Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wegetatywny Dr n.med. Dorota Sienkiewicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Wojciech Kułak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wegetatywny Dr n.med. Dorota Sienkiewicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Wojciech Kułak."— Zapis prezentacji:

1 Stan wegetatywny Dr n.med. Dorota Sienkiewicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Wojciech Kułak

2 VS – stan wegetatywny MCS – stan minimalnej świadomości Stan wegetatywny (VS) Patologiczny stan braku ś wiadomości własnego istnienia, któremu towarzyszą cykliczne okresy snu i przebudzenia. Zachowane są autonomiczne funkcje z pnia mózgu i podwzgórza. Pacjent wykonuje niekontrolowane ruchy, grymasy twarzy, ruch życia, ziewania,wydaje nieartykułowane dźwięki.

3 Stan minimalnej świadomości (MCS) Jest wynikiem braku aktywności rozległych obszarów mózgu, zachowane są jednak pobudzenia kory zmysłowej i niektórych obszarów skojarzeniowych. Niejednolite ale możliwe do rozróżnienia elementy świadomości prezentowane zachowaniem pacjenta (reakcje behavioralne). Locked –in-syndrom – uwięzieni we własnym ciele, przy zachowaniu świadomości. Dziennikarz, redaktor naczelny "Elle", Jean-Dominique Bauby, po wylewie, przez dwa lata żył w stanie zamknięcia, mrugając powieką napisał książkę "Skafander i motyl", według której nakręcono film.Jean-Dominique Bauby

4

5 Przyczyny zaburzeń świadomości DOC (VS+MCS) Urazy czaszkowo-mózgowe Niedotlenienie Uszkodzenie naczyń mózgowych Stany zapalne mózgu Uszkodzenia toksyczne Choroby degeneracyjne Guzy Wady wrodzone lub zaburzenia rozwojowe

6 Epidemiologia Urazy OUN (ucm, TBI) stanowią ok.30% wszystkich urazów u dzieci i młodzieży i są główną przyczyną niepełnosprawności i śmierci w tej grupie wiekowej. W USA: 1,5 mln. TBI/rocznie w tym wśród dzieci 0-14lat: zgonów hospitalizacji

7 Epidemiologia cd. Dane polskie z Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej AM w Lublinie: w latach pacjenci hospitalizowani z powodu urazów czaszkowo-mózgowych stanowili 10,5% ogółu hospitalizowanych. Najczęściej były to dzieci w wieku 7-10lat (29,6%) i 3-7lat (28,5%)

8 Epidemiologia cd. W Polsce rocznie umiera dzieci w wieku 0-19 lat, przy czym połowa z nich – przed dotarciem do szpitala Ciężkie urazy – 4% Umiarkowane urazy – 8% wszystkich ucm Ponad 2x częściej ucm występują u chłopców

9 Uraz czaszkowo-mózgowy Urazem czaszkowo-mózgowym określa się następstwa urazu tej okolicy przebiegające z uszkodzeniem: *powłok miękkich czaszki *kości czaszki *struktur wewnątrzczaszkowych

10 Uszkodzenia mózgu określane są jako cicha epidemia i stanowią narastający problem socjo-ekonomiczny Najczęstsze przyczyny to: 1. Wypadki komunikacyjne 2. Upadki z wysokości 3. Związane ze sportem i rekreacją 4. Związane z użyciem broni palnej 5. Napady drgawkowe i inne przyczyny utraty przytomności

11 Przyczyny ucm w okresie dziecięcym: Okres noworodkowy – w przebiegu powikłanych porodów, wcześniactwa Okres niemowlęcy – upadki (z łóżeczka, wózka, okna, mebli, schodów) - potrząsanie Wypadki komunikacyjne dominujące u dzieci od 4 r.ż. (potrącenia pieszych, rowerzystów) Efekty krwawienia dokomorowe, śródmózgowe, podpajęczynówkowe, nad- i podtwardówkowe -

12 Klasyfikacja urazów mózgu Klasyfikacja urazów mózgu Uraz pierwotny wstrząśnienie mózgu stłuczenie mózgu Uraz wtórny krwiaki wewnątrzczaszkowe obrzęk mózgu zakażenia wewnątrzczaszkowe

13 Mechanizmy urazu Uderzenie w stałą powierzchnię powoduje efekt odbicia i uszkodzenie kilku obszarów mózgu

14 Siły obrotowe powodują napinanie, rozciąganie i naderwanie aksonów

15 Efekty: krwiaki nadtwardówkowe krwiaki podtwardówkowe

16 Efekty: wodogłowie Krwawienie wewnątrzmózgowe obrzęk

17 Odrębności neurotraumatologii wieku rozwojowego 1.Mniejsza objętość wewnątrzczaszkowa (2r.ż.-72%) 2.Nagły obrzęk związany ze zwiększonym przepływem mózgowym u dzieci 3.Struktury kostne w pełni dojrzałe ok.. 5r.ż. 4.Szybszy przepływ krwi (CBV) i większe zużycie tlenu, większe potrzeby metaboliczne 5.Większe możliwości w zakresie plastyczności kompensacyjnej mózgu, większa rezerwa czynnościowa OUN

18 Odrębności 7.Słabo rozwinięty aparat mięśniowy karku, stosunkowo duża głowa, szerokie przestrzenie podpoajęcze – narażenie na uraz z potrząsania NM 8.Rokowanie: niższy wskaźnik śmertelności (MR): 2,5% v 10,5% po TBI 28,4% v 47,7% po ciężkich TBI (opracowanie Leurssena i wsp.)

19 Krwiak nadtwardówkowy

20 Krwiak podtwardówkowy

21 Krwiak śródmózgowy

22 Skala śpiączki Glasgow Otwieranie oczu: spontaniczne 4 na polecenie 3 na ból 2 brak 1 Najlepsza odpowiedź motoryczna (na ból) wykonuje polecenie 6 lokalizuje 5 wycofuje (reakcja ucieczki) 4 zgina patologicznie 3 reakcja wyprostna 2 brak odpowiedzi 1

23 Skala Glasgow cd. Najlepsza odpowiedź słowna: zorientowany, rozmawia 5 zdezorientowany, rozmawia 4 nieodpowiednie słowa 3 niezrozumiałe dźwięki 2 brak odpowiedzi 1 Punktacja: 15pkt – niskie ryzyko ucm 13-16pkt – średnie ryzyko ucm poniżej 12pkt – wysokie ryzyko ucm 8pkt i poniżej – stan ciężki

24 Dziecięca Skala Śpiączki (CCS – Childrens Coma Scale) według Hahna i wsp. 1998r. Skala, zamiast reakcji werbalnej jako takiej, ocenia sposób interakcji dziecka z otoczeniem: - Śmiech, zwracanie się w stronę dźwięku, wodzenie za przedmiotami, nawiązywanie kontaktu z otoczeniem 5 - Płacze, ale daje się uspokoić 4 - Płacze, daje się uspokoić na chwilę, jęczy 3 - Nie daje się uspokoić, płacze ciągle 2 - Brak odpowiedzi 1

25 Śpiączka całkowita nieświadomość, z której pacjent nie wybudza się (2-4 tygodnie) Zmiany zachodzące w czasie: Stan pełnej świadomości Stan wegetatywny przejściowy Przetrwały stan wegetatywny - min. 1 miesiąc Permanentny/trwały stan wegetatywny > 12 mies. po urazach czaszkowo-mózgowych > 3 (6) mies. po nieurazowych uszkodzeniach mózgu

26 Rokowanie Pacjenci w stanie wegetatywnym po urazach czaszkowo-mózgowych: *** 33% odzyskało świadomość w ciągu 3 mies. *** 13% między 3 – 6 mies. *** 6% między 6 – 12 mies. ( The Multi-Society Task Force on Persistent VS )

27 EEG u pacjenta z obrzękiem mózgu (dominacja fal delta)

28 Rozkład fal EEG u pacjenta z obrzękiem mózgu (dominacja fal delta)

29 EEG pacjenta w stanie wegetatywnym

30

31

32 Leczenie Farmakoterapia: >> Nootropil – poprawa krążenia mózgowego >> benzodwuazepiny, barbiturany, Sirdalud – terapia spastyczności >> Levodopa, Amantadine, Zolpidem Efekty: zmniejszenie napięcia mięśniowego, redukcja objawów choroby Parkinsona, przywracanie możliwości komunikowania się – wykonywanie prostych poleceń, używanie celowe przedmiotów; poprawa obrazu w zapisie EEG. (mała grupa pacjentów)

33 Leczenie Elektrostymulacja nerwu pośrodkowego Efekt: korygowanie postawy, poprawa postrzegania i skupiania wzroku, połykania, fonacji dźwięków – podczas 3 pierwszych miesięcy tereapii. Postępowanie chirurgiczne: ** głęboka stymulacja mózgu (wzgórze) ** nadtwardówkowa stymulacja kory mózgu ** stymulacja rdzenia kręgowego (C2-C4) ** Baclofen podawany dokanałowo

34 Głęboka stymulacja mózgu (wzgórze).

35 Stymulacja rdzenia kręgowego..

36 Baclofen podawany dokanałowo.

37 Plastyczność możliwość trwałych przekształceń funkcjonalnych pod wpływem określonych bodźców lub ich plastyczność plastyczność rozwojowa (wpływ plastyczność kompensacyjna (efekty naprawcze) – tworzenie połączeń synaptycznych między nietypowymi strukturami, umożliwiających częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji mózgu

38

39 Rehabilitacja I. Okres pierwszy – wczesny, ostry II. Okres drugi – regeneracyjno- kompensacyjny III. Okres trzeci – faza przewlekła w warunkach domowych, ambulatoryjnych, sanatoryjnych

40 Przyjmuje się, że: Lekkie obrażenia czaszkowo-mózgowe umożliwiają rozpoczęcie rehabilitacji w 2-3 dniu po urazie; W stanach ciężkich ze zmianami krwotocznymi – po około 2 tygodniach

41 Rehabilitacja Pozycje ułożeniowe Kinezyterapia leczenie ruchem, specjalistyczne metody stymulacji, np. NDT-Bobath, PNF Masaż klasyczny, wg Castillo-Morales, rozluźniający Fiyzkoterapia wybrane metody Stymulacja polisensoryczna jednoczesna stymulacja wielu zmysłów – wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku. Jest to próba integracji wrażeń zmysłowych, próba aktywizowania wielu obszarów mózgu Terapia logopedyczne, psychologiczna Zaopatrzenie ortopedyczne

42 Usprawnianie pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych musi być, zgodnie z zasadami Polskiej Szkoły Rehabilitacji: *wczesne *ciągłe *kompleksowe *powszechne


Pobierz ppt "Stan wegetatywny Dr n.med. Dorota Sienkiewicz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Wojciech Kułak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google