Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERREG IVC podsumowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERREG IVC podsumowanie"— Zapis prezentacji:

1 INTERREG IVC 2007-2013 podsumowanie
INTERREG Europa założenia Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim – od projektu do efektu Katowice, 14 listopada 2013 r.

2 Charakterystyka programu
INTERREG IVC w pigułce ZASIĘG TERYTORIALNY UE + Norwegia i Szwajcaria PARTNERZY instytucje publiczne, w tym władze samorządowe, i podmioty o charakterze publicznym TYPY WSPÓŁFINANSOWANYCH PROJEKTÓW działania miękkie, program o charakterze nieinwestycyjnym BUDŻET PROGRAMU 321,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

3 Charakterystyka programu
INTERREG IVC w pigułce poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego wymiana doświadczeń władz i podmiotów publicznych na szczeblu regionalnym oraz lokalnym z innymi regionami w Europie, które zmierzyły się z podobnymi problemami w obszarach Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku

4 Przegląd zatwierdzonych projektów 90% z 271 regionów NUTS 2 objętych
INTERREG IVC Przegląd zatwierdzonych projektów 121 PL 99 PL 204 projektów 2 274 partnerów 90% z 271 regionów NUTS 2 objętych Dostępne środki przeznaczono na realizację 204 projektów Priorytet 1 Priorytet 2

5 Partnerzy projektów w podziale na kraje
Polska w programie Partnerzy projektów w podziale na kraje

6 Polska w programie Polscy partnerzy w projektach międzyregionalnych
6

7 Polska w programie Tematyka projektów INTERREG IV C z udziałem Polski

8 99 projektów z polskim udziałem 121 polskich partnerów
Polska w programie 99 projektów z polskim udziałem 121 polskich partnerów w tym 2 polskich partnerów wiodących Polska Agencja Rozwoju Turystyki Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 8

9 Polska w programie Polscy partnerzy projektów w podziale na województwa Mazowieckie Śląskie Małopolskie Wielkopolskie Łódzkie Dolnośląskie Podkarpackie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie 6 Kujawsko-Pomorskie 6 Lubelskie Zachodniopomorskie 3 Opolskie Świętokrzyskie 1 Lubuskie Podlaskie

10 Baza zatwierdzonych projektów
Podsumowanie Baza zatwierdzonych projektów wyszukiwanie przez słowo kluczowe, akronim, temat, kraj, region opis projektu, partnerzy, budżet, dane kontaktowe

11 Baza dobrych praktyk Podsumowanie
wyszukiwanie przez temat, region, kraj, słowo kluczowe opis, czynniki sukcesu, dane kontaktowe

12 Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG EUROPA
Zasięg terytorialny: UE (z Chorwacją), Norwegia, Szwajcaria Zarządzanie: Region Nord Pas de Calais (obecna IZ INTERREG IV C) Kwalifikowalni partnerzy: władze publiczne i podmioty prawa publicznego Skoncentrowanie się na twórcach polityki: udział instytucji, które tworzą polityki lub podmiotów, które uzyskały ich poparcie (letter of support)

13 Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG EUROPA
Projekty rozporządzeń o współpracy międzyregionalnej Odniesienie do polityki spójności UE wzmocnione: Zwiększanie skuteczności polityki spójności Przenoszenie dobrych praktyk do "programów operacyjnych w ramach inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy" Cel 1: Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

14 Stan prac nad Programem INTERREG EUROPA
Komitet Programowy (KP) przedstawiciele (poziom krajowy i regionalny) wszystkich państw UE, Norwegii i Szwajcarii; od listopada 2012 także Chorwacji; przedstawiciele Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z głosem doradczym Kolejne spotkanie KP 9-11 grudnia br. Grupa Zadaniowa - 1 przedstawiciel każdego państwa. Krajowy Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych konsultacje projektu Programu Operacyjnego grudzień 2013 – luty 2014

15 Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG EUROPA
4 cele tematyczne (TO) TO 1: Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji TO 3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP TO 4: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej TO 6: Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

16 Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG EUROPA
platformy learningowe – utworzenie takich platform dla każdego obszaru tematycznego, mają zapewnić regionom i innym potencjalnym beneficjentom dostęp do wiedzy i wsparcie eksperckie na etapie przygotowywania projektów i w trakcie ich realizacji; pomysł na razie na etapie dyskusji projekty w nowym programie – będą silniej powiązane z programami regionalnymi i krajowymi – będą kończyć się planem działań dla regionów z możliwością ich kontynuowania (drugi etap) w celu wdrożenia zaplanowanych działań lub zrealizowania akcji pilotażowych

17 Orientacyjny harmonogram
Przyszłość 2014+ Orientacyjny harmonogram marzec 2010 Projekty rozporządzeń Rozpoczęcie 1. naboru wniosków? Zatwierdzenie programu przez KE Utworzony Komitet Programowy ‘INTERREG EUROPE’ Przyjęcie pakietu legislacyjnego i porozumienie w sprawie stanowiska budżetowego po 2013 Przedłożenie programu KE Strategia UE 2020 październik 2011 czerwiec 2012 marzec / kwiecień 2014 2 połowa 2014 koniec 2014/ początek 2015 koniec 2013

18 Informacje w języku angielskim:
Kontakt Informacje w języku angielskim: Strona programu: Wspólny Sekretariat Techniczny: Informacje w języku polskim: Strona o Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Krajowy Punkt Kontaktowy INTERREG IVC:

19 Źródła informacji o programach EWT z udziałem Polski
Informacje o programach EWT z udziałem Polski można znaleźć na stronie: oraz w Punktach Informacji o Funduszach Europejskich:

20 Dziękuję za uwagę Agnieszka Burda
Krajowy Punkt Kontaktowy INTERREG IVC Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "INTERREG IVC podsumowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google