Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 Grupa robocza ds. KSOW Warszawa, 28.04.2014 r. „Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 Grupa robocza ds. KSOW Warszawa, 28.04.2014 r. „Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata Grupa robocza ds. KSOW Warszawa, r. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

2 Priorytety KSOW na lata Wzmacnianie efektywności realizacji zadań przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz budowy i realizacji lokalnych strategii rozwoju. 2.Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej. 3.Wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki, promocja produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości 4.Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej. 5.Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi. 6.Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku i jej drugiego filaru rozwoju obszarów wiejskich.

3 Budżet Planu działania Ostateczny indykatywny budżet planu działania na lata ,12 zł Utrzymujące się najwyższe zapotrzebowanie na realizację projektów w ramach działań 1. Zarządzanie Siecią 2. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 5. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how

4 Udział działań obligatoryjnych w PD

5 Zmiany budżetu Planu działania

6 Wykorzystanie środków PD wg działań obligatoryjnych (ogólnie dla planu działania 79,26% w kwotach netto/ 89,66% w kwotach brutto)

7 Wydatkowanie środków planu działania wg sekretariatów

8 Realizacja priorytetów PD

9 Liczba partnerów KSOW w podziale na sekretariaty regionalne województw

10 Liczba zarejestrowanych partnerów KSOW Na koniec 2013 roku partnerów Rok 2011 – 1760 partnerów Rok partnerów Rok partnerów

11 Partnerzy wg kategorii

12 Wskaźniki rezultatu WskaźnikLiczbaKoszt (zł) Liczba szkoleń/ seminariów ,36 Liczba uczestników szkoleń/ seminariów Liczba dni odbytych szkoleń/seminariów 986 Liczba konferencji ,51 Liczba uczestników konferencji Liczba dni odbytych konferencji 360 Liczba zorganizowanych konkursów ,44 Liczba uczestników konkursu 8 175

13 Wskaźniki rezultatu WskaźnikLiczbaKoszt (zł) Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych ,51 Liczba uczestników wyjazdów studyjnych Liczba zorganizowanych targów/ wystaw ,56 Liczba uczestników w targach/wystawach imprezy o charakterze masowym Liczba pozostałych spotkań ,46 Liczba uczestników pozostałych spotkań Materiały informacyjno-promocyjne ,26 Liczba ekspertyz i analiz ,75

14 Wskaźniki rezultatu WskaźnikLiczba Liczba projektów służących identyfikacji i przeniesieniu dobrych praktyk 646 Liczba projektów w zakresie innowacyjności162 Liczba projektów w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej 137 Liczba projektów w zakresie Leader97 Liczba projektów w zakresie odnowy wsi, zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi 398 Liczba projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska. 164

15 Zrealizowane projekty wg typu

16 Środki wydane na funkcjonowanie struktury KSOW

17 Środki wydane na sprzęt komputerowy i wyposażenie sekretariatów

18 Środki wydane na delegacje i szkolenia/kursy/studia.

19 Pozostałe koszty według województw (wynajmem pomieszczeń, hosting portalu, zwrot kosztów podróży, tłumaczenia językowe, catering, usługi prawne)

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 Grupa robocza ds. KSOW Warszawa, 28.04.2014 r. „Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google