Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zużyte Opony – Gumowy Surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, odzyskuj, chroń środowisko. chroń środowisko. prezentację wykonały: P. Gryczon, M. Iwanowska, A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zużyte Opony – Gumowy Surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, odzyskuj, chroń środowisko. chroń środowisko. prezentację wykonały: P. Gryczon, M. Iwanowska, A."— Zapis prezentacji:

1 Zużyte Opony – Gumowy Surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, odzyskuj, chroń środowisko. chroń środowisko. prezentację wykonały: P. Gryczon, M. Iwanowska, A. Danilec

2 Spis treści: 1. Krótko o oponie. 2. Co zrobić ze zużytymi oponami?. 3. Zagrożenia płynące z nieumiejętnego gospodarowania oponami.

3 Wstępnie o oponach Opona - zewnętrzna część koła o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz. Jest odpowiedzialna za kontakt pojazdu z podłożem, przenoszenie napędu oraz podstawową amortyzację w czasie jazdy. Opona - zewnętrzna część koła o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz. Jest odpowiedzialna za kontakt pojazdu z podłożem, przenoszenie napędu oraz podstawową amortyzację w czasie jazdy.

4 Zużyte opony są jednym z typowych rodzajów odpadów powstających podczas eksploatacji samochodu. Ze względu na powszechność występowania i uciążliwość dla środowiska, metody gospodarki tymi odpadami otrzymały własne regulacje prawne.

5 Możliwe jest kilka metod postępowania z tym uciążliwym odpadem: Bieżnikowanie Bieżnikowanie Recykling materiałowy Recykling materiałowy Spalenie z odzyskiem energii Spalenie z odzyskiem energii Co zrobić ze zużytymi oponami?

6 Bieżnikowanie: Proces ten zalicza się do najbardziej przyjaznych dla środowiska ze względu na unikanie powstawania odpadów i oszczędność surowca. Proces ten zalicza się do najbardziej przyjaznych dla środowiska ze względu na unikanie powstawania odpadów i oszczędność surowca.

7 Recykling materiałowy W celu odzyskania zawartych W celu odzyskania zawartych w oponie surowców i materiałów stosuje się rozdrabnianie opon do postaci granulatu. w oponie surowców i materiałów stosuje się rozdrabnianie opon do postaci granulatu.

8 Spalanie z odzyskiem energii Odzysk energetyczny polega na współspalaniu odpadów gumowych Odzysk energetyczny polega na współspalaniu odpadów gumowych w cementowniach lub innych dużych instalacjach energetycznych. w cementowniach lub innych dużych instalacjach energetycznych. W trakcie spalania uzyskuje się ciepło, które jest wykorzystywane w takich procesach technologicznych jak np. wypalanie klinkieru w piecach cementowych. W trakcie spalania uzyskuje się ciepło, które jest wykorzystywane w takich procesach technologicznych jak np. wypalanie klinkieru w piecach cementowych.

9 Punkty zbiórki zużytych opon w województwie warmińsko- mazurskim: Ergum Unisław Tel.: (56)6866541 Tel. Kom.: 601 780 131 Ergum Unisław Tel.: (56)6866541 Tel. Kom.: 601 780 131 Trans-Południe Tel.: (14)6301081 Tel. Kom.: 608 263 024 Trans-Południe Tel.: (14)6301081 Tel. Kom.: 608 263 024 BMC Tel.: (81) 444 11 13 Tel. Kom.: 502 706 805 BMC Tel.: (81) 444 11 13 Tel. Kom.: 502 706 805

10 BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Przeprowadziliśmy badania ankietowe, których celem było uzyskanie informacji na temat: Przeprowadziliśmy badania ankietowe, których celem było uzyskanie informacji na temat: ilości zużytych opon zalegających w gospodarstwach domowych ilości zużytych opon zalegających w gospodarstwach domowych sposobów zagospodarowania zużytych opon przez mieszkańców sposobów zagospodarowania zużytych opon przez mieszkańców stanu świadomości społeczności lokalnej o prawidłowej gospodarce zużytymi oponami stanu świadomości społeczności lokalnej o prawidłowej gospodarce zużytymi oponami Jak odpowiadali ankietowani na niektóre pytania:

11 PYTANIE: Czy spotkałeś się z porzuconymi oponami? Jeśli tak, to gdzie zostały one przez ciebie zauważone?

12 pytanie Zużyte opony stanowią poważny problem dla środowiska naturalnego

13 pytanie W jaki sposób postępuje się u ciebie w domu z zużytymi oponami?

14 Wnioski W wielu gospodarstwach domowych znajdują się zużyte opony, W wielu gospodarstwach domowych znajdują się zużyte opony, u 65% badanych są 2 lub jest ich więcej. u 65% badanych są 2 lub jest ich więcej. Wielu ankietowanych jest świadomych, że zużyte opony stanowią poważny problem dla środowiska naturalnego – tak twierdzi 86%. Wielu ankietowanych jest świadomych, że zużyte opony stanowią poważny problem dla środowiska naturalnego – tak twierdzi 86%. Mimo to 32% ankietowanych przyznaje, że w ich domach niewłaściwie postępuje się ze zużytymi oponami np. spala się je w piecach domowych lub wrzuca do kontenerów razem z innymi odpadami (25%). Mimo to 32% ankietowanych przyznaje, że w ich domach niewłaściwie postępuje się ze zużytymi oponami np. spala się je w piecach domowych lub wrzuca do kontenerów razem z innymi odpadami (25%). 39% ankietowanych przyznaje, że nie wie czy zużyte opony można gromadzić na składowiskach odpadów. 39% ankietowanych przyznaje, że nie wie czy zużyte opony można gromadzić na składowiskach odpadów. 61% badanych widziało opony leżące w przydrożnych rowach, lasach. 61% badanych widziało opony leżące w przydrożnych rowach, lasach. 56% ankietowanych twierdzi, że w okolicy nie ma punktu w których można oddać zużyte opony. 56% ankietowanych twierdzi, że w okolicy nie ma punktu w których można oddać zużyte opony.

15 zużytych opon nie wolno wrzucać do jeziora, lasu, przydrożnych rowów zużytych opon nie wolno wrzucać do jeziora, lasu, przydrożnych rowów

16 zakopywać zakopywać

17 palić palić

18 Spalanie opon uwalnia do atmosfery najbardziej toksyczne substancje. Spalanie opon uwalnia do atmosfery najbardziej toksyczne substancje. Niektóre z nich są rakotwórcze i teratogenne (uszkadzają płód). Skutki nieprawidłowego gospodarowania zużytymi oponami:

19 Inne zastosowanie zużytych opon: przy umocnieniach nabrzeży morskich, przy umocnieniach nabrzeży morskich, falochronach, falochronach, sztucznych rafach, sztucznych rafach, umocnieniach brzegów rzek, umocnieniach brzegów rzek, nasypach, nasypach, drogach o dużym obciążeniu, drogach o dużym obciążeniu, umocnieniach zboczy, umocnieniach zboczy, ścianach wygłuszających, ścianach wygłuszających, wypełnieniach przyczółków mostowych, wypełnieniach przyczółków mostowych, podkładach pod tory tramwajowe, podkładach pod tory tramwajowe, placach zabaw placach zabaw

20 Zużyte Opony - Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko Zużyte opony są odpadem, który bardzo obciąża środowisko naturalne. Opony nie ulegają rozkładowi, a ze względu na swoją objętość wymagają dużej powierzchni magazynowania i specjalnie przygotowanego terenu. Nie wolno: wywozić na składowisko; prawo zakazuje także składowania ich części. wywozić na składowisko; prawo zakazuje także składowania ich części. wyrzucać do kontenera z odpadami komunalnymi. wyrzucać do kontenera z odpadami komunalnymi. Co zrobić ze zużytymi oponami? w wyznaczony dzień wystaw zużytą oponę przy kontenerze ze śmieciami - zostanie zabrana przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach w wyznaczony dzień wystaw zużytą oponę przy kontenerze ze śmieciami - zostanie zabrana przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach jeśli masz ich więcej, możesz je wywieźć na wyznaczony teren przy wysypisku śmieci w Siemionach, po wcześniejszym kontakcie z ZGK i M; ul. Grunwaldzka 43 tel. 087 421 00 78 jeśli masz ich więcej, możesz je wywieźć na wyznaczony teren przy wysypisku śmieci w Siemionach, po wcześniejszym kontakcie z ZGK i M; ul. Grunwaldzka 43 tel. 087 421 00 78

21 www.gumowysurowiec.pl Program "GUMOWY SUROWIEC" jest realizowany przez - Centrum Utylizacji Opon - Organizacja Odzysku S.A.

22 Program "GUMOWY SUROWIEC" dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

23 SLO ATOMÓWKI MARTWIĄ NAWET SIĘ O MRÓWKI

24 Źródła: www.wikipedia.pl www.wikipedia.pl www.wikipedia.pl www.gumowysurowiec.pl www.gumowysurowiec.pl www.gumowysurowiec.pl www.oponeo.pl www.oponeo.pl www.oponeo.pl www.ekoportal.pl www.ekoportal.pl www.ekoportal.pl własne badania ankietowe własne badania ankietowe


Pobierz ppt "Zużyte Opony – Gumowy Surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, odzyskuj, chroń środowisko. chroń środowisko. prezentację wykonały: P. Gryczon, M. Iwanowska, A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google