Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 podsumowanie INTERREG Europa 2014-2020 założenia Europejska Współpraca Terytorialna w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 podsumowanie INTERREG Europa 2014-2020 założenia Europejska Współpraca Terytorialna w województwie."— Zapis prezentacji:

1 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC podsumowanie INTERREG Europa założenia Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim – od projektu do efektu Katowice, 14 listopada 2013 r.

2 2 ZASIĘG TERYTORIALNY UE + Norwegia i Szwajcaria PARTNERZY instytucje publiczne, w tym władze samorządowe, i podmioty o charakterze publicznym TYPY WSPÓŁFINANSOWANYCH PROJEKTÓW działania miękkie, program o charakterze nieinwestycyjnym BUDŻET PROGRAMU 321,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Charakterystyka programu INTERREG IVC w pigułce

3 3 Katowice, 14 listopada 2013 r. INTERREG IVC w pigułce poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku w obszarach wymiana doświadczeń władz i podmiotów publicznych na szczeblu regionalnym oraz lokalnym z innymi regionami w Europie, które zmierzyły się z podobnymi problemami Charakterystyka programu

4 4 Katowice, 14 listopada 2013 r. Przegląd zatwierdzonych projektów 204 projektów partnerów Dostępne środki przeznaczono na realizację 204 projektów Priorytet 1Priorytet 2 90% z 271 regionów NUTS 2 objętych INTERREG IVC PL 121 PL

5 5 Katowice, 14 listopada 2013 r. Partnerzy projektów w podziale na kraje Polska w programie

6 6 Katowice, 14 listopada 2013 r. Polska w programie Polscy partnerzy w projektach międzyregionalnych

7 7 Katowice, 14 listopada 2013 r. Polska w programie Tematyka projektów INTERREG IV C z udziałem Polski

8 8 Katowice, 14 listopada 2013 r. Polska w programie 99 projektów z polskim udziałem 121 polskich partnerów w tym 2 polskich partnerów wiodących Polska Agencja Rozwoju Turystyki Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9 9 Katowice, 14 listopada 2013 r. Polscy partnerzy projektów w podziale na województwa Mazowieckie 19 Śląskie 18 Małopolskie 14 Wielkopolskie 13 Łódzkie 11 Dolnośląskie 11 Podkarpackie 6 Pomorskie 6 Warmińsko-Mazurskie 6 Kujawsko-Pomorskie 6 Lubelskie 4 Zachodniopomorskie 3 Opolskie 2 Świętokrzyskie 1 Lubuskie 1 Podlaskie 0 Polska w programie

10 10 Katowice, 14 listopada 2013 r. Baza zatwierdzonych projektów Podsumowanie pproved_projects.html wyszukiwanie przez słowo kluczowe, akronim, temat, kraj, region opis projektu, partnerzy, budżet, dane kontaktowe

11 11 Katowice, 14 listopada 2013 r. Goodpractices.html wyszukiwanie przez temat, region, kraj, słowo kluczowe opis, czynniki sukcesu, dane kontaktowe Podsumowanie Baza dobrych praktyk

12 12 Katowice, 14 listopada 2013 r. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG EUROPA Zasięg terytorialny: UE (z Chorwacją), Norwegia, Szwajcaria Zarządzanie: Region Nord Pas de Calais (obecna IZ INTERREG IV C) Kwalifikowalni partnerzy: władze publiczne i podmioty prawa publicznego Skoncentrowanie się na twórcach polityki: udział instytucji, które tworzą polityki lub podmiotów, które uzyskały ich poparcie (letter of support)

13 13 Katowice, 14 listopada 2013 r. Odniesienie do polityki spójności UE wzmocnione: Zwiększanie skuteczności polityki spójności Przenoszenie dobrych praktyk do "programów operacyjnych w ramach inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy" Projekty rozporządzeń o współpracy międzyregionalnej Cel 1: Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG EUROPA

14 14 Katowice, 14 listopada 2013 r. Stan prac nad Programem INTERREG EUROPA Komitet Programowy (KP) przedstawiciele (poziom krajowy i regionalny) wszystkich państw UE, Norwegii i Szwajcarii; od listopada 2012 także Chorwacji; przedstawiciele Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z głosem doradczym Kolejne spotkanie KP 9-11 grudnia br. Grupa Zadaniowa - 1 przedstawiciel każdego państwa. Krajowy Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych konsultacje projektu Programu Operacyjnego grudzień 2013 – luty 2014

15 15 Katowice, 14 listopada 2013 r. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG EUROPA 4 cele tematyczne (TO) TO 1: Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji TO 3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP TO 4: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej TO 6: Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

16 16 Katowice, 14 listopada 2013 r. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG EUROPA platformy learningowe – utworzenie takich platform dla każdego obszaru tematycznego, mają zapewnić regionom i innym potencjalnym beneficjentom dostęp do wiedzy i wsparcie eksperckie na etapie przygotowywania projektów i w trakcie ich realizacji; pomysł na razie na etapie dyskusji projekty w nowym programie – będą silniej powiązane z programami regionalnymi i krajowymi – będą kończyć się planem działań dla regionów z możliwością ich kontynuowania (drugi etap) w celu wdrożenia zaplanowanych działań lub zrealizowania akcji pilotażowych

17 17 Katowice, 14 listopada 2013 r. Orientacyjny harmonogram marzec 2010 Projekty rozporządzeń Rozpoczęcie 1. naboru wniosków? Zatwierdzenie programu przez KE Utworzony Komitet Programowy INTERREG EUROPE Przyjęcie pakietu legislacyjnego i porozumienie w sprawie stanowiska budżetowego po 2013 Przedłożenie programu KE Strategia UE 2020 październik 2011 czerwiec 2012 marzec / kwiecień połowa 2014 koniec 2014/ początek 2015 koniec 2013 Przyszłość 2014+

18 18 Katowice, 14 listopada 2013 r. Informacje w języku angielskim: Strona programu: Wspólny Sekretariat Techniczny: Informacje w języku polskim: Strona o Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Krajowy Punkt Kontaktowy INTERREG IVC: Kontakt

19 19 Katowice, 14 listopada 2013 r. Źródła informacji o programach EWT z udziałem Polski Informacje o programach EWT z udziałem Polski można znaleźć na stronie: oraz w Punktach Informacji o Funduszach Europejskich:

20 20 Katowice, 14 listopada 2013 r. Dziękuję za uwagę Agnieszka Burda Krajowy Punkt Kontaktowy INTERREG IVC Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 podsumowanie INTERREG Europa 2014-2020 założenia Europejska Współpraca Terytorialna w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google