Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zużyte Opony – Gumowy Surowiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zużyte Opony – Gumowy Surowiec."— Zapis prezentacji:

1 Zużyte Opony – Gumowy Surowiec.
Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko. prezentację wykonały: P. Gryczon, M. Iwanowska, A. Danilec

2 Spis treści: Krótko o oponie. Co zrobić ze zużytymi oponami?.
Zagrożenia płynące z nieumiejętnego gospodarowania oponami.

3 Wstępnie o oponach Opona - zewnętrzna część koła o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz. Jest odpowiedzialna za kontakt pojazdu z podłożem, przenoszenie napędu oraz podstawową amortyzację w czasie jazdy.

4 Zużyte opony są jednym z typowych rodzajów odpadów powstających podczas eksploatacji samochodu. Ze względu na powszechność występowania i uciążliwość dla środowiska, metody gospodarki tymi odpadami otrzymały własne regulacje prawne.

5 Co zrobić ze zużytymi oponami?
Możliwe jest kilka metod postępowania z tym uciążliwym odpadem: Bieżnikowanie Recykling materiałowy Spalenie z odzyskiem energii

6 Bieżnikowanie: Proces ten zalicza się do najbardziej przyjaznych dla środowiska ze względu na unikanie powstawania odpadów i oszczędność surowca.

7 Recykling materiałowy
W celu odzyskania zawartych w oponie surowców i materiałów stosuje się rozdrabnianie opon do postaci granulatu.

8 Spalanie z odzyskiem energii
Odzysk energetyczny polega na współspalaniu odpadów gumowych w cementowniach lub innych dużych instalacjach energetycznych. W trakcie spalania uzyskuje się ciepło, które jest wykorzystywane w takich procesach technologicznych jak np. wypalanie klinkieru w piecach cementowych.

9 Punkty zbiórki zużytych opon w województwie warmińsko-mazurskim:
Ergum Unisław Tel.: (56) Tel. Kom.: Trans-Południe Tel.: (14) Tel. Kom.: BMC Tel.: (81) Tel. Kom.:

10 BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
Przeprowadziliśmy badania ankietowe, których celem było uzyskanie informacji na temat: ilości zużytych opon zalegających w gospodarstwach domowych sposobów zagospodarowania zużytych opon przez mieszkańców stanu świadomości społeczności lokalnej o prawidłowej gospodarce zużytymi oponami Jak odpowiadali ankietowani na niektóre pytania:

11 PYTANIE: Czy spotkałeś się z porzuconymi oponami
PYTANIE: Czy spotkałeś się z porzuconymi oponami? Jeśli tak, to gdzie zostały one przez ciebie zauważone?

12 pytanie Zużyte opony stanowią poważny problem dla środowiska naturalnego

13 pytanie W jaki sposób postępuje się u ciebie w domu z zużytymi oponami?

14 Wnioski W wielu gospodarstwach domowych znajdują się zużyte opony,
u 65% badanych są 2 lub jest ich więcej. Wielu ankietowanych jest świadomych, że zużyte opony stanowią poważny problem dla środowiska naturalnego – tak twierdzi 86%. Mimo to 32% ankietowanych przyznaje, że w ich domach niewłaściwie postępuje się ze zużytymi oponami np. spala się je w piecach domowych lub wrzuca do kontenerów razem z innymi odpadami (25%). 39% ankietowanych przyznaje, że nie wie czy zużyte opony można gromadzić na składowiskach odpadów. 61% badanych widziało opony leżące w przydrożnych rowach, lasach. 56% ankietowanych twierdzi, że w okolicy nie ma punktu w których można oddać zużyte opony.

15 zużytych opon nie wolno wrzucać do jeziora, lasu, przydrożnych rowów

16 zakopywać

17 palić

18 Skutki nieprawidłowego gospodarowania zużytymi oponami:
 Spalanie opon uwalnia do atmosfery najbardziej toksyczne substancje. Niektóre z nich są rakotwórcze i teratogenne (uszkadzają płód).

19 Inne zastosowanie zużytych opon:
przy umocnieniach nabrzeży morskich, falochronach, sztucznych rafach, umocnieniach brzegów rzek, nasypach, drogach o dużym obciążeniu, umocnieniach zboczy, ścianach wygłuszających, wypełnieniach przyczółków mostowych, podkładach pod tory tramwajowe, placach zabaw

20 Zużyte Opony - Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko
Zużyte opony są odpadem, który bardzo obciąża środowisko naturalne. Opony nie ulegają rozkładowi, a ze względu na swoją objętość wymagają dużej powierzchni magazynowania i specjalnie przygotowanego terenu. Nie wolno: wywozić na składowisko; prawo zakazuje także składowania ich części. wyrzucać do kontenera z odpadami komunalnymi. Co zrobić ze zużytymi oponami? w wyznaczony dzień wystaw zużytą oponę przy kontenerze ze śmieciami - zostanie zabrana przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach jeśli masz ich więcej, możesz je wywieźć na wyznaczony teren przy wysypisku śmieci w Siemionach, po wcześniejszym kontakcie z ZGK i M; ul. Grunwaldzka 43 tel. 087 

21 Program "GUMOWY SUROWIEC" jest realizowany przez - Centrum Utylizacji Opon - Organizacja Odzysku S.A.

22 Program "GUMOWY SUROWIEC" dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

23 SLO ATOMÓWKI MARTWIĄ NAWET SIĘ O MRÓWKI

24 własne badania ankietowe
Źródła: własne badania ankietowe


Pobierz ppt "Zużyte Opony – Gumowy Surowiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google