Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI – DYSKALKULIA Prezentację przygotowały Anna Jędrzejczyk Elżbieta Malec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI – DYSKALKULIA Prezentację przygotowały Anna Jędrzejczyk Elżbieta Malec."— Zapis prezentacji:

1 TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI – DYSKALKULIA Prezentację przygotowały Anna Jędrzejczyk Elżbieta Malec

2 DEFINICJA DYSKALKULII JEDNĄ Z PIERWSZYCH OSÓB, KTÓRA PODAŁA DEFINICJĘ DYSKALKULII BYŁ SŁOWACKI NEUROPSYCHOLOG L.KOŠČ. DYSKALKULIA ROZWOJOWA JEST STRUKTURALNYM ZABURZENIEM ZDOLNOŚCI MATEMATYCZNYCH, MAJĄCYCH SWE ŹRÓDŁO W GENETYCZNYCH LUB WRODZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH TYCH CZĘŚCI MÓZGU, KTÓRE SĄ BEZPOŚREDNIM ANATOMICZNO-FIZJOLOGICZNYM PODŁOŻEM DOJRZEWANIA ZDOLNOŚCI MATEMATYCZNYCH ZGODNIE Z WIEKIEM.

3 Dyskalkulia rozwojowa obejmuje specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych w kontekście normalnego rozwoju umysłowego. Jest rozpoznawana jako zaburzenie, gdy występują różnice pomiędzy aktualnymi zdolnościami matematycznymi dziecka a tymi, które są odpowiednie dla jego wieku. Powiązania dysleksji z dyskalkulią – warianty specyficznych rozwojowych trudności w uczeniu się.

4 TYPY DYSKALKULII DYSKALKULIA WERBALNA – przejawia się zaburzeniem umiejętności słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych, takich jak oznaczenie ilości i kolejności przedmiotów, nazywanie cyfr i liczebników, symboli działań. DYSKALKULIA PRAKTOGNOSTYCZNA ( WYKONAWCZA) – przejawia się w trudnościach w manipulowaniu konkretnymi lub narysowanymi przedmiotami w celach matematycznych – obliczaniu liczebności, porównywaniu ilości, szeregowaniu przedmiotów wg kolejności rosnącej lub malejącej

5 DYSKALKULIA LEKSYKALNA – związana jest z brakiem lub znacznym ograniczeniem umiejętności czytania symboli matematycznych, cyfr, liczb, znaków działań, myleniem cyfr o zbliżonym kształcie graficznym np. 6 i 9, 3 i 8. DYSKALKULIA GRAFICZNA – to trudności w zapisywaniu symboli matematycznych. W przypadkach głębokich zaburzeń uczeń nie jest w stanie napisać dyktowanych nazw, a nawet ich odwzorować np. 1345 pisze jako 1000, 3000, 40, 5.

6 DYSKALKULIA IDEOGNOSTYCZNA (POJĘCIOWO- WYKONAWCZA) – to przede wszystkim niezdolność zrozumienia pojęć i zależności matematycznych oraz wykonywania obliczeń w pamięci. Często uczeń jest w stanie przepisać lub przeczytać liczby, ale nie rozumie co przeczytał lub napisał, np. umie zapisać znak 9, ale nie wie, że 9 to to samo co 10-1 lub 3x3. DYSKALKULIA OPERACYJNA – to zaburzenie umiejętności wykonywania operacji matematycznych, a więc wyklucza rozwiązywanie bardziej złożonych zadań. Typowym przykładem jest zamienianie operacji np.. odejmowanie zamiast dzielenia.

7 CZYM OBJAWIA SIĘ DYSKALKULIA? W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM: Słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa Trudności w budowaniu klocków Trudności w rysowaniu- nie umieją narysować koła(3-latki), kwadratu (4-latki), trójkąta (5-latki) W klasie zerowej występują opóźnienia orientacji w schemacie całego ciała i przestrzeni – ma trudności ze wskazaniem na sobie części ciała Nie umie narysować rombu, odwzorować złożonej figury geometrycznej

8 W OKRESIE SZKOLNYM – Nadal opóźnienie rozwoju orientacji w schemacie ciała i przestrzeni Brak zdolności do rozróżniania cyfr Gubienie cyfr, trudności w zapisie liczb wielocyfrowych Trudności ze zrozumieniem symboli graficznych, które reprezentują cyfry (dzieci mają trudności z oderwaniem się od konkretów i posługiwaniem się reprezentantami symbolicznymi w zakresie pojęć liczbowych) trudności z odczytaniem i zrozumieniem takich symboli jak plus, minus (nie potrafią ich odczytać albo je mylą) Trudności z nauką tabliczki mnożenia Problemy z przecinkiem przy zapisie liczb dziesiętnych Błędy w zapisach symboli i wzorów Trudności z wyobrażeniem sobie treści zadania Trudności z przekształcaniem wzorów Błędy w zapisie działań pisemnych Trudności w posługiwaniu się pojęciami matematycznymi

9 W NAUCE GEOMETRII DZIECI Z DYSKALKULIĄ BORYKAJĄ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI TRUDNOŚCIAMI: Mylenie stron i kierunków Pomijanie drobnych elementów graficznych figur Trudności z umiejscowieniem znaków i figur w przestrzeni Mylenie kształtów figur geometrycznych Trudności z zadaniami geometrycznymi Trudności z wykonywaniem rysunków wspomagających wykonanie zadań Uczeń z dyskalkulią może mieć bardzo ciekawe, oryginalne propozycje rozwiązań zadań, ale jednocześnie popełniać podstawowe błędy rachunkowe. Jest w stanie szybko wykonać działania w pamięci, ale pisemnie popełniać błędy z powodu np.. przestawiania cyfr.

10 Pierwszą wskazówką do rozpoznania dyskalkulii może być posiadanie przez ucznia orzeczenia o dysleksji lub dysgrafii. Dyskalkulię można rozpoznać wtedy, gdy zasób wiadomości i umiejętności z matematyki badanego dziecka ( mierzony rzetelnym testem) jest istotnie niższy w stosunku do: klasy, do której uczęszcza jego wieku życia jego globalnego wieku inteligencji Przy rozpoznaniu dyskalkulii należy wykluczyć jako przyczyny: zaburzenia receptorów upośledzenie umysłowe brak motywacji do nauki, niewłaściwe metody nauczania Te czynniki mogą być przyczyną zwykłych trudności w opanowaniu matematyki, a nie dyskalkulii.

11 JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM Z PROBLEMEM DYSKALKULII ? Konieczne jest budowanie w nim poczucia własnej wartościKonieczne jest budowanie w nim poczucia własnej wartości Nie należy traktować go jak chorego, niezdolnego czy leniwegoNie należy traktować go jak chorego, niezdolnego czy leniwego Nie można zbyt często wytykać błędów, zwłaszcza publicznieNie można zbyt często wytykać błędów, zwłaszcza publicznie Nie należy wyśmiewać się z niegoNie należy wyśmiewać się z niego Nie można łudzić się, że sam z tego wyrośnieNie można łudzić się, że sam z tego wyrośnie

12 CO MOŻE ZROBIĆ NAUCZYCIEL, ABY POMÓC DZIECKU Z DYSKALKULIĄ ? Uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela, by łatwiej i szybciej uzyskał pomocUczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela, by łatwiej i szybciej uzyskał pomoc Należy odwoływać się do konkretów: modeli,rysunkówNależy odwoływać się do konkretów: modeli,rysunków Pozwolić pracować więcej z kalkulatoremPozwolić pracować więcej z kalkulatorem Ograniczać liczbę działań, wyznaczać zadania proste i typowe Pozwolić korzystać z tabliczki mnożenia (w razie potrzeby) Wydłużać czas przewidziany na wykonanie zadań związanych z czytaniem, pisaniem i liczeniem Odpytywać częściej, ale z mniejszej partii materiału

13 Można pomóc w odczytywaniu dłuższych poleceń i upewnić się czy uczeń dobrze je zrozumiał Można zezwolić na wykonywanie obliczeń wybranym przez ucznia sposobem Można przedstawiać zadanie poprzez graficzne obrazowanie jego treści Należy nagradzać za wysiłek i pracę a nie za efekty Bardzo ważna jest współpraca z rodzicami. Należy uświadomić rodzicom, że dyskalkulia jest deficytem, który wymaga zarówno od nauczycieli jak i rodziców wytężonej pracy. Nie należy zwalniać ucznia z systematycznych ćwiczeń i pracy nad sobą.

14 PODSUMOWANIE Dyskalkulia jest rzadko rozpoznawana i diagnozowana. Dotyka z reguły dzieci dyslektyczne, czyli mające trudności z pisaniem i czytaniem. Pięć razy częściej dotyka chłopców niż dziewczęta. Przypadki dyskalkulii, przy braku innych objawów dysleksji są bardzo rzadkie. Występują około 1% uczniów. Około 11% dyslektyków ma wybitne osiągnięcia w matematyce, jednak brak wczesnego rozpoznawania dysleksji z reguły prowadzi do negatywnych następstw. Ważna jest więc odpowiednia wczesna diagnoza. Symptomy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki powinny być zauważone w okresie przedszkolnym. Są to głównie objawy dysharmonii rozwoju psycho-ruchowego.

15 Ogólną zasadą postępowania w pracy z uczniem z dyskalkulią powinno być bazowanie na tym co uczeń potrafi robić dobrze oraz szukanie dla niego możliwości działania, nawet poza matematyką, w których miałby szanse osiągnięcia sukcesu i rozwijania wiary we własne możliwości. Należy pamiętać, że te trudności w uczeniu się nie zależą od poziomu inteligencji dziecka, od kompetencji nauczyciela, nie są też wynikiem lenistwa czy złej woli uczniów.

16 LITERATURA J. Bil: Dyskalkulia – opracowanie internetowe M. Bogdanowicz: Dekalog dla nauczycieli dzieci dyslektycznych E. Gruszczyk- Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa 1994 J. Skrzypiec – Biały: Dyskalkulia – opracowanie internetowe B. Stryczniewicz: Praca z uczniem mającym trudności z matematyką, Opole 2004


Pobierz ppt "TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI – DYSKALKULIA Prezentację przygotowały Anna Jędrzejczyk Elżbieta Malec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google