Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO ZAKAŻONE WIRUSEM C ZAPALENIA WĄTROBY. EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA HCV Na świecie jest około 180 mln ludzi Na świecie jest około 180 mln ludzi zakażonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO ZAKAŻONE WIRUSEM C ZAPALENIA WĄTROBY. EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA HCV Na świecie jest około 180 mln ludzi Na świecie jest około 180 mln ludzi zakażonych."— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO ZAKAŻONE WIRUSEM C ZAPALENIA WĄTROBY

2 EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA HCV Na świecie jest około 180 mln ludzi Na świecie jest około 180 mln ludzi zakażonych (1-3% populacji) W Europie W Europie 4 - 5 mln 4 - 5 mln dzieci : 0,2 – 0,4% dzieci : 0,2 – 0,4%

3 WIRUS C zapalenia wątroby Klasyfikowany w obrębie rodziny Flaviviridae Klasyfikowany w obrębie rodziny Flaviviridae Genom - RNA, 9 500 nukleotydów Genom - RNA, 9 500 nukleotydów Wyróżnia się 12 genotypów Wyróżnia się 12 genotypów Posiada dużą zdolność mutacji Posiada dużą zdolność mutacji W Polsce – zakażenie typem 1 b,obecnie równie często 1a ( dominuje w Am Pn) W Polsce – zakażenie typem 1 b,obecnie równie często 1a ( dominuje w Am Pn) Genotyp 1 b gorzej odpowiada na leczenie interferonem Genotyp 1 b gorzej odpowiada na leczenie interferonem

4 GŁÓWNE drogi i źródła zakażenia u dzieci Odmatczyne ( wertykalne),okołoporodowe 5 – 6% Odmatczyne ( wertykalne),okołoporodowe 5 – 6% Jatrogenne Jatrogenne Kontakty w rodzinie (horyzontalne) 0- 6,5%,wzrasta wraz z wiekiem i czasem) Kontakty w rodzinie (horyzontalne) 0- 6,5%,wzrasta wraz z wiekiem i czasem) Uzależnieni od dożylnych środków narkotycznych. Uzależnieni od dożylnych środków narkotycznych. Żródło zakażenia nieustalone Żródło zakażenia nieustalone Krew i preparaty pochodne (do 1992 r główne źródło zakażenia HCV !) Krew i preparaty pochodne (do 1992 r główne źródło zakażenia HCV !)

5 Źródła zakażenia –komentarz  miedzy dziećmi-zakażenia tzw horyzontalne - BRAK BRAK AmAc Ped.-rekomendacje: brak wskazań do izolowania dzieci zakażonych HCV,tryb życia zwykły. AmAc Ped.-rekomendacje: brak wskazań do izolowania dzieci zakażonych HCV,tryb życia zwykły.  90% narkomanów dożlynych po 5 latach jest zakażonych HCV

6 Źródła zakażenia u dzieci-komentarz (II) : decydująca rola : : decydująca rola : 1. Czynników ryzyka 1. Czynników ryzyka (matka HCV+, hospitalizacje, czeste przetoczenia krwi i prep.)  2. Geografia (np. Japonia, Egipt, Taiwan-0%, (np. Japonia, Egipt, Taiwan-0%, Włochy -0,4%, Kamerun-14,5% ) Włochy -0,4%, Kamerun-14,5% )

7 KOBIETA CIĘŻARNA ZAKAŻONA HCV Obecność przeciwciał anty-HCV wykryto Obecność przeciwciał anty-HCV wykryto u kobiet ciężarnych u kobiet ciężarnych 0,6 % ( Japonia ) - 4,5 % ( USA ) 0,6 % ( Japonia ) - 4,5 % ( USA ) Wśród kobiet posiadających Wśród kobiet posiadających przeciwciała anty-HCV u około 60% wykryto HCV RNA

8 WARUNKI ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA OKOŁOPORODOWEGO Wykrycie RNA HCV Wykrycie RNA HCV w co najmniej 2 próbkach surowicy Wykrycie pc anty HCV w surowicy krwi Wykrycie pc anty HCV w surowicy krwi dziecka powyżej 12 m-ca życia

9

10 RYZYKO ZAKAŻENIA okołoporodowego HCV : oceniane jest na ok. 5-6% (12 ?)% w tym: w trakcie porodu bezpośrednio po porodzie wewnątrzmaciczne (?)

11 RYZYKO ZAKAŻENIA okołoporodowego (2) Wyższe gdy : Wyższe gdy : - wiremia>10 6 /ml - matka z ostrym wzw C - koinfekcja HIV

12 RYZYKO ZAKAŻENIA okołoporodowego (3) Wyższe gdy: Wyższe gdy: Czas od odpłynięcia wód płodowych do porodu > 6 h  /Planowe rozwiązanie ciąży cesarskim cięciem nie wpływa na częstość zakażenia /

13 OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ZAKAŻENIE okołoporodowe HCV Ryzyko zakażenie HCV (%) gdy: Ryzyko zakażenie HCV (%) gdy: Oceniany czynnik obecny (+) nieobecny HCV RNA(+) u matki 4 - 6 0 HCV RNA(+) u matki 4 - 6 0 +Zakażenie HIV u matki 18-40 +Zakażenie HIV u matki 18-40 +Odejście wód płodowych +Odejście wód płodowych (powyżej 6 godzin) 7 (powyżej 6 godzin) 7

14 ZAKAŻENIE HCV A KARMIENIE PIERSIĄ HCV RNA w pokarmie /siarze, mleku/ u 15 % matek HCV RNA w pokarmie /siarze, mleku/ u 15 % matek zakażonych HCV zakażonych HCV Nie opisano transmisji HCV przez pokarm naturalny. Nie opisano transmisji HCV przez pokarm naturalny. Większość autorów uważa, że karmienie piersią nie zwiększa ryzyka zakażenia HCV. Większość autorów uważa, że karmienie piersią nie zwiększa ryzyka zakażenia HCV. Uwaga: Problem w opracowaniu – wymaga dalszej analizy

15 PROPONOWANE POSTĘPOWANIE Oznaczenie HCV RNA u matki w ostatnim trymestrze ciąży Oznaczenie HCV RNA u matki w ostatnim trymestrze ciąży Zakażenie HCV nie stanowi bezwzględnego wskazania do rozwiązania ciąży cesarskim cięciem. Należy dążyć aby okres od odpłynięcia wód płodowych do porodu nie przedłużał się powyżej 6 godzin Zakażenie HCV nie stanowi bezwzględnego wskazania do rozwiązania ciąży cesarskim cięciem. Należy dążyć aby okres od odpłynięcia wód płodowych do porodu nie przedłużał się powyżej 6 godzin Obmycie noworodka z wód płodowych Obmycie noworodka z wód płodowych Usunięcie treści z górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego maksymalnie atraumatyczne Usunięcie treści z górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego maksymalnie atraumatyczne Nie istnieją inne procedury ( w tym swoiste) zabezpieczające przed zakażeniem. Nie istnieją inne procedury ( w tym swoiste) zabezpieczające przed zakażeniem. Pytanie o bezpieczeństwo KARMIENIA PIERSIĄ pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi Pytanie o bezpieczeństwo KARMIENIA PIERSIĄ pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi Dziecko nie wymaga izolacji. Powinno być szczepione wg kalendarza szczepień Dziecko nie wymaga izolacji. Powinno być szczepione wg kalendarza szczepień Po ukończeniu 2 m-ca życia pierwsza wizyta w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Po ukończeniu 2 m-ca życia pierwsza wizyta w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

16 Przebieg zakażenia HCV u dzieci-cechy W 75 - 90 % bezobjawowy W 75 - 90 % bezobjawowy W badaniu przedmiotowym bez odchyleń od normy W badaniu przedmiotowym bez odchyleń od normy Ostre i nadostre postaci- b.rzadkie i nieopisywane Ostre i nadostre postaci- b.rzadkie i nieopisywane Aminotransferazy mogą być okresowo prawidłowe Aminotransferazy mogą być okresowo prawidłowe (W 10 -20 % możliwe jest samowyleczenie) (W 10 -20 % możliwe jest samowyleczenie) Pozawątrobowa manifestacja zak.(krioglob.,porfiria skórna,vasculitis)brak doniesień. Pozawątrobowa manifestacja zak.(krioglob.,porfiria skórna,vasculitis)brak doniesień. WN: nierozpoznawane zakażenia HCV.

17 Przewlekłe wzw C Przebieg łagodny- dominuje Przebieg łagodny- dominuje AT- nieznaczny wzrost, ”sinusoidalny” AT- nieznaczny wzrost, ”sinusoidalny” badania hist -patol wątroby. badania hist -patol wątroby.

18 HCV-RNA RT-PCR (+) Anty-HCV (+) 15-150 d

19 Obraz histologiczny pzw C JAPONIA-109 przyp JAPONIA-109 przyp Czas zak. Ok. 2,6 l Czas zak. Ok. 2,6 l Źródła zak.-przetoczenia Źródła zak.-przetoczenia Marskość 0% Marskość 0% Bridging nec.(S 3) 3,6% Bridging nec.(S 3) 3,6% USA-40 przyp. Czas zak. 6,8+/- 5,3 l Aktywność (G)- mierna S1-mild 26% S2 –moderate 22% S3-severe 22% S4-cirrhosis 8% W tym 60% typ 1b 32%-1a

20 Zagadnienia terapii pzw C  Wskazania u dzieci są ograniczone i oparte o zgodę Komisji Etycznej Genotyp a przetrwała skuteczność terapii ( 26%- 70%) Genotyp a przetrwała skuteczność terapii ( 26%- 70%) Leki stosowane i dawki =Interferon alfa + Ribaviryna ( 3 mln j + 15 mg/kgcc/dobę) Leki stosowane i dawki =Interferon alfa + Ribaviryna ( 3 mln j + 15 mg/kgcc/dobę) Optymalne dawki leków a objawy uboczne terapii Optymalne dawki leków a objawy uboczne terapii Czas terapii Czas terapii NIE leczyć dzieci do 3 r.ż. NIE leczyć dzieci do 3 r.ż.

21 Przebieg zakażenia HCV dzieci / dorośli Ostry - 20-40% Ostry - 20-40% zdrowienie-10-20% zdrowienie-10-20% przewlekły-60-80% przewlekły-60-80% Ostry -5-10% zdrowienie-5-15% przewlekły 80-95% marskość : czas:>10 l choroby: 20-25%

22 Leczenie przewlekłego wzw C (cd II) Czy leczyć ???? Grading – staging (fibrosis) Czy leczyć ???? Grading – staging (fibrosis) (zapalenie-włóknienie) (zapalenie-włóknienie) INF alfa 2 + Rib 15 mg/kgcc INF alfa 2 + Rib 15 mg/kgcc Peg Interferony Peg Interferony

23 Podstawy kwalifikacji do leczenia wzw C u dzieci 1. Rozpoznanie okresu choroby. 2. Wykluczenie przeciwwskazań do leczenia i wyjaśnienie wątpliwości. 3. Dostępność do leków. 4. Posiadanie zgody Komisji Bioetycznej na opracowany przez Ośrodek program terapeutyczny. 5. Potwierdzenie wiremii (jakościowe i ilościowe). 6. Ustalenie genotypu wirusa ( 1,4,5,6 czy 2,3). 7. Badania laborat. 8. Ocena histopatologiczna bioptatu wątroby.

24 WYTYCZNE TERAPII P WZWC Genotyp 1, 4,5,6Genotyp 2,3  RNA HCV-jakościowo RNA-HCV RT-PCR – jakościowo bez oznaczenia ilościowo wiremii  Biopsja wątroby BW  INTERFERON+ RIBAWIRYNAINTERFERON+RIBAWIRYNA  RNA-HCV badanie ilościowe bez badania 12 tyg leczenia dynamki wiremii Odpowiedź wczesna (EVR) (obniżenie wiremii min 2 log ) Leczenie 24 tyg  Leczenie 48 tyg ( ETR)RNA HCV -badanie jakościowe Leczenie 48 tyg ( ETR)RNA HCV -badanie jakościowe RNA HCV- badanie jakościowe

25 Leczenie pwzw C –optymalne (+) warunki u chorych (dorosłych): (+) (+) niska wiremia niska wiremia poniżej 40 rż poniżej 40 rż płeć żeńska płeć żeńska S”0”, S”0”, brak marskości brak marskości Brak koinfekcji z HBV Brak koinfekcji z HBV (-) genotyp 1b koinfekcja HB,HIV,CMV HLA B8,DR3 DZIECI ?


Pobierz ppt "DZIECKO ZAKAŻONE WIRUSEM C ZAPALENIA WĄTROBY. EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA HCV Na świecie jest około 180 mln ludzi Na świecie jest około 180 mln ludzi zakażonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google