Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wiedza potoczna na temat świata społecznego to:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wiedza potoczna na temat świata społecznego to:"— Zapis prezentacji:

1 1. Wiedza potoczna na temat świata społecznego to:
wiedza zasłyszana, wiedza usankcjonowana definicjami, wiedza codzienna.

2 2. Czym nie jest rodzina: a. Grupą ludzi powiązanych wzajemnie,
b. stowarzyszeniem, c. pierwotnym promiskuityzmem

3 3. ANTYSEMITYZM NIE JEST: przesądem rasowym, stereotypem, dyskryminacją mniejszości, przejawem nietolerancji. A- Prawda B- Fałsz

4 4. Jako student masz pewne obowiązki wobec profesora. Tworzą one:
a. zależność jednokierunkową, b. związki, c. segment twojej roli.

5 5. Grupa, z którą się identyfikujemy, mimo że nie jesteśmy jej członkami, to:
A- pozytywna grupa odniesienia, B- grupa mogąca zaspokoić nasze potrzeby, C- grupa z fajnymi osobowościami.

6 6. kohabitacja to: związek partnerski, małżeństwo z rozsądku,
małżeństwo formalne, para-rodzina nieformalna.

7 7. badania archiwalne to:
wykopaliska, badania laboratoryjne, badania oparte na materiałach historycznych

8 8. Przeciwieństwem etnocentryzmu jest:
a etnocentryzm kulturowy b relatywizm kulturowy c kultura masowa

9 9. Normy są: a. Zakazami działania w określonych kierunkach,
b. Nakazami moralnymi kształtującymi postępowanie, c. społecznymi zasadami, które określają co jest właściwym a co niewłaściwym zachowaniem w danej sytuacji.

10 10.Jednym z elementów stratyfikacji społeczeństw ludzkich jest:
a. system wiekowy, b. niewolnictwo, c. system wertykalny

11 11. animizm a. Przedstawia wizerunek boga,
b. Cechuje wiara w ducha czy w istotę, obecną także w świecie realnym, często powiązaną z wyobrażeniami o szczególnych więziach danej grupy krewniaczej, c. to system wierzeń i praktyk, określający relację jednostki do różnie pojmowanej sfery sacrum.

12 12. Duża liczebność członków charakteryzuje grupę pierwotną.
A- prawda B- fałsz

13 13. Proces socjalizacji jest:
pierwszym mechanizmem wpływu kultury na życie społeczne. Drugim wyznacznikiem poziomu ukulturalnienia Kolejnym etapem wychowania

14 14. model idealny biurokracji Webera to:
a. zarys metodologiczny działania biurokracji, b. przedstawienie współczesnej biurokracji, c wprowadzenie pojęcia typu idealnego do socjologii

15 15. Więź społeczna to: a. swoistego rodzaju stany świadomości
b. Dające się rzeczowo określić związki między ludźmi c. Oba te elementy


Pobierz ppt "1. Wiedza potoczna na temat świata społecznego to:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google