Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkt krajowy brutto (PKB) – miernik poziomu rozwoju ekonomicznego, przedstawiający wartość ogółu dóbr i usług wytworzonych w danym kraju i w danym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkt krajowy brutto (PKB) – miernik poziomu rozwoju ekonomicznego, przedstawiający wartość ogółu dóbr i usług wytworzonych w danym kraju i w danym."— Zapis prezentacji:

1

2 Produkt krajowy brutto (PKB) – miernik poziomu rozwoju ekonomicznego, przedstawiający wartość ogółu dóbr i usług wytworzonych w danym kraju i w danym roku pomniejszony o koszty ich wytwarzania. Wyrażany jest on najczęściej w dolarach amerykańskich ogółem bądź na 1 mieszkańca. Produkt narodowy brutto (PNB) – obejmuje także dochody uzyskane przez obywateli danego kraju za granicą.

3 Wskaźnik rozwoju społecznego HDI – w jego obliczaniu bierze się pod uwagę: - spodziewaną długość życia w momencie urodzenia, poziom opieki i kultury zdrowotnej, im lepsza ludzie żyją dłużej, - dostęp do edukacji, poziom rozwoju edukacyjnego mieszkańców, co przekłada się na zdolność społeczeństwa do rozwoju gospodarczego przez budowanie gospodarki opartej na wiedzy, - produkt narodowy brutto na osobę, wskaźnik obrazujący bogactwo ekonomiczne państwa. Wskaźnik HDI przyjmuje wartość od 0 do 1. Im większy tym wyższy jest poziom rozwoju społeczno – gospodarczego danego kraju.

4

5 Polska 22 miejsce na świecie PKB 5,22 (bln USD)

6 Polska

7 Wskaźnik HDI dla Polski 0,813 (2011 r.) 39 miejsce na świecie

8 Niska wartość przyrostu naturalnego, postępujące starzenie się społeczeństwa, Wysokie PKB na 1 mieszkańca, Duże nadwyżki kapitałowe, Wysoko rozwinięty sektor usług, Obecność w gospodarce dużych ponadnarodowych koncernów, Duży udział handlu zagranicznego w tworzeniu PKB, Rozwinięty i zaawansowany technologicznie przemysł, Eksport wysoko przetworzonych towarów, Wysoko wydajne rolnictwo.

9 FRANCJA JAPONIA KANADA NIEMCY USA WIELKA BRYTANIA WŁOCHY ROSJA

10 Korea Południowa Hongkong Singapur Chiny Tajlandia Wietnam Makau Indonezja Filipiny Malezja

11 Eksplozja demograficzna, Duże bezrobocie, Duży analfabetyzm, Występowanie wojen i konfliktów etnicznych, Rozwinięty przemysł wydobywczy i tekstylny, Eksport surowców i produktów rolnych, Duże zadłużenie zagraniczne, Niewielki udział handlu zagranicznego w tworzeniu PKB, Duży udział prymitywnego i pracochłonnego rolnictwa w wytwarzaniu PKB.

12

13 Prezentację przygotował Wiesław Sitniczuk nauczyciel geografii Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stepnicy w ramach zajęć projektu Jakość to nasz cel


Pobierz ppt "Produkt krajowy brutto (PKB) – miernik poziomu rozwoju ekonomicznego, przedstawiający wartość ogółu dóbr i usług wytworzonych w danym kraju i w danym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google