Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Metody amortyzacji - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Metody amortyzacji - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Metody amortyzacji - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 39

2 Wstęp Wybrana przez podatnika metoda amortyzacji NIE może być zmieniana w trakcie używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Metoda liniowa Według metody liniowej podatnicy przez cały okres użytkowania środka trwałego dokonują odpisów amortyzacyjnych: w równych ratach, według określonej stawki amortyzacyjnej (proponowana na podstawie wykazu KŚT), od stałej podstawy amortyzacji (chyba że dokonamy ulepszenia). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Metoda indywidualnych stawek amortyzacyjnych Według tej metody podatnicy odpisów amortyzacyjnych dokonują: od wartości początkowej, w równych ratach przez cały okres amortyzacji (zasada liniowa), przy zastosowaniu indywidualnych (stałych) stawek w stosunku do używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, przy podstawowym warunku zachowania minimalnych okresów amortyzacji. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Metoda degresywna Według tej metody można amortyzować wyłącznie maszyny i urządzenia o charakterze produkcyjnym, zaliczone do grupy 3-6 i 8 w KŚT. Zasadą metody degresywnej jest to, iż podwyższone stawki amortyzacyjne współczynnikiem nie wyższym niż 2,0 stosuje się do wartości początkowej środków trwałych w pierwszym podatkowym roku ich używania. W następnych latach podatkowych stawki amortyzacyjne podwyższone współczynnikiem nie wyższym niż 2,0 stosuje się do wartości początkowej, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Metoda jednorazowej amortyzacji Metoda dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność - polega na zaliczeniu do kosztów podatkowych dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 100 000 EUR łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Dotyczy zarówno opodatkowanych pit i cit. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Podwyższenie stawek początkowych W ramach metody liniowej może być zastosowane podwyższenie stawek amortyzacyjnych. Zastosowanie maksymalnego podwyższenia lub zrezygnowanie z tego podwyższenia może być dokonane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. W pozostałych przypadkach podwyższenie stawki amortyzacyjnej może być dokonane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające zmiany. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Obniżenie stawek amortyzacyjnych Według metody liniowej podatnik może wielokrotnie bez ograniczeń obniżać w dowolnej wysokości stawki amortyzacyjne dla wszelkich środków trwałych. Przepisy nie limitują wysokości obniżenia stawki amortyzacyjnej. Jednakże w tym przypadku zmiany stawek amortyzacyjnych, tj. ich obniżanie podatnicy mogą dokonywać tylko począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 … ciąg dalszy nastąpi ;) W ten oto sposób dotarliśmy do końca biznes plany, w kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Metody amortyzacji - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google