Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urazy czaszkowo-mózgowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urazy czaszkowo-mózgowe"— Zapis prezentacji:

1 Urazy czaszkowo-mózgowe

2 znalezieniu poszkodowanego, który jest nieprzytomny
U każdego poszkodowanego należy podejrzewać uraz czaszkowo-mózgowy w następujących przypadkach upadku z wysokości znalezieniu poszkodowanego, który jest nieprzytomny po zadziałaniu tępego urazu przy skokach do wody (szczególnie płytkiej) przy rażeniu piorunem lub porażeniu prądem przy uszkodzeniach zabezpieczeń głowy, takich jak np. kask lub niewystarczających zabezpieczeniach przy uprawianiu sportów odciążonych wysoką urazowością.

3 Obrażenia powłok czaszki
Uszkodzenie w obrębie powłok czaszki może spowodować masywne krwawienie, ponieważ okolica ta jest obficie unaczyniona. Postępowanie: Założenie opatrunku na miejsce krwawienia i jego uciśnięcie.

4 Złamania kości czaszki
Mogą dotyczyć: mózgoczaszki twarzoczaszki podstawy czaszki

5 Objawy złamania podstawy czaszki:
ból głowy wymioty różnego stopnia zaburzenia świadomości zmiana zabarwienia skóry wokół oczu (często koloru fioletowo – niebieskiego), tzw. krwiak okularowy zmiana zabarwienia skóry w okolicy wyrostka sutkowatego możliwość wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego i/lub krwi – z uszu, nosa lub po tylnej ścianie gardła tętno – zwolnione jeśli dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, przyśpieszone jeśli współistnieje wstrząs hipowolemiczny.

6 Postępowanie Założenie opatrunku na miejsce uszkodzenia, ale przy złamaniu otwartym – bez stosowania ucisku Jeśli wycieka płyn mózgowo-rdzeniowy nie należy hamować wpływu, gdyż grozi to wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego – można tylko przyłożyć jałowy opatrunek Jeśli u poszkodowanego stwierdza się obecność penetrujących w głąb czaszki ciał obcych, nie wolno ich usuwać – tylko zabezpieczyć w miejscu, w którym się znajdują (przy użyciu opatrunku). Ciała obce o takim umiejscowieniu mogą być usunięte tylko w warunkach sali operacyjnej

7 Wstrząśnienie mózgu Jest to taki stan, w którym na skutek nagłego zadziałania siły (przyśpieszenie, hamowanie) dochodzi do przeniesienia się drżeń na mózgowie i jego czasowych odkształceń. W tym przypadku nie ma uszkodzenia mózgu

8 Objawy nagła, chwilowa utrata przytomności
niepamięć wsteczna – po odzyskaniu przytomności poszkodowany nie pamięta co się stało nudności, wymioty ból głowy.

9 Stłuczenie mózgu Jest to różnego stopnia uszkodzenie mózgu (wynaczynienie krwi, rany, rozerwanie) powstające na skutek znacznej różnicy ciśnień w jamie czaszki.(ryc. Stłuczenie mózgu w okolicy czołowej prawej)

10 Objawy zmienny stopień zaburzeń świadomości – w zależności od miejsca uszkodzenia (np. przy stłuczeniu płata czołowego poszkodowany może być przytomny, przy stłuczeniu pnia mózgu poszkodowany jest nieprzytomny i może dojść do natychmiastowego zgonu) różnego stopnia zaburzenia neurologiczne – w zależności od miejsca stłuczenia (np. zaburzenia mowy, pamięci – przy uszkodzeniu płata skroniowego, zaburzenia widzenia – przy uszkodzeniu płata potylicznego itp.) porażenia nerwów czaszkowych.

11 Krwawienie wewnątrzczaszkowe
Jest to wyciekanie krwi poza naczynia krwionośne i w konsekwencji gromadzenie się jej (powstawanie krwiaka) w następujących przestrzeniach wewnątrz czaszki: między czaszką a oponą twardą – nazywane krwiakiem nadtwardówkowym między oponą twardą a mózgiem – nazywane krwiakiem podtwardówkowym krew wnika do mózgu – nazywane krwiakiem śródmózgowym.

12 W zależności od szybkości narastania krwawienia wyróżnia się:
krwiak ostry krwiak podostry krwiak przewlekły.

13 Krwiak przewlekły

14 Skutki Niezależnie od miejsca powstawania krwiaka wewnątrzczaszkowego – wskutek dodatkowej objętości jaką zajmuje – dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrz jamy czaszki. Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego powoduje utratę przytomności, zmiany w oddychaniu (zwolnienie), pracy serca (zwolnienie) oraz ciśnieniu tętniczym krwi (wzrost) – co określane jest triadą Cushinga.

15 Ostry krwiak nadtwardówkowy
Krew gromadzi się między czaszką, a oponą twardą. Najczęściej jest to krew tętnicza z uszkodzonej tętnicy oponowej środkowej. Często współistnieje linijne uszkodzenie kości czaszki.

16 Krwiak Nadtwardówkowy

17 Objawy poszkodowany jest nieprzytomny, następnie odzyskuje przytomność na pewien okres czasu (tzw. okres przejaśnienia), a potem ponownie ją traci może współistnieć porażenie mięśni (paraliż) po stronie przeciwnej do miejsca urazu głowy rozszerzenie i brak reakcji na światło źrenicy po stronie urazu

18 Ostry krwiak podtwardówkowy
Krew – najczęściej żylna z naczyń uchodzących do zatok opony – gromadzi się między oponą twardą a mózgiem. Narastanie krwiaka nie jest gwałtowne (ponieważ jest to krwawienie żylne). Często miejsce powstawania krwiaka odpowiada miejscu złamania czaszki.

19 ostry krwiak podtwardówkowy

20 Objawy zmienny stopień zaburzeń świadomości ból głowy wymioty
może współistnieć porażenie mięśni (paraliż) po stronie przeciwnej do miejsca urazu głowy.

21 Krwiak śródmózgowy Krew gromadzi się w różnych miejscach w obrębie mózgu. Krwiak śródmózgowi może być spowodowany tępymi urazami czaszki lub też penetrującymi ciałami obcymi.

22 Krwiak śródmózgowy

23 Objawy Zależą od rozległości urazu oraz od miejsca, w którym powstaje krwiak: zmienny stopień zaburzeń świadomości może współistnieć porażenie połowiczne, porażenia nerwów czaszkowych.

24 Postępowanie w przypadku urazu głowy
Ocena zagrożenia poszkodowanego i ratownika na miejscu zdarzenia, oraz w przypadku grożącego niebezpieczeństwa, przeniesienie poszkodowanego w inne, bezpieczne miejsce Wezwanie pomocy Bardzo istotne dla dalszego postępowania jest dokładne zebranie wywiadu dotyczącego mechanizmu urazu oraz tego, czy doszło do utraty przytomności, jeśli tak – to na jaki okres czasu Zbadanie poszkodowanego: w przypadku sytuacji wysokiego ryzyka uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa wykonanie stabilizacji szyi i głowy z równoczesnym udrożnieniem dróg oddechowych (rękoczyn wysunięcia żuchwy, bez odginania głowy ku tyłowi) ocena oddechu i tętna i w razie konieczności rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej ocena ryzyka wymiotów i zabezpieczenie dróg oddechowych – jeśli poszkodowany ma prowadzoną stabilizację głowy i kręgosłupa, to w przypadku wystąpienia wymiotów należy cały czas kontynuując stabilizację obrócić go na bok ocena i zatamowanie ewentualnych krwawień, unieruchomienie złamań. Zabezpieczenie poszkodowanego przed utratą ciepła Okresowa kontrola funkcji życiowych Można ocenić źrenice oraz przeprowadzić badanie według skali Glasgow

25 Algorytm stabilizacji kręgosłupa szyjnego
ratownik klęka za głową poszkodowanego, pochyla się, chwyta za głowę oburącz w okolicach skroniowych, wykonując jednocześnie lekki naciąg w osi długiej ciała, łokcie opiera o podłoże może jednocześnie udrożnić drogi oddechowe jeśli sytuacja tego wymaga i np. konieczne jest prowadzenie masażu serca, a ratownik jest sam, musi wtedy klęknąć z boku poszkodowanego. Dlatego w dalszej kolejności stabilizuje głowę poszkodowanego między swoimi kolanami – ma wtedy wolne ręce i z obu stron głowy przykłada prowizoryczne materiały, które mają uniemożliwić wykonywanie głową ruchów na boki – odzież, ręczniki, buty, albo jeśli umożliwia to podłoże, na którym leży poszkodowany – podsypuje piasek, ziemię itp. jeśli jest dwóch ratowników, to jeden z nich przez cały czas stabilizuje głowę i szyję i jednocześnie udrażnia drogi oddechowe, a drugi prowadzi czynności ratownicze.

26 Pytania????


Pobierz ppt "Urazy czaszkowo-mózgowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google