Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Wypadek w drodze do lub z pracy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Wypadek w drodze do lub z pracy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Wypadek w drodze do lub z pracy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 71

2 Kiedy zdarzenie można uznać za wypadek w drodze do lub z pracy Aby zdarzenie będące przyczyną powstania niezdolności do pracy zostało uznane jako wypadek w drodze do lub z pracy, musi być: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, nastąpić w drodze do lub z miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, pod warunkiem że droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Najkrótsza i nieprzerwana droga z lub do pracy Za najkrótszą i nieprzerwaną drogę z i do pracy uznaje się również taką drogę kiedy: została przerwana, jednak przerwa ta była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, nie była drogą najkrótszą, jednak ze względów komunikacyjnych dla ubezpieczonego najdogodniejszą. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Najkrótsza i nieprzerwana droga z lub do pracy c.d. Za najkrótszą i nieprzerwaną drogę do lub z pracy uważa się także drogę do miejsca lub z miejsca: innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia chorobowego i/lub rentowego, zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, zwykłego spożywania posiłków, Odbywania nauki lub studiów. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 924) - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Świadczenia chorobowe Pracownik podlegający ubezpieczeniu chorobowemu (obowiązkowo i dobrowolnie), którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, przysługuje prawo do: zasiłku chorobowego, świadczenie rehabilitacyjne, renta plus dodatek. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Świadczenia chorobowe Prawo do zasiłku chorobowego takiemu pracownikowi przysługuje już od pierwszego dnia ubezpieczenia, a więc bez tzw. okresu wyczekiwania, jednak w przypadku pracownika przez pierwsze 33 lub odpowiednio 14 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym zachowuje on prawo do wynagrodzenia chorobowego. Zarówno jedno, jak i drugie świadczenie wypłacane jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, nawet za okres hospitalizacji. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Świadczenie rehabilitacyjne W przypadku kiedy po wyczerpaniu pełnego okresu zasiłkowego, wynoszącego 182 dni, ubezpieczony nadal jest niezdolny do pracy i jednocześnie dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują jej odzyskanie, może skorzystać z prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, które przyznaje ZUS na maksymalnie 12 miesięcy (tj. 360 dni) w oparciu o opinię lekarza orzecznika lub - w II instancji - komisji lekarskiej ZUS. Obecnie w przypadku tego świadczenia niezdolność do pracy w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy uprawnia do skorzystania ze 100-procentowej jego wysokości wyłącznie wówczas, gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży., natomiast w pozostałych przypadkach świadczenie wypłacane jest w wysokości: 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Renta plus dodatek Jeśli wobec pracownika zostanie orzeczona całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, może on skorzystać z renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby ją otrzymać, muszą być spełnione warunki: stwierdzona niezdolność do pracy powinna powstać w okresie podlegania ubezpieczeniu albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania, ubezpieczony powinien legitymować się wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym, wynoszącym odpowiednio od 1 roku do 5 lat, w zależności od tego, ile miał lat w momencie powstania niezdolności do pracy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Renta plus dodatek c.d. Ubezpieczeni, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy nie muszą spełniać ostatniego warunku. Wysokość należnego świadczenia obliczana jest na ogólnych zasadach określonych w art. 62 ustawy emerytalnej. Do renty może być również przyznany dodatek pielęgnacyjny w kwocie 206,76 zł, jeśli na wniosek osoby uprawnionej do renty, zostanie ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Bez odszkodowania Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy, nie mogą liczyć na wypłatę jednorazowego odszkodowania, gdyż jest to świadczenie przyznawane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej ustawą wypadkową. Wyżej wspomniana ustawa nie przewiduje możliwości przyznawania świadczeń z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do śledzenia dalszych części naszej serii „Prawd oczywistych Finite”. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

12 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Wypadek w drodze do lub z pracy - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google