Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

3 To dobrowolne porozumienie autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

4 Misją Federacji MAZOWIA jest wspieranie rozwoju III sektora na Mazowszu. Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

5 MAZOWIA to… 45 organizacji o profilu: O socjalnym O kulturalnym O edukacyjnym O sportowym O działających na rzecz wspierania mniejszości Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

6 MAZOWIA to… O około 335 projektów rocznie O ponad 225 000 beneficjentów i beneficjentek O ponad 500 pracowników i pracowniczek O blisko 500 stałych wolontariuszy i wolontariuszek oraz 4000 wolontariuszy akcyjnych Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

7 Federacja realizuje projekty w ramach następujących programów: O Wspieranie organizacji członkowskich Federacji, O Rozwój instytucjonalny sektora pozarządowego na Mazowszu, O Monitorowanie działań i współpraca z samorządową administracją publiczną. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych. Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

8 Wspieranie organizacji członkowskich O Poradnictwo O Szkolenia podstawowe i specjalistyczne O Newsletter O Użyczanie sprzętu, sali O Partnerstwo w projektach O Stale aktualizowana platforma informacji www.mazowia.org.pl O Badanie potrzeb organizacji członkowskich O Biuletyn Federacji MAZOWIA O Publikacje, opracowania, ekspertyzy O Baza ekspertów Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

9 Rozwój sektora na Mazowszu O Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych O Szkolenia O Platforma informacyjna www.mazowieckie.ngo.pl O Promowanie idei federalizacji O Publikacje Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

10 Monitorowanie działań i współpraca z samorządową administracją publiczną O Konsultacje projektów dokumentów (m. in programy współpracy) O Interwencje O Inicjowanie działań (MRDPP) O Monitoring funkcjonowania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (2 badania, 3 Spotkania Mazowieckich Projektodawców) Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

11 Budujemy współpracę na Mazowszu Cel ogólny Cel ogólny: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, w tym organizacji członkowskich Federacji, poprzez budowanie współpracy wewnątrzsektorowej oraz partnerstwa opartego na dialogu obywatelskim na terenie województwa mazowieckiego Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

12 Odbiorcy Odbiorcy: O Przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji O Przedstawiciele organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji O Przedstawiciele organizacji zaangażowanych w tworzenie platform współpracy na Mazowszu O Przedstawiciele administracji publicznej Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

13 Dwa komponenty O Pierwszy promuje ideę federalizacji i sieciowania na Mazowszu O Drugi wzmacnia kompetencje i aktywizuje organizacje członkowskie Federacji MAZOWIA Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

14 Budujemy współpracę na Mazowszu O Organizujemy lokalne seminaria i promujące ideę federalizacji i sieciowania O Tworzymy lokalne platformy współpracy O Podnosimy kompetencje organizacji i administracji publicznej (szkolenia i warsztaty) O MFIP Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

15 Wspieramy Federację O Uruchamiamy grupy branżowe (zespoły tematyczne) O Rozwijamy organizacje członkowskie (organizujemy szkolenia i prowadzimy doradztwo) O Standaryzujemy działania biura Federacji, pracujemy nad nowa stroną internetową i szukamy nowych kanałów komunikacji wewnątrz MAZOWII O Zwiększamy liczbę członków Federacji Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

16 Dołącz do nas! Aby przyłączyć się do MAZOWII należy złożyć: O deklarację przystąpienia (do pobrania ze strony), O statut organizacji, O aktualny wypis z rejestru, O raportem merytorycznym i finansowym za ostatni rok działalności. Składki członkowskie wynoszą tylko 30 zł miesięcznie. Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

17 Dziękujemy za uwagę! Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA ul. Żytnia 16/31 01-014 Warszawa tel.: 22 652 22 66 e-mail: mazowia@mazowia.org.pl


Pobierz ppt "Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google