Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etniczność - naród.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etniczność - naród."— Zapis prezentacji:

1 Etniczność - naród

2 Naród Wspólnota ludzi powiązanych ze sobą przez wspólną kulturę , dla której podstawowym i najważniejszym politycznym celem jest uzyskanie jakiejś formy niepodległości, autonomii czy decentralizacji władzy Donnan, Wilson

3 Cele grupy etnicznej Unikanie sporów etnicznych
Aktywne działanie w partiach politycznych Zdobywanie bogactwa i prestiżu Asymilację na wiele sposobów Takie zachowania nie wykluczają powiązania z narodem znajdującym się gdzie indziej

4 Różnice Grupa etniczna - naród

5 Wielka fikcja światowej polityki
Wszystkie narody mają prawo ,a nawet przeznaczenie, by rządzić się samodzielnie, w obrębie własnego państwa narodowego, na swoim własnym terytorium – prawo narodów do samostanowienia

6 Wydarzenia po 1918 Stały się dowodem na bankructwo idei formowania własnego państwa przez każdy etniczny naród Amaral 1994

7 Etniczność i tożsamość narodowa
Stanowią współcześnie zagrożenie dla wielu państw, dokładnie takie samo, jak stanowiły w przeszłości głównie z powodu ich związku z rzeczywistym (tzn historycznie rozpoznawalnym) terytorium lub z ojczyzną ,do posiadania której dana grupa może aspirować Donnan, Wilson

8 Charakter narodowy

9 6 typów definicji charakteru narodowego
charakter narodowy – to zbiór specyficznych dla członków narodu cech psychicznych. W tej potocznej koncepcji zakłada się, że wszyscy ludzie należący do danego narodu są pod pewnymi względami bardziej podobni do siebie niż do członków innych narodów

10 2. charakter narodowy – to osobowość modalna
kategoria obejmująca największą liczbę dorosłych członków społeczeństwa. W tym przypadku narów charakteryzuje nie tyle konkretny wzór zachowań, co względna częstość ich występowania. Najważniejsze jest to, że w danym społeczeństwie określony typ występuje częściej niż w innych zbiorowościach

11 3. charakter narodowy – to system postaw ,
wartości i przekonań podzielanych przez całe społeczeństwo lub przez jego zdecydowaną większość. Jest to kategoria bliska osobowości modalnej. Z tym jednak , że nie obejmuje całej osobowości tylko pewne jej obszary

12 charakter narodowy – to podstawowa struktura osobowości
czyli część osobowości wspólna prawie wszystkim ludziom należącym do tej samej kultury. Proces uniformizacji dokonuje się w trakcie socjalizacji i wychowania. Jednostki przyswajają sobie analogiczne wartości, normy i wzory postępowania, które służą trwałości i ciągłości kulturowe

13 5. charakter narodowy – to psychologiczny aspekt kultury narodowej
W tej perspektywie możliwe są dwa różne podejścia. W pierwszym uwzględniamy wyuczone i społecznie dziedziczne zachowania kulturowe, w drugim zaś systemy norm i wartości występujące w celach instytucjach i wytworach danej kultury

14 6 charakter narodowy – to mentalność
wyrażona bądź sugerowana w takich produktach kultury, jak literatura, sztuka i filozofia. Jest to – innymi słowy- duch narodu utrwalony w kulturze”[1] [1]Lewandowski, s. 18, na podstwaiwe: H. Dujker, N. Frijda, „National charakter and National Styryotypes. A trend report prepared for the International Union of Scientific Psychology”, Amsterdam 1960, s

15 2 skrajne stanowiska wobec charakteru narodowego:
1. jest to klucz do zrozumienia losów narodowych 2. jest to zjawisko wydumane

16 Charakter narodowy ma 2 cechy:
ujawnia się przede wszystkim w sytuacjach ekstremalnych, kiedy wspólnota narodowa jest zagrożona (rzadko wystepuje na co dzień) jest zmienny Tazbir

17 Charakter narodowy - definicja
to wspólny większości danego społeczeństwa zespół postaw i wzorów postępowania, ukształtowany historycznie i względnie trwały. Nie chodzi o specyficzne cechy poszczególnych jednostek , lecz o dominujący styl myślenia Lewandowski

18 Cechy stereotypu w ujęciu Schaffa
przekazywany jest w procesie wychowania niezależnie od osobistego doświadczenia wiąże się z negatywnym lub pozytywnym ładunkiem emocjonalnym jest częściowo lub całkowicie sprzeczny z faktami jest długotrwały i oporny na zmiany ułatwia grupie obronę integrujących wartości i ocen jest zawsze związany z jakimś słowem lub wyrażeniem aktywizującym jego treści

19 Anglików zmusza do aktów heroicznych tradycja ,
Francuzów – moda, Niemców- rozkaz Polaków chęć popisania się

20 W niebie Anglik będzie policjantem, Francuz kucharzem, Niemiec organizatorem, Włoch kochankiem,
w piekle zaś Anglik będzie kucharzem, Francuz policjantem, Niemiec kochankiem a Włoch organizatorem

21 Europa Miejsce narodzin zarówno narodu, jak i państwa, gdzie UE jest i symbolem i czynnikiem zmian, które mogą w przyszłości doprowadzić do upadku państw na całym świecie

22 Przyszłość państwa narodowego?

23 Zad domowe Hofstede Kultury i organizacje – ost rozdzial
Ubrania/bibula/inne w kolorze Niebieskim/ czerwonm/ zielonym Litr soku pomaranczowego, jablkowego, pol litra coca coli, woda min gazowana, 1 zestaw z mc donalda (mogą być chipsy), 1 opakowanie ciastek, 1 opak paluszkow


Pobierz ppt "Etniczność - naród."

Podobne prezentacje


Reklamy Google