Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Oleksy-Zborowska KLUB PYTALSKICH NA TROPIE OSZUSTWA NA MIAR Ę ODKRYCIA AMERYKI S Ą D NAD AMERIGO VESPICCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Oleksy-Zborowska KLUB PYTALSKICH NA TROPIE OSZUSTWA NA MIAR Ę ODKRYCIA AMERYKI S Ą D NAD AMERIGO VESPICCI."— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Oleksy-Zborowska KLUB PYTALSKICH NA TROPIE OSZUSTWA NA MIAR Ę ODKRYCIA AMERYKI S Ą D NAD AMERIGO VESPICCI

2 Czy zastanawiali ś cie si ę kiedy ś dlaczego Ameryka nazywa si ę w ł a ś nie Ameryka i dlaczego rdzenni Amerykanie nazywaj ą si ę Indianie? Klub Pytalskich postanowi ł zbada ć t ę zagadk ę za pomoc ą maty i atlasu. Sprawdzili ś my gdzie le ż y Ameryka, gdzie Europa, a gdzie Indie i jak tam mo ż na si ę dosta ć.

3 Rozmawiali ś my o wielkich odkryciach geograficznych, kiedy zauwa ż yli ś my list w butelce! Tajemnicza sprawa…

4 To by ł list od Krzysztofa Kolumba! Baaardzo stary i zniszczony. Wida ć, ż e przeby ł d ł uga drog ę. Tylko Ja ś zastanawia ł si ę, sk ą d Krzysztof Kolumb mia ł drukark ę

5 Krzystof Kolumb opisa ł nam w li ś cie, jak to si ę sta ł, ze nowoodkryty kontynent nie zosta ł nazwany jego imieniem, ale imieniem innego odkrywcy- Amerigo Vespucci. Napisa ł nam te ż o swojej pomy ł ce i o oszustwie pewnego w ł oskiego kupca. Ale, czy to na pewno by ł o oszustwo? Przeprowadzili ś my s ą d nad Amerigo Vespucci- oskar ż ony mia ł obro ń ców jaki i surowych oskar ż ycieli. By ł te ż s ę dzia. Winy nie udowodniono.

6 Tak nas zainteresowa ł y te morskie opowie ś ci, ż e postanowili ś my sami wyruszy ć w rejs po nieznane przygody! Niestety, w Konarach o morze trudno… to ż aden problem dla Klubu Pytalskich! Zrobili ś my morze w butelce? Nie wierzycie, przekonajcie si ę sami.

7 Przepis na wzburzone morze w butelce Potrzebujemy: plastikow ą butelk ę 2- litrow ą niebiesk ą farb ę ł y ż k ę albo szpatu ł k ę litr oleju litr wody lejek

8 Do butelki wlewamy wod ę i wrzucamy niebieska farb ę.

9 Zakr ę camy i mieszamy, mieszamy, mieszamy!

10 Dolewamy olej

11 Dok ł adnie zakr ę camy i mieszamy jeszcze raz. Nasze morze ju ż jest gotowe! Zobaczcie, jakie fale!

12 Spróbujcie zrobi ć sami morze w butelce, mo ż e dop ł yniecie jak Kolumb do Ameryki Pozdrawiamy, Klub Pytalskich


Pobierz ppt "Magdalena Oleksy-Zborowska KLUB PYTALSKICH NA TROPIE OSZUSTWA NA MIAR Ę ODKRYCIA AMERYKI S Ą D NAD AMERIGO VESPICCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google