Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wiedza potoczna na temat świata społecznego to: a.wiedza zasłyszana, b.wiedza usankcjonowana definicjami, c.wiedza codzienna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wiedza potoczna na temat świata społecznego to: a.wiedza zasłyszana, b.wiedza usankcjonowana definicjami, c.wiedza codzienna."— Zapis prezentacji:

1 1. Wiedza potoczna na temat świata społecznego to: a.wiedza zasłyszana, b.wiedza usankcjonowana definicjami, c.wiedza codzienna.

2 2. Czym nie jest rodzina: a. Grupą ludzi powiązanych wzajemnie, b. stowarzyszeniem, c. pierwotnym promiskuityzmem

3 3. ANTYSEMITYZM NIE JEST: przesądem rasowym, stereotypem, dyskryminacją mniejszości, przejawem nietolerancji. A- Prawda B- Fałsz

4 4. Jako student masz pewne obowiązki wobec profesora. Tworzą one: a. zależność jednokierunkową, b. związki, c. segment twojej roli.

5 5. Grupa, z którą się identyfikujemy, mimo że nie jesteśmy jej członkami, to: A- pozytywna grupa odniesienia, B- grupa mogąca zaspokoić nasze potrzeby, C- grupa z fajnymi osobowościami.

6 6. kohabitacja to: a.związek partnerski, b.małżeństwo z rozsądku, c.małżeństwo formalne, d.para-rodzina nieformalna.

7 7. badania archiwalne to: a.wykopaliska, b.badania laboratoryjne, c.badania oparte na materiałach historycznych

8 a etnocentryzm kulturowy b relatywizm kulturowy c kultura masowa 8. Przeciwieństwem etnocentryzmu jest:

9 9. Normy są: a. Zakazami działania w określonych kierunkach, b. Nakazami moralnymi kształtującymi postępowanie, c. społecznymi zasadami, które określają co jest właściwym a co niewłaściwym zachowaniem w danej sytuacji.

10 10.Jednym z elementów stratyfikacji społeczeństw ludzkich jest: a. system wiekowy, b. niewolnictwo, c. system wertykalny

11 11. animizm a. Przedstawia wizerunek boga, b. Cechuje wiara w ducha czy w istotę, obecną także w świecie realnym, często powiązaną z wyobrażeniami o szczególnych więziach danej grupy krewniaczej, c. to system wierzeń i praktyk, określający relację jednostki do różnie pojmowanej sfery sacrum.

12 12. Duża liczebność członków charakteryzuje grupę pierwotną. A- prawda B- fałsz

13 13. Proces socjalizacji jest: a.pierwszym mechanizmem wpływu kultury na życie społeczne. b.Drugim wyznacznikiem poziomu ukulturalnienia c.Kolejnym etapem wychowania

14 14. model idealny biurokracji Webera to: a. zarys metodologiczny działania biurokracji, b. przedstawienie współczesnej biurokracji, c wprowadzenie pojęcia typu idealnego do socjologii

15 15. Więź społeczna to: a. swoistego rodzaju stany świadomości b. Dające się rzeczowo określić związki między ludźmi c. Oba te elementy


Pobierz ppt "1. Wiedza potoczna na temat świata społecznego to: a.wiedza zasłyszana, b.wiedza usankcjonowana definicjami, c.wiedza codzienna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google