Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwolnienie z VAT na fakturze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwolnienie z VAT na fakturze"— Zapis prezentacji:

1 Zwolnienie z VAT na fakturze
Prawdy oczywiste Część 42 Zwolnienie z VAT na fakturze      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

2 Wstęp Zmiany w VAT z początkiem 2014 r. spowodowały pojawienie się nowych przepisów dla firm zwolnionych z VAT. Najważniejszy z nich, to ten, który nakazuje od początku 2014 r. wystawianie faktur, a nie rachunków jak do tej pory. Dodatkowo wprowadzono szczególne zasady dotyczące zestawu elementów na fakturach dokumentujących usługi zwolnione. Jednym z tych elementów jest także podstawa do zwolnienia z VAT.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

3 Faktura zamiast rachunku
Do końca 2013 r. istniał podział, według którego firmy zwolnione z VAT wystawiały rachunki, a VAT-owcy - faktury. Zwolnieni z VAT natomiast stosowali zasady dotyczące rachunków z Ordynacji podatkowej i odrębnego rozporządzenia określającego m.in. zestaw elementów na rachunku. Z początkiem roku 2014 podział ten już nie istnieje, a w ustawie o VAT pojawiły się punkty stanowiące, że czynności zwolnione z VAT są dokumentowane fakturami - wystawianymi na żądanie nabywcy.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

4 Termin wystawienia faktury zwolnionej z VAT
Zasady Ordynacji podatkowe stosowane do końca 2013 r. zobowiązywały do wystawienia rachunku w terminie 7 dni od momentu, w którym nabywca wyraził chęć otrzymania rachunku, przy czym nie ma takiej konieczności, jeśli stało się to później, niż 3 miesiące od sprzedaży. Z początkiem 2014 r. fakturę na żądanie nabywcy wystawia się w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano zapłatę.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

5 Co powinna zawierać faktura firmy zwolnionej z VAT?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r., liczba elementów na fakturach firma zwolnionych z VAT została ograniczona. Ustawodawca nie narzuca nazewnictwa wystawianych dokumentów, zatem użycie określenia "faktura" nie jest konieczne, natomiast użycie określenia "rachunek" nie jest błędne. Ważne jest, aby dokument zawierał wszystkie niezbędne dane. Elementy, które obligatoryjnie musi zawierać faktura wystawiana na sprzedaż zwolnioną z VAT różni się w zależności od tego, jakiej sprzedaży ten dokument dotyczy. Przepisy wyróżniają tutaj 3 grupy, jeśli chodzi o transakcje zwolnione:      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

6 Zwolnienie ze względu na wysokość sprzedaży do 150 tys
Zwolnienie ze względu na wysokość sprzedaży do 150 tys. zł, inaczej mówiąc podmiotowe W tym przypadku faktura musi zawierać przynajmniej: datę wystawienia, numer faktury, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi, ogólną kwotę należności.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

7 Zwolnienie ze względu na rodzaj sprzedaży, czyli przedmiotowe (za wyjątkiem pośrednictwa finansowego i usług ubezpieczeniowych) Faktura musi zawierać co najmniej: datę wystawienia, numer faktury, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi oraz ogólną kwotę należności, podstawę zwolnienia z VAT, np. przez podanie konkretnego artykułu ustawy o VAT.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

8 Usługi finansowe (np. pośrednictwo finansowe, usługi ubezpieczeniowe - art. 43 ust. 1 pkt. 7, pkt ustawy o VAT) Faktura musi zawierać co najmniej: datę wystawienia, numer faktury, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, nazwę usługi, kwotę do zapłaty.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

9 Kiedy i kto powinien na fakturze zamieszczać podstawę zwolnienia z VAT
Podsumowując, podstawę do zwolnienia z VAT koniecznie na fakturze powinni zamieszczać przedsiębiorcy korzystający z przedmiotowego zwolnienia z VAT, czyli NIE na podstawie limitu sprzedaży np. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż mieszaną, czyli jednocześnie zwolnioną i opodatkowaną VAT-em. Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie limitu sprzedaży oraz świadczą m.in. usługi finansowe, czy ubezpieczeniowe nie muszą podawać podstawy.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

10 Podstawy zwolnienia z VAT
Podstawą zwolnienia z VAT na fakturze jest przepis, z którego wynika zwolnienie, np.: odwołanie do konkretnego przepisu z ustawy o VAT, odwołanie do konkretnego przepisu z aktu wydanego na podstawie ustawy o VAT, przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia z VAT dostawę towarów lub świadczenie usług, inna podstawa prawna zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku. Informacja o podstawie zwolnienia może być umieszczona w dowolnym miejscu na fakturze, np. w sekcji uwagi, natomiast w miejscu stawki VAT wpisuje się "zw".      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

11 … ciąg dalszy nastąpi ;)
W ten oto sposób dotarliśmy do końca biznes plany, w kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

12 http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl
Dziękujemy za uwagę! Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801  ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel. 22  |      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |


Pobierz ppt "Zwolnienie z VAT na fakturze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google