Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowanie społeczno – gospodarcze państw świata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowanie społeczno – gospodarcze państw świata"— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowanie społeczno – gospodarcze państw świata

2 Mierniki rozwoju społeczno – gospodarczego państw świata
Produkt krajowy brutto (PKB) – miernik poziomu rozwoju ekonomicznego, przedstawiający wartość ogółu dóbr i usług wytworzonych w danym kraju i w danym roku pomniejszony o koszty ich wytwarzania. Wyrażany jest on najczęściej w dolarach amerykańskich ogółem bądź na 1 mieszkańca. Produkt narodowy brutto (PNB) – obejmuje także dochody uzyskane przez obywateli danego kraju za granicą.

3 Wskaźnik rozwoju społecznego HDI – w jego obliczaniu bierze się pod uwagę:
- spodziewaną długość życia w momencie urodzenia, poziom opieki i kultury zdrowotnej, im lepsza ludzie żyją dłużej, - dostęp do edukacji, poziom rozwoju edukacyjnego mieszkańców, co przekłada się na zdolność społeczeństwa do rozwoju gospodarczego przez budowanie gospodarki opartej na wiedzy, produkt narodowy brutto na osobę, wskaźnik obrazujący bogactwo ekonomiczne państwa. Wskaźnik HDI przyjmuje wartość od 0 do Im większy tym wyższy jest poziom rozwoju społeczno – gospodarczego danego kraju.

4

5 Polska 22 miejsce na świecie PKB 5,22 (bln USD)

6 Polska

7 Najwyższe wskaźniki HDI na świecie
Wskaźnik HDI dla Polski 0,813 (2011 r.) miejsce na świecie

8 Bogata Północ Niska wartość przyrostu naturalnego, postępujące starzenie się społeczeństwa, Wysokie PKB na 1 mieszkańca, Duże nadwyżki kapitałowe, Wysoko rozwinięty sektor usług, Obecność w gospodarce dużych ponadnarodowych koncernów, Duży udział handlu zagranicznego w tworzeniu PKB, Rozwinięty i zaawansowany technologicznie przemysł, Eksport wysoko przetworzonych towarów, Wysoko wydajne rolnictwo.

9 Najbogatsze i najbardziej wpływowe kraje świata Grupa G8
FRANCJA JAPONIA KANADA NIEMCY USA WIELKA BRYTANIA WŁOCHY ROSJA

10 Azjatyckie tygrysy Korea Południowa Hongkong Singapur Chiny Tajlandia
Wietnam Makau Indonezja Filipiny Malezja

11 Biedne południe Eksplozja demograficzna, Duże bezrobocie,
Duży analfabetyzm, Występowanie wojen i konfliktów etnicznych, Rozwinięty przemysł wydobywczy i tekstylny, Eksport surowców i produktów rolnych, Duże zadłużenie zagraniczne, Niewielki udział handlu zagranicznego w tworzeniu PKB, Duży udział prymitywnego i pracochłonnego rolnictwa w wytwarzaniu PKB.

12

13 Prezentację przygotował Wiesław Sitniczuk nauczyciel geografii Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stepnicy w ramach zajęć projektu „ Jakość to nasz cel”


Pobierz ppt "Zróżnicowanie społeczno – gospodarcze państw świata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google