Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOTEKI SZKOLNE Aktualna sytuacja prawna. 2009 próby likwidowania bibliotek szkolnych i zastępowania ich filiami bibliotek publicznych (Związek Gmin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOTEKI SZKOLNE Aktualna sytuacja prawna. 2009 próby likwidowania bibliotek szkolnych i zastępowania ich filiami bibliotek publicznych (Związek Gmin."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOTEKI SZKOLNE Aktualna sytuacja prawna

2 2009 próby likwidowania bibliotek szkolnych i zastępowania ich filiami bibliotek publicznych (Związek Gmin Wiejskich, sejmowa komisja Przyjazne Państwo, Jarocin, Wrocław) ożywiona korespondencja z władzami oświatowymi, wojewodami, prezydentami miast … pozyskanie sojuszników w osobach i instytucjach związanych z edukacją i bibliotekarstwem, związkach zawodowych

3 styczeń 2010 zawiązała się tzw. komisja trójstronna - TNBSP - SBP - ZNP która opracowała projekt zmian zapisów w Ustawie o systemie oświaty

4 Projekt Ustawy o systemie oświaty 1) Art. 67 otrzymuje brzmienie: 1. W celu realizacji zadań statutowych szkoła publiczna ma obowiązek zapewnić uczniom: 1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 2) bibliotekę szkolną - centrum informacji. Art. 67b. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, każda szkoła publiczna prowadzi bibliotekę szkolną – centrum informacji. 2. Biblioteka szkolna jest czynna dla uczniów w godzinach pracy szkoły, jednak nie krócej niż czas trwania zajęć lekcyjnych. Czas pracy biblioteki szkolnej określa statut. 3. Po godzinach pracy szkoły biblioteka szkolna może pełnić funkcję biblioteki publicznej w przypadku, gdy na terenie gminy nie funkcjonuje biblioteka publiczna. 4. W bibliotece, o której mowa w ust. 3 dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli bibliotekarzy lub może zatrudnić osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1a i 1b. 5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej.

5 czerwiec 2010 w Zarządzie Głównym ZNP odbyła się konferencja Przyszłość bibliotek szkolnych, gdzie przedstawiciele rządu, sejmu, senatu zostali zapoznani z założeniami zmian

6 lipiec 2010 przekazanie MEN propozycji standardów pracy bibliotek szkolnych MEN nie ustosunkował się do propozycji…

7 październik 2010 podczas sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Ustawy o systemie oświaty Rząd reprezentowała Pani minister Krystyna Szumilas, która stwierdziła, że: obecnie obowiązujące przepisy jasno regulują zasady funkcjonowania bibliotek szkolnych. MEN nie widzi więc najmniejszej potrzeby nowelizacji Ustawy o systemie oświaty.

8 październik 2010 Nauczycieli bibliotekarzy reprezentowali: ZNP – wiceprezes Zarządu Głównego Krzysztof Baszczyński oraz wiceprzewodnicząca Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarskiej Renata Dietz SBP – przewodnicząca Zarządu Głównego Elżbieta Stefańczyk oraz przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Wiesława Budrowska TNBSP – prezes Rady Głównej Barbara Tomkiewicz oraz wiceprezes Danuta Brzezińska BN – dyrektor i jednocześnie przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej Tomasz Makowski

9 Październik / Listopad 2010 Projekt został skierowany do rozpatrzenia w podkomisji do spraw jakości kształcenia i wychowania

10 Przyszłość ? MEN: nowelizacja rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół proponowany zapis: organizacja biblioteki powinna być zgodna z potrzebami szkoły

11 Przyszłość ? Może jednak biblioteki ostaną się w takiej formie jak dotychczas, zwłaszcza, że w różnych materiałach, także na stronie MEN, pojawiają się takie oczywiste zapisy jak np. to znajdą uczniowie w bibliotece… Sądzę jednak, ze biblioteka szkolna tak głęboko wrosła w świadomość społeczną, że nikt nie może jej zrobić krzywdy!!! Barbara Tomkiewicz, prezes Rady Głównej TNBSP

12 Literatura 1. Biblioteka w Szkole 2010 nr 11 2. http: sejm.gov.pl http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3209 http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3209 http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/96B1603A0E AD7E99C12577C1003AE8F1?OpenDocument http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/96B1603A0E AD7E99C12577C1003AE8F1?OpenDocument

13 Oprac. Olga Topolewska Białystok, listopad 2010


Pobierz ppt "BIBLIOTEKI SZKOLNE Aktualna sytuacja prawna. 2009 próby likwidowania bibliotek szkolnych i zastępowania ich filiami bibliotek publicznych (Związek Gmin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google