Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Nadchodzi czas specjalizacji Raport z badania polskiego rynku outsourcingu telekomunikacyjnego 2007
Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel Sp. z o.o. Central European Outsourcing Forum

2 Agenda Audytel - o firmie Metodyka badania
Wyniki badania i główne obserwacje Podsumowanie Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

3 Audytel – o firmie Niezależna firma analityczno-doradcza od 2002,
Neutralna względem dostawców rozwiązań IT i operatorów telekomunikacyjnych, META Group Value Added Partner w latach , Doświadczony zespół analityków, doradców i audytorów: Certyfikowani audytorzy CISA Certyfikowani BS Leading Auditorzy Certyfikowani analitycy META Group Certyfikowani Project Managerowie Prince 2. Prof. Jan Madey, Prezes Zarządu Misją firmy Audytel jest doradzanie jak budować i eksploatować efektywne i bezpieczne rozwiązania teleinformatyczne Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

4 Portfolio usług Audytela
Doradztwo technologiczne Konsulting strategiczny dotyczący infrastruktury ICT Redukcja kosztów infrastruktury ICT Najlepsze praktyki w nabywaniu ICT Badania i analizy Monitorowanie rynku ICT Prognozy rynkowe i analizy wpływu nowych technologii/graczy/zjawisk Raporty na temat rynku ICT w Polsce Seminaria i szkolenia dla dostawców i odbiorców rozwiązań ICT Audyt & bezpieczeństwo ICT Analiza ryzyk ICT Audyt infrastruktury ICT Audyt bezpieczeństwa ICT Audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych Wsparcie Procesów Biznesowych Zarządzanie relacjami z dostawcami ICT Zarządzanie cyklem życia usług ICT Administracja bezpieczeństwem danych osobowych Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

5 Audytel – doświadczenia rynkowe
Ponad 70 audytów ICT oraz projektów doradczych, w których wyniku: Ponad 1 milion CDR jest poddawanych analizie w każdym miesiącu, Ponad 2 miliony PLN nienależnych kosztów zwrócono klientom Audytela tylko w 1 połowie 2007 roku, Ponad 20 milionów PLN wynoszą budżety telekomunikacyjne klientów Audytela zarządzane w trybie outtaskingu, Ponad 20% kosztów oszczędzają na infrastrukturze ICT klienci Audytela, Pogłębione analizy polskiego rynku ICT, regularnie od 2003: Dokładne statystyki rynku telekomunikacyjnego , Badania rynkowe na temat Outsourcingu ICT i Bezpieczeństwa ICT, Analizy TCO/ROI na inwestycjach w rozwiązania ICT, Serwis benchmarkowy – aktualne dane z rynku telekomunikacyjnego. Audytel jest firmą niezależną od dostawców – nie pośredniczy w nabywaniu rozwiązań i usług teleinformatycznych Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

6 Klienci Audytela Przedsiębiorstwa: Dostawcy IT i operatorzy:
Bankowość: BRE Bank, BGŻ, BISE, Usługi finansowe: Pramerica, Provident, PZU, Farmaceutyki: Abbott, AstraZeneca, Berlin Chemie, Roche, FMCG: AgrosNova, LG, Electronics, Torfarm, Sektor paliwowy: BP, ORLEN, PGNiG, Shell, Media: AxelSpringer, Bauer, PAP, TVP, Transport: Poczta Polska, TradeTrans, WSiP, Inne: AS Kontakt, Cameron McKenna, GTC, Dostawcy IT i operatorzy: IBM, HP, Microsoft, Novell, Orange, P4, Polkomtel, QAD, SBS, TP, Sektor publiczny: ARP, Minister Transportu, Kancelaria Sejmu, URTiP (UKE), ZUS. Kodeks Etyczny Audytela wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec dostawców rozwiązań. Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

7 Badanie Audytela: Outsourcing telekomunikacyjny 2007
Sprawdzona metodyka badawcza rozszerzenie wspólnego projektu z META Group z lat 2004 i 2006. Wysokiej jakości baza respondentów członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy działów IT największych firm. Partnerzy merytoryczni: Ericsson i Polkomtel Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

8 Systematyka usług outsourcingu telekomunikacyjnego
Bazuje na metodyce Meta Group Inc (badania outsourcingu ICT ), Porządkuje usługi według wartości dodanej, Łącznie 19 szczegółowych kategorii usług. Centrale telefoniczne PABX/IP, telefony Sprzęt i infrastruktura telefonii stacjonarnej Serwery komunikacyjne Negocjacje i zarządzanie kontraktami Telefonia mobilna Terminale mobilne Aplikacje mobilne Zatwierdzanie i rozliczanie faktur Sprzęt i infrastruktura LAN Sieci LAN Wideo/ audio-konferencje Sprzęt i infrastruktura WAN Sieci WAN Zdalny dostęp do sieci LAN Usługi help desk i wsparcie Firewall i systemy IDS Sieciowe systemy drukowania/ faks-serwery Zarządzanie bezpieczeństwem telekom. Usługi help desk i wsparcie Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

9 Struktura badanej grupy według miejsca na liście „Top 2000”
Badanie wykonano na grupie odpowiadającej największym przedsiębiorstwom z listy Rzeczpospolitej, Z badania wykluczono firmy o przychodach poniżej 80 mln zł, 76 firm-respondentów, Brak reprezentacji wszystkich branż. Liczba firm Miejsce na liście „RZ” Łączne przychody przebadanej próby wynosiły ponad 100 mld zł. Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

10 Działy odpowiedzialne za telekomunikację
Brak centralnego zarządzania usługami telekomunikacyjnymi, W większości firm brak osobnej, wyspecjalizowanej komórki odpowiedzialnej wyłącznie za telekomunikację. Dominuje brak sformalizowanego podejścia do kwestii zarządzania usługami telekomunikacyjnymi, w tym outsourcingiem telekomunikacji. Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

11 Zmiany w nastawieniu do outsourcingu telekomunikacyjnego w latach 2004-2007
Wzrost penetracji outsourcingu telekomunikacyjnego – szybszy niż przewidywany na podstawie badań z 2006, Poziom penetracji outsourcingu telekomunikacyjnego zbliżony do outsourcingu IT (63%), Aż 35% firm planuje rozszerzenie usług, Penetracja zbliża się do poziomu nasycenia – dalszy wzrost rynku w rozszerzaniu zakresu usług u dotychczasowych klientów. Pozytywne doświadczenia użytkowników i edukacja rynku zwiększa penetrację usług outsourcingu telekomunikacyjnego Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

12 Obecność i plany outsourcingu telekomunikacyjnego w grupach przychodów firm
Korelacja wielkości przedsiębiorstwa z penetracją outsourcingu telekomunikacyjnego zbliżona do korelacji obserwowanej na rynku outsourcingu IT. W największych przedsiębiorstwach outsourcing telekomunikacji jest już właściwie regułą – pytanie dotyczy tylko zakresu usług oddanych w outsourcing. Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

13 Popularność outsourcingu w grupach usług
Usługi o większej wartości dodanej występują na ogół rzadziej (na razie), Wyjątek (i ważna różnica w stosunku do outsourcingu IT): częstszy outsourcing zarządzania infrastrukturą niż outsourcing samej infrastruktury. Obserwuje się trend ku wyrównaniu penetracji poszczególnych grup usług Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

14 Plany rozszerzeniu usług outsourcingu
Klienci są skłonni poświęcić więcej wysiłku i czasu na zarządzanie kilkoma wyspecjalizowanymi dostawcami usług (multisourcing): daje im to poczucie większej kontroli i pozwala na optymalizację kosztów. Dostawcy usług specjalizują się, ponieważ: pozwala skupić się na obszarach kluczowych kompetencji, pozwala szybciej osiągać efekty skali. Kolejnym obszarem szybkiego wzrostu powinien być outsourcing usług i aplikacji Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

15 Korelacje pomiędzy kategoriami usług
Dodatnie korelacje z innymi grupami usług: Usługi zarządzania infrastrukturą, Helpdesk. Brak korelacji: Aplikacje mobilne, Wideo/audio konferencje. Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

16 Okresy obowiązywania umów
Część respondentów nie była w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie o czas obowiązywania aktualnie zawartych usług, Preferencje rozmijają się z rzeczywistością. Preferencje klientów przesuwają się w stronę coraz krótszych czasów umów Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

17 Udział wydatków na telekomunikację w przychodach firm w latach 2004-2007 r.
Trend spadkowy w kosztach telekomunikacyjnych wynika ze spadku cen jednostkowych wszystkich niemal usług telekomunikacyjnych, Wzrost zużycia usług telekomunikacyjnych silnie zależy od branży Benchmarking branżowy. Obniżenie kosztów jest wynikiem spadku cen i wdrożenia nowych technologii telekomunikacyjnych. Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

18 Udziały grup usług w budżecie telekomunikacji
Telefonia stacjonarna wciąż dominuje w budżetach telekomunikacyjnych, Duża bezwładność rozwiązań biznesowych w obszarze telefonii: Powolna wymiana technologii, Przyzwyczajenia klientów w zakresie obsługi telefonicznej, Relatywnie wysoki udział kosztów usług internetowych i transmisji danych Brak odpowiednika funkcjonalnego po stronie rynku konsumenckiego. Spadek udziału telefonii stacjonarnej wolniejszy niż rynek Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

19 Udział wydatków na outsourcing telekomunikacyjny w budżetach telekomunikacyjnych
Duży rozrzut budżetów outsourcingu telekomunikacyjnego świadczy o skrajnie różnym podejściu do kwestii outsourcingu: Brak dominującego modelu, Specyfika branżowa, Faza niskiej dojrzałości rynku. Średnio około ¼ budżetu telekomunikacyjnego przeznaczane jest na outsourcing usług Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

20 Podsumowanie Penetracja usług outsourcingu telekomunikacyjnego wzrosła skokowo z 26% w 2004 r. do 70% w 2007 r., Połowa aktualnych klientów planuje rozszerzenie zakresu kupowanych usług, Modny staje się multisourcing, Wzrost zainteresowania usługami o większej wartości dodanej, Klienci poszukują wyspecjalizowanych dostawców usług, Około 25% budżetu telekomunikacyjnego przeznaczane jest na outsourcing usług i rozwiązań. Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –

21 Dziękuję za uwagę Audytel Sp. z o.o. ul. Wspólna 47/49 VII p.
Kontakt: Audytel Sp. z o.o. ul. Wspólna 47/49 VII p. Warszawa tel.: (22) fax: (22) web : Audytel Sp. z o.o Central European Outsourcing Forum –


Pobierz ppt "Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google