Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 Radziejowice, 17 czerwca 2015 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 Radziejowice, 17 czerwca 2015 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 Radziejowice, 17 czerwca 2015 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 2 Plan prezentacji Plan prezentacji Podstawa prawna zmian w Planie działania KSOW. Działania dla Sekretariatu Centralnego i Sekretariatów Regionalnych KSOW. Projekty zmian Planu działania w zakresie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz Sekretariatu Centralnego KSOW. Podsumowanie.

3 Podstawa prawna zmian w Planie działania § 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436 z późn. zm.) 3

4 4 Działania dla Sekretariatu Centralnego i Sekretariatów Regionalnych KSOW 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how 3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania 4. Zarządzanie siecią 5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej 7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

5 5 Sekretariat Regionalny Województwa Dolnośląskiego Indykatywny budżet SR Województwa Dolnośląskiego obecnie – 2 938 693 zł; po zmianie – 2 629 316 zł. Zmniejszenie budżetu o 309 377 zł.

6 6 Sekretariat Regionalny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Indykatywny budżet SR Województwa Kujawsko-Pomorskiego obecnie – 2 153 000 zł; po zmianie – 1 869 100 zł. Zmniejszenie budżetu o 283 900 zł.

7 7 Sekretariat Regionalny Województwa Lubuskiego Indykatywny budżet SR Województwa Lubuskiego 2 207 000 zł. Budżet nie uległ zmianie.

8 8 Sekretariat Regionalny Województwa Małopolskiego Indykatywny budżet SR Województwa Małopolskiego 3 300 000 zł. Budżet nie uległ zmianie.

9 9 Sekretariat Regionalny Województwa Mazowieckiego Indykatywny budżet SR Województwa Mazowieckiego obecnie – 3 510 000 zł; po zmianie – 3 273 000 zł. Zmniejszenie budżetu o 237 000 zł.

10 10 Sekretariat Regionalny Województwa Opolskiego Indykatywny budżet SR Województwa Opolskiego 2 094 000 zł. Budżet nie uległ zmianie.

11 11 Sekretariat Regionalny Województwa Podkarpackiego Indykatywny budżet SR Województwa Podkarpackiego obecnie – 3 010 000 zł; po zmianie – 2 330 305 zł. Zmniejszenie budżetu o 679 695 zł.

12 12 Sekretariat Regionalny Województwa Pomorskiego Indykatywny budżet SR Województwa Pomorskiego obecnie – 3 542 800 zł; po zmianie – 3 495 800 zł. Zmniejszenie budżetu o 47 000 zł.

13 Sekretariat Centralny KSOW Indykatywny budżet Sekretariatu Centralnego KSOW 16 500 000 zł. Budżet nie uległ zmianie.

14 Podsumowanie  Zmiana Planu działania - konieczność dostosowania kwot w poszczególnych działaniach do realnego ich wykorzystania i powstałych oszczędności zmniejszenie budżetu w 5 SR 3 SR + SC – budżet bez zmian (w przypadku woj. opolskiego – zmiany dot. jedynie doprecyzowania sposobu realizacji operacji)  Proponowane zmiany spowodują zmniejszenie budżetu Planu o 1 556 972 zł 14

15 15 Budżety działań - obecnieBudżety działań - po zmianieRóżnica I działanie 17 752 63617 497 138- 255 498 II działanie 22 380 03621 640 724- 739 312 III działanie 3 878 6803 702 885- 175 795 IV działanie 2 779 5432 754 973- 24 570 V działanie 5 610 6785 529 361- 81 317 VI działanie 4 372 2324 338 862- 33 370 VII działanie 3 351 6883 104 578- 247 110 Razem: 60 125 49358 568 521- 1 556 972 Podsumowanie

16 16 Budżet (PLN) przed zmianąBudżet (PLN) po zmianieRóżnica Sekretariat Centralny16 500 000 0 SR woj. dolnośląskiego2 938 6932 629 316- 309 377 SR woj. kujawsko-pomorskiego2 153 0001 869 100- 283 900 SR woj. lubelskiego2 000 000 0 SR woj. lubuskiego2 207 000 0 SR woj. łódzkiego2 260 000 0 SR woj. małopolskiego3 300 000 0 SR woj. mazowieckiego3 510 0003 273 000- 237 000 SR woj. opolskiego2 094 000 0 SR woj. podkarpackiego3 010 0002 330 305- 679 695 SR woj. podlaskiego2 970 000 0 SR woj. pomorskiego3 542 8003 495 800- 47 000 SR woj. śląskiego2 500 000 0 SR woj. świętokrzyskiego3 350 000 0 SR woj. warmińsko-mazurskiego5 000 000 0 SR woj. wielkopolskiego1 600 000 0 SR woj. zachodniopomorskiego1 190 000 0 RAZEM: 60 125 49358 568 521- 1 556 972

17 Biuro Pomocy Technicznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tel. (22) 623 16 37 Dziękuję za uwagę www.minrol.gov.pl www.ksow.gov.pl ksow@minrol.gov.pl


Pobierz ppt "Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 Radziejowice, 17 czerwca 2015 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google