Pochodzenie Kulturowe Religia Tradycja Zwyczaje spędzania czasu Styl życia Geograficzne Miejsce zamieszkania Warunki naturalne Klimat Wielkość miejscowości i regionu Gęstość zaludnienia Produkt lub sytuacja zakupu

17 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Segmentacja rynku pomaga w: Dostosowywaniu produktów do potrzeb nabywców zwiększenie sprzedaży konkurencyjności Dotarciu do tych nabywców, których preferencje uwzględniono przy kształtowaniu produktu Szybkim zauważeniu zmian zachodzących na rynku Wcześniejszym przystosowaniu się do zmian na rynku

18 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Koncepcje działań marketingowych Działania MarketingoweSegmenty rynku Działania niezróżnicowane Cały rynek to rynek docelowy. Stosujemy jeden zestaw marketingu mix Marketing MIX Rynek Działania zróżnicowane Dla każdego segmentu tworzymy inny marketing Marketing MIX 1 Segment 1 Marketing MIX 2 Segment 2 Marketing MIX 3 Segment 3 Działania skoncentrowane Jako rynek docelowy wybieramy jeden segment i opracowujemy dla niego Marketing MIX Segment 1 Segment 2 Marketing MIX 3 Segment 3 Działania zindywidualizowane Do każdego nabywcy dostosowuje się inny zestaw Marketingu MIX (zindywidualizowany) Marketing MIX 1 Nabywca 1 Marketing MIX 2 Nabywca 2 Marketing MIX 3 Nabywca 3

19 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Koncepcje działań marketingowych?

20 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Asortyment produktów i ich udział w rynku

21 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Asortyment produktów Celowo dobrany zestaw produktów (product mix), które przedsiębiorstwo oferuje na rynku

22 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Linia produktu Grupa produktów zawiązanych ze sobą, np. przeznaczeniem dla określonej grupy odbiorców lub powiązanych podobnym sposobem działania Pełnią podobne funkcje, mają te same kanały dystrybucji i podobne ceny.

23 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Warianty asortymentu Asortyment szeroki- zestaw produktów zawierający dużą liczbę różnych linii produktów, czyli grup asortymentowych Asortyment wąski- zestaw produktów zawierających niewielką liczbę różnych linii produktów, czyli grup asortymentowych Asortyment głęboki- zestaw produktów umożliwiających duży wybór pozycji w ramach jednej linii produktów Asortyment płytki- zestaw produktów o niewielkich możliwościach wyboru w ramach jednej linii produktów

24 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie GRUPY ASORTYMENTOWE Grupa AGrupa BGrupa CGrupa DGrupa E A1A2A3A4A5A1A2A3A4A5 B1B2B3B4B1B2B3B4 C1C2C3C1C2C3 D1D2D3D4D1D2D3D4 E1E2E3E4E1E2E3E4 Warianty asortymentu Rozszerzenie asortymentu Pogłębienie asortymentu PRODUKTY

25 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Scharakteryzuj ofertę asortymentową Szerokość asortymentu Maksymalna głębokość grupy asortymentowej Minimalna głębokość grupy asortymentowej Łączna liczba produktów Średnia głębokość grupy asortymentowej Szerokość asortymentu -5 grup asortymentowych (A-E) Maksymalna głębokość grupy asortymentowej- 5 produktów (od A 1 -A 5 ) Minimalna głębokość grupy asortymentowej- 3 produkty (od C 1 -C 3 ) Łączna liczba produktów- 20 produktów (od A 1 -E 4 ) Średnia głębokość grupy asortymentowej 4 produkty

26 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Macierz BCG Metoda portfelowa oceniająca produkty według udziału w rynku i tempa wzrostu sprzedaży Ułatwia zarządzanie asortymentem i zapewnienie bieżących zysków oraz przewidywanie, jakie produkty i działania zapewnią te zyski w przyszłości

27 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Macierz BCG Stopa wzrostu sprzedaży Udział w rynku Niski Wysoki Niski Wysoki

28 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Trudne dzieci Produkty o niepewnej przyszłości. Niska rentowność Duże potrzeby finansowe Wymagają znacznych środków na rozwój

29 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Gwiazdy Produkty rozwojowe Wysoka rentowność Duże potrzeby finansowe

30 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Dojne krowy Produkty ustabilizowane Wysoka rentowność Małe potrzeby finansowe

31 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Psy Produkty schyłkowe Niska rentowność Duże potrzeby finansowe Często przynoszą straty

32 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Poszerzenie asortymentu produktów Dla konsumentów Bayer był i pozostał nadal synonimem aspiryny. Firma Bayer mogłaby jednak osiągnąć sukces, gdyby zaczęła sprzedawać nowy lek pod inna marką, jako produkt bez aspiryny.

33 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Przerwa!


Pobierz ppt "Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie MARKETING Dr Aleksandra Gniot"

Podobne prezentacje


Reklamy Google