Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO ZAKAŻONE WIRUSEM C ZAPALENIA WĄTROBY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO ZAKAŻONE WIRUSEM C ZAPALENIA WĄTROBY"— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO ZAKAŻONE WIRUSEM C ZAPALENIA WĄTROBY

2 EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA HCV
KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH WIEKU DZIECIĘCEGO AM w WARSZAWIE EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA HCV Na świecie jest około 180 mln ludzi zakażonych (1-3% populacji) W Europie mln dzieci : 0,2 – 0,4%

3 WIRUS C zapalenia wątroby
KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH WIEKU DZIECIĘCEGO AM w WARSZAWIE WIRUS C zapalenia wątroby Klasyfikowany w obrębie rodziny Flaviviridae Genom - RNA , nukleotydów Wyróżnia się 12 genotypów Posiada dużą zdolność mutacji W Polsce – zakażenie typem 1 b ,obecnie równie często 1a ( dominuje w Am Pn) Genotyp 1 b gorzej odpowiada na leczenie interferonem

4 GŁÓWNE drogi i źródła zakażenia u dzieci
Odmatczyne ( wertykalne),okołoporodowe 5 – 6% Jatrogenne Kontakty w rodzinie (horyzontalne) 0- 6,5%,wzrasta wraz z wiekiem i czasem) Uzależnieni od dożylnych środków narkotycznych. Żródło zakażenia nieustalone Krew i preparaty pochodne (do 1992 r główne źródło zakażenia HCV !)

5 Źródła zakażenia –komentarz
miedzy dziećmi-zakażenia tzw horyzontalne - BRAK AmAc Ped.-rekomendacje: brak wskazań do izolowania dzieci zakażonych HCV,tryb życia zwykły. 90% narkomanów dożlynych po 5 latach jest zakażonych HCV

6 Źródła zakażenia u dzieci-komentarz (II)
: decydująca rola : 1. Czynników ryzyka (matka HCV+, hospitalizacje, czeste przetoczenia krwi i prep.) 2. Geografia (np. Japonia, Egipt, Taiwan-0%, Włochy -0,4% , Kamerun-14,5% )

7 KOBIETA CIĘŻARNA ZAKAŻONA HCV
Obecność przeciwciał anty-HCV wykryto u kobiet ciężarnych 0,6 % ( Japonia ) - 4,5 % ( USA ) Wśród kobiet posiadających przeciwciała anty-HCV u około 60% wykryto HCV RNA

8 WARUNKI ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA OKOŁOPORODOWEGO
Wykrycie RNA HCV w co najmniej 2 próbkach surowicy Wykrycie pc anty HCV w surowicy krwi dziecka powyżej 12 m-ca życia

9

10 RYZYKO ZAKAŻENIA okołoporodowego HCV
KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH WIEKU DZIECIĘCEGO AM w WARSZAWIE RYZYKO ZAKAŻENIA okołoporodowego HCV : oceniane jest na ok. 5-6% (12 ?)% w tym: w trakcie porodu bezpośrednio po porodzie wewnątrzmaciczne (?)

11 RYZYKO ZAKAŻENIA okołoporodowego (2)
Wyższe gdy : - wiremia>106/ml - matka z ostrym wzw C - koinfekcja HIV

12 RYZYKO ZAKAŻENIA okołoporodowego (3)
Wyższe gdy: Czas od odpłynięcia wód płodowych do porodu > 6 h /Planowe rozwiązanie ciąży cesarskim cięciem nie wpływa na częstość zakażenia /

13 OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ZAKAŻENIE okołoporodowe HCV
Ryzyko zakażenie HCV (%) gdy: Oceniany czynnik obecny (+) nieobecny HCV RNA(+) u matki +Zakażenie HIV u matki +Odejście wód płodowych (powyżej 6 godzin)

14 ZAKAŻENIE HCV A KARMIENIE PIERSIĄ
HCV RNA w pokarmie /siarze, mleku/ u 15 % matek zakażonych HCV Nie opisano transmisji HCV przez pokarm naturalny. Większość autorów uważa, że karmienie piersią nie zwiększa ryzyka zakażenia HCV. Uwaga: Problem w opracowaniu – wymaga dalszej analizy

15 PROPONOWANE POSTĘPOWANIE
Oznaczenie HCV RNA u matki w ostatnim trymestrze ciąży Zakażenie HCV nie stanowi bezwzględnego wskazania do rozwiązania ciąży cesarskim cięciem. Należy dążyć aby okres od odpłynięcia wód płodowych do porodu nie przedłużał się powyżej 6 godzin Obmycie noworodka z wód płodowych Usunięcie treści z górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego maksymalnie atraumatyczne Nie istnieją inne procedury ( w tym swoiste) zabezpieczające przed zakażeniem. Pytanie o bezpieczeństwo KARMIENIA PIERSIĄ pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi Dziecko nie wymaga izolacji. Powinno być szczepione wg kalendarza szczepień Po ukończeniu 2 m-ca życia pierwsza wizyta w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

16 Przebieg zakażenia HCV u dzieci-cechy
W % bezobjawowy W badaniu przedmiotowym bez odchyleń od normy Ostre i nadostre postaci- b.rzadkie i nieopisywane Aminotransferazy mogą być okresowo prawidłowe (W % możliwe jest samowyleczenie) Pozawątrobowa manifestacja zak.(krioglob.,porfiria skórna,vasculitis)brak doniesień. WN: nierozpoznawane zakażenia HCV.

17 Przewlekłe wzw C Przebieg łagodny- dominuje
AT- nieznaczny wzrost, ”sinusoidalny” badania hist -patol wątroby.

18 HCV-RNA RT-PCR (+) Anty-HCV (+) d

19 Obraz histologiczny pzw C
JAPONIA-109 przyp Czas zak. Ok. 2,6 l Źródła zak.-przetoczenia Marskość % Bridging nec.(S 3) 3,6% USA-40 przyp. Czas zak. 6,8+/- 5,3 l Aktywność (G)- mierna S1-mild % S2 –moderate % S3-severe % S4-cirrhosis % W tym 60% typ 1b 32%-1a

20 Zagadnienia terapii pzw C
Wskazania u dzieci są ograniczone i oparte o zgodę Komisji Etycznej Genotyp a przetrwała skuteczność terapii ( 26%-70%) Leki stosowane i dawki =Interferon alfa + Ribaviryna ( 3 mln j mg/kgcc/dobę) Optymalne dawki leków a objawy uboczne terapii Czas terapii NIE leczyć dzieci do 3 r.ż.

21 Przebieg zakażenia HCV dzieci / dorośli
Ostry % zdrowienie-10-20% przewlekły-60-80% Ostry % zdrowienie-5-15% przewlekły 80-95% marskość : czas:>10 l choroby: 20-25%

22 Leczenie przewlekłego wzw C (cd II)
Czy leczyć ???? Grading – staging (fibrosis) (zapalenie-włóknienie) INF alfa 2 + Rib 15 mg/kgcc Peg Interferony

23 Podstawy kwalifikacji do leczenia wzw C u dzieci
1. Rozpoznanie okresu choroby. 2. Wykluczenie przeciwwskazań do leczenia i wyjaśnienie wątpliwości. 3. Dostępność do leków. 4. Posiadanie zgody Komisji Bioetycznej na opracowany przez Ośrodek program terapeutyczny. 5. Potwierdzenie wiremii (jakościowe i ilościowe). Ustalenie genotypu wirusa ( 1,4,5,6 czy 2,3). Badania laborat. 8. Ocena histopatologiczna bioptatu wątroby.

24 WYTYCZNE TERAPII P WZWC
Genotyp 1, ,5,6 Genotyp 2,3  RNA HCV-jakościowo RNA-HCV RT-PCR – jakościowo bez oznaczenia ilościowo wiremii   Biopsja wątroby BW INTERFERON+ RIBAWIRYNA INTERFERON+RIBAWIRYNA RNA-HCV badanie ilościowe bez badania 12 tyg leczenia dynamki wiremii Odpowiedź wczesna (EVR) (obniżenie wiremii min 2 log ) Leczenie 24 tyg  Leczenie 48 tyg ( ETR) RNA HCV -badanie jakościowe RNA HCV badanie jakościowe

25 Leczenie pwzw C –optymalne (+) warunki u chorych (dorosłych):
niska wiremia poniżej 40 rż płeć żeńska S”0”, brak marskości Brak koinfekcji z HBV (-) genotyp 1b koinfekcja HB,HIV,CMV HLA B8 ,DR3 DZIECI ?


Pobierz ppt "DZIECKO ZAKAŻONE WIRUSEM C ZAPALENIA WĄTROBY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google