Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH
BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH BEZPIECZNY UCZEŃ

2 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą” - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę. Jako pierwsze z zadań w naszej szkole zostało zrealizowane zadanie dotyczące rozumienia niepełnosprawności i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem w życiu wśród ludzi zdrowych. Zadanie było realizowane od 17 do 25 września 2012 roku. Głównym aspektem wychowawczym zajęć było kształtowanie umiejętności współodczuwania, wrażliwości na innych ludzi i otwartości na ich potrzeby. Zwracaliśmy uwagę w trakcie zajęć na akceptację wszystkich rówieśników, rozumienia praw każdego dziecka do zabawy i nauki, równego traktowania wszystkich, poszanowania godności drugiego człowieka i tolerancji dla inności drugiego człowieka.

3 Zostały opracowane dwa scenariusze zajęć warsztatowych, osobny dla dzieci z klas I-III i inny dla klas IV-VI. Zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi. Cele w obydwu grupach pozostały te same, natomiast sposób realizacji został dostosowany do możliwości intelektualnych uczniów. W trakcie zajęć dzieci uświadamiały sobie znaczenie słowa ”Niepełnosprawność”, rodzaje niepełnosprawności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej tego tematu. Kasia Sobczak Rafał Korc i Daniel Pęk wbiegający na metę – Londyn 2012

4 W zajęciach zostały wykorzystane plansze (historyjka obrazkowa składająca się z kilku ilustracji) przedstawiające chłopca niepełnosprawnego ruchowo, poruszającego się na wózku inwalidzkim i jego sytuację w klasie w szkole ogólnodostępnej. Zwrócenie uwagi na jego potrzeby, zwłaszcza przynależności, akceptacji i samorealizacji (chłopiec był mistrzem szachowym). Została też przedstawiona bajka terapeutyczna o zajączku, który uczył się wolniej niż inne zwierzęta, by przedstawić sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną.

5 Na koniec uczniowie rozmawiali o własnych ograniczeniach i trudnościach oraz o ich przezwyciężaniu jak się to ma do niepełnosprawności np.: sportowców startujących w paraolimpiadzie. W starszych klasach została wykorzystana historia Natalii Partyki, jej strona internetowa oraz innych polskich paraolimpijczyków i ich trudna droga samorealizacji.

6 Zajęcia we wszystkich klasach prowadził pedagog szkolny i oligofrenopedagog z 20 –letnim stażem pracy. Zajęcia spotkały się z bardzo dobrym odbiorem dzieci w obydwu grupach wiekowych.


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google