Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URAZY CZASZKOWO- MÓZGOWE Dr med. Piotr Bojarski KATEDRA I KLINIKA NEUROCHIRURGII AM w WARSZAWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URAZY CZASZKOWO- MÓZGOWE Dr med. Piotr Bojarski KATEDRA I KLINIKA NEUROCHIRURGII AM w WARSZAWIE."— Zapis prezentacji:

1 URAZY CZASZKOWO- MÓZGOWE Dr med. Piotr Bojarski KATEDRA I KLINIKA NEUROCHIRURGII AM w WARSZAWIE

2 Glasgow Coma Scale Odpowiedź ocznaOdpowiedź oczna –spontanicznie4 –na polecenie 3 –na ból 2 –brak reakcji1 Odpowiedź słownaOdpowiedź słowna –zorientowany 5 –zdezorientowany4 –splątany3 –nieartykułowane dźwięki 2 –brak reakcji 1 Odpowiedź ruchowaOdpowiedź ruchowa –spełnia polecenia 6 –lokalizuje bodziec bólowy5 –reakcja ucieczki4 –prężenia zgięciowe 3 –prężenia wyprostne2 –brak reakcji 1

3 URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE Stopień ciężkości urazu niskie, średnie średnie wysokie ryzyko urazu wewnątrzczaszkowego

4 URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE NISKIE RYZYKO URAZU WEWNĄTRZCZASZKOWEGO bóle i zawroty głowybóle i zawroty głowy zasinienie lub powierzchowna rana głowyzasinienie lub powierzchowna rana głowy bez objawów ogniskowego uszkodzenia OUNbez objawów ogniskowego uszkodzenia OUN

5 URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE ŚREDNIE RYZYKO URAZU WEWNĄTRZCZASZKOWEGO utrata praytomnościutrata praytomności narastające bóle głowynarastające bóle głowy zatrucie alkoholem lub lekamizatrucie alkoholem lub lekami napad padaczkowynapad padaczkowy niejasny lub nieznany wywiadniejasny lub nieznany wywiad niepamieć wstecznaniepamieć wsteczna objawy złamania podstawy czaszkiobjawy złamania podstawy czaszki poważny uraz twarzoczaszkipoważny uraz twarzoczaszki uraz wielomiejscowyuraz wielomiejscowy wgłobienie kości sklepienia czaszkiwgłobienie kości sklepienia czaszki duży krwiak podczepcowyduży krwiak podczepcowy

6 URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE WYSOKIE RYZYKO URAZU WEWNĄTRZCZASZKOWEGO zaburzenia świadomości GCS<15pktzaburzenia świadomości GCS<15pkt objawy ogniskowego uszkodzenia OUNobjawy ogniskowego uszkodzenia OUN narastające ilościowe zaburzenia świadomościnarastające ilościowe zaburzenia świadomości wgłobienie kości sklepienia czaszkiwgłobienie kości sklepienia czaszki duży krwiak podczepcowyduży krwiak podczepcowy

7 POSTĘPOWANIE Z CHORYM NIEPRZYTOMNYM czynności resuscytacyjne intubacja gdy <=8pkt GCS dostęp do żyły gdy uraz komunikacyjny potencjalnie uszkodzony kręgosłup kołnierz szyjny gdy uraz komunikacyjny stężona glukoza i.v. gdy śpiączka niejasnego pochodzenia NIE PODAWAĆ 20%Mannitolu chorym po urazie - mogą mieć stłuczenie mózgu tylko gdy już mają objawy wklinowania (bradykardia,bradypnoe,anizokoria) napad padaczkowy - diazepam 10mg > clonazepam 2mg> diazepam 10mg > stan padaczkowy > szpital+fenytoina (EPANUTIN)i.v.+furosemid 20mg+ ew. zwiotczenie+respirator

8 Napad padaczkowy diazepam 10mg > clonazepam 2mg> diazepam 10mg > stan padaczkowy > szpital+fenytoina(EPANUTIN)i.v. +furosemid 20mg+ ew.zwiotczenie+respirator.

9 URAZY KRĘGOSŁUPA Unieruchomienie całego kręgosłupaUnieruchomienie całego kręgosłupa Solu-Medrol w megadawkach i.v.Solu-Medrol w megadawkach i.v. –bolus 30mg/kg m.c. przez 15min –dawka podtrzymująca 5,3mg/kg m.c./h przez kolejne 23h W ciągu 6 h od urazu, później bez znaczenia

10 URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE wstrząśnienie mózguwstrząśnienie mózgu stłuczenie mózgustłuczenie mózgu rozlane uszkodzenie aksonalne (diffuse axonal injury)rozlane uszkodzenie aksonalne (diffuse axonal injury) krwiaki wewnątrzczaszkowekrwiaki wewnątrzczaszkowe –ostry podtwardówkowy aSDH –przewlekły podtwardówkowy cSDH –ostry nadtwardówkowy aEDH –krwiak śródmózgowy

11 WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU utrata przytomnościutrata przytomności niepamięć wstecznaniepamięć wsteczna dezorientacjadezorientacja opóźniona reakcja w tym słownaopóźniona reakcja w tym słowna podwyższony nastrójpodwyższony nastrój

12 WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU badanie neurologiczne w tym stanu świadomości-GCSbadanie neurologiczne w tym stanu świadomości-GCS rtg czaszki - AP + bok + żąb + otwór potylicznyrtg czaszki - AP + bok + żąb + otwór potyliczny CT jeżeli odchylenia w badaniu neurologicznymCT jeżeli odchylenia w badaniu neurologicznym obserwacja szpitalna 3-4 dobyobserwacja szpitalna 3-4 doby

13 STŁUCZENIE MÓZGU hyperdensyjne ogniska śródmózgowo w CThyperdensyjne ogniska śródmózgowo w CT obrzęk mózgu i/lub efekt masyobrzęk mózgu i/lub efekt masy najczęściej bieguny płatów czołowego, skroniowego i ich podstawne częścinajczęściej bieguny płatów czołowego, skroniowego i ich podstawne części często ulegają ukrwotocznieniu między 12 a 72 godz. po urazie!!!często ulegają ukrwotocznieniu między 12 a 72 godz. po urazie!!!

14 STŁUCZENIE MÓZGU

15 STŁUCZENIE MÓZGU LECZENIE Furosemid 3-4x20mg ivFurosemid 3-4x20mg iv Mannitol po 3 dobie od urazuMannitol po 3 dobie od urazu monitorowanie ICPmonitorowanie ICP odbarczenie chirurgiczne - resekcja stłuczonego płata mózgu, przecięcie wcięcia namiotuodbarczenie chirurgiczne - resekcja stłuczonego płata mózgu, przecięcie wcięcia namiotu

16 ROZLANE USZKODZENIE AKSONALNE (diffuse axonal injury) utrata przytomności od momentu urazuutrata przytomności od momentu urazu CT mózgu bez stłuczenia czy krwiaka wewnątrzczaszkowegoCT mózgu bez stłuczenia czy krwiaka wewnątrzczaszkowego pacjenci w śpiączce od momentu urazupacjenci w śpiączce od momentu urazu

17 OSTRY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (aSDH) źródło krwawienia: żyły mostkowe lub stłuczona powierzchnia mózguźródło krwawienia: żyły mostkowe lub stłuczona powierzchnia mózgu 2% przyjętych do szpitala2% przyjętych do szpitala większość w śpiączce od momentu urazu <8pktGCSwiększość w śpiączce od momentu urazu <8pktGCS

18 OSTRY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (aSDH) - obraz w CT

19

20 OSTRY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (aSDH) WSKAZANIA DO OPERACJI każdy objawowykażdy objawowy grubość w CT >10mmgrubość w CT >10mm

21 OSTRY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (aSDH) OPERACJA rozległa kraniotomia, czasami z odbarczeniem zewnętrznymrozległa kraniotomia, czasami z odbarczeniem zewnętrznym odbarczenie wenętrzneodbarczenie wenętrzne pooperacyjne monitorowanie ICPpooperacyjne monitorowanie ICP

22 OSTRY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (aSDH) 4 hour RULE operacja w ciągu 4h – śmiertelność do 30%operacja w ciągu 4h – śmiertelność do 30% operacja > 4h i GCS 4h i GCS<5pts śmiertelność do 90% post-op ICP <20mmHg – śmiertelność tylko 40%post-op ICP <20mmHg – śmiertelność tylko 40% post-op ICP >45mmHg – inwalidztwo, stan wegetatywny lub zgonpost-op ICP >45mmHg – inwalidztwo, stan wegetatywny lub zgon

23 OSTRY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (aSDH)

24 TREPANACJA ZWIADOWCZA gdy nie ma CT i 3-7(8)pkt GCSgdy nie ma CT i 3-7(8)pkt GCSi/lub bradykardia (<60/min)bradykardia (<60/min) zaburzenia oddechowe:bradypnoe, bezdechy, Cheyne-Stokes)zaburzenia oddechowe:bradypnoe, bezdechy, Cheyne-Stokes) anizokoriaanizokoria OSTRY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (aSDH)

25 TREPANACJA ZWIADOWCZA OSTRY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (aSDH)

26 PRZEWLEKŁY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (cSDH)

27 PRZEWLEKŁY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (cSDH) EPIDEMIOLOGIA banalny uraz 2 tyg. do 3 mies wsteczbanalny uraz 2 tyg. do 3 mies wstecz najczęściej u chorych po 65r.ż.najczęściej u chorych po 65r.ż. alkoholicy częściej - mnogie urazy głowyalkoholicy częściej - mnogie urazy głowy obustronne u 20-25%obustronne u 20-25%

28 źródło krwawienia: żyły mostkoweźródło krwawienia: żyły mostkowe tuż po urazie niewielka podtwardówkowa kolekcja krwituż po urazie niewielka podtwardówkowa kolekcja krwi powiększa się w mechanizmie dokrwawiania z nowopowstałych w drodze angiogenezy naczyń w torebce krwiakapowiększa się w mechanizmie dokrwawiania z nowopowstałych w drodze angiogenezy naczyń w torebce krwiaka PRZEWLEKŁY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (cSDH)

29 OBJAWY bóle głowybóle głowy przemijające niewielie objawy ogniskoweprzemijające niewielie objawy ogniskowe masywne nagle pojawiające się deficyty neurologicznemasywne nagle pojawiające się deficyty neurologiczne zaburzeniaświadomościzaburzeniaświadomości PRZEWLEKŁY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (cSDH)

30 PRZEWLEKŁY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (cSDH) obraz CT

31 PRZEWLEKŁY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (cSDH)

32 WSKAZANIA DO OPERACJI każdy objawowykażdy objawowy grubość w CT >10mmgrubość w CT >10mm PRZEWLEKŁY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (cSDH)

33 OPERACJA trepanacja i drenaż przestrzeni podtwardówkowejtrepanacja i drenaż przestrzeni podtwardówkowej PRZEWLEKŁY KRWIAK PODTWARDÓWKOWY (cSDH)

34 OSTRY KRWIAK NADTWARDÓWKOWY (aEDH)

35 (aEDH) stanowią ~ 1 % przyjętych do szpitala urazów czaszkowo-mózgowych rzadko poniżej 2 i powyżej 60 roku życia - ze względu na ścisłe przyleganie opony twardej do blaszki wewnętrznej kości przyczyna powstania krwiaka: krwawienie z uszkodzonej tętnicy oponowej środkowej ( 85%); rzadziej żyły śródkościa, zatoki opony twardej ( tylna jama czaszki), żyły opony twardej lokalizacja: głównie w okolicy skroniowo-ciemieniowej ( 70% ); po ok.. 10% - okolica czołowa, okolica potyliczna, tylna jama czaszki podział: - ostre - objawy do 3 dni od urazu - podostre - objawy od 3 dni do 2-3 tygodni od urazu ( rzadkie ) klasyczna triada objawów ( u 10 - 27 % przypadków ): - krótkotrwała utrata przytomności ( wstrząśnienie mózgu ) - „ przerwa jasna” - zaburzenia świadomości, niedowład kończyn przeciwstronny, tożstronne poszerzenie źrenicy

36 OSTRY KRWIAK NADTWARDÓWKOWY (aEDH) u 60 % EDH jest poszrzenie źrenicy, w tym u 85 % tożstronneu 60 % EDH jest poszrzenie źrenicy, w tym u 85 % tożstronne u 15 % zjawisko Kernohanau 15 % zjawisko Kernohana nieobecność wyjściowej utraty przytomności u 60 %nieobecność wyjściowej utraty przytomności u 60 % u 40 % nie ma złamania kości, głównie poniżej 30 roku życiau 40 % nie ma złamania kości, głównie poniżej 30 roku życia diagnostyka CT- hyperdensyjny zazwyczaj w kształcie soczewki dwuwypukłejdiagnostyka CT- hyperdensyjny zazwyczaj w kształcie soczewki dwuwypukłej śmiertelność ( ogólna ) ~ 20 %śmiertelność ( ogólna ) ~ 20 % - przy prawidłowej diagnozie i leczeniu 5 % - przy prawidłowej diagnozie i leczeniu 5 % przyczyna zgonu - wklinowanie haka zakretu przyhipokampowgo przez wcięcie namiotu, ucisk na śródmózgowie i zatrzymanie oddechuprzyczyna zgonu - wklinowanie haka zakretu przyhipokampowgo przez wcięcie namiotu, ucisk na śródmózgowie i zatrzymanie oddechu wskazania do leczenia operacyjnego:wskazania do leczenia operacyjnego: - objawy „efektu masy” - bóle głowy, zaburzenia świadomości, nudności, wymioty, niedowład połowiczy, poszerzenie źrenicy, zaburzenia oddechu - objawy „efektu masy” - bóle głowy, zaburzenia świadomości, nudności, wymioty, niedowład połowiczy, poszerzenie źrenicy, zaburzenia oddechu - gdy asymptomatyczny ale o grubości > 1 cm w CT - gdy asymptomatyczny ale o grubości > 1 cm w CT

37 OSTRY KRWIAK NADTWARDÓWKOWY (aEDH) - obraz CT

38 ZŁAMANIE PODSTAWY PRZEDNIEGO DOŁU CZASZKI OBJAWY ZŁAMANIA PODSTAWY PRZEDNIEGO DOŁU CZASZKI krwiaki okularowekrwiaki okularowe płynotok nosowypłynotok nosowy nawracające zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w wywiadzie u chorego po urazie głowy w przeszłościnawracające zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w wywiadzie u chorego po urazie głowy w przeszłości

39 ZŁAMANIE PODSTAWY PRZEDNIEGO DOŁU CZASZKI

40

41

42

43

44

45

46 WSKAZANIA DO OPERACJI płynotok nosowypłynotok nosowy masywne złamania kości podstawy przedniego dołu czaszkimasywne złamania kości podstawy przedniego dołu czaszki powietrze wewnątrzczaszkowopowietrze wewnątrzczaszkowo zapalenie opon w wywiadziezapalenie opon w wywiadzie ZŁAMANIE PODSTAWY PRZEDNIEGO DOŁU CZASZKI

47 WGŁOBIENIE KOŚCI SKLEPIENIA CZASZKI WSKAZANIA DO OPERACJI wgłobienie na powyżej grubości kości lub >10 mmwgłobienie na powyżej grubości kości lub >10 mm uszkodzenie koryuszkodzenie kory wyciek płynu mózgowo-rdzeniowegowyciek płynu mózgowo-rdzeniowego

48 WGŁOBIENIE KOŚCI SKLEPIENIA CZASZKI

49 DRĄŻĄCY URAZ GŁOWY nie usuwać wystającego ciała obcego unieruchomić je względem głowy CT i czasami angiografia mózgowa antybiotyki

50 DRĄŻĄCY URAZ GŁOWY

51

52

53

54

55


Pobierz ppt "URAZY CZASZKOWO- MÓZGOWE Dr med. Piotr Bojarski KATEDRA I KLINIKA NEUROCHIRURGII AM w WARSZAWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google