Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spektrum praktyczne etyki a intersubiektywność. Problem modelu podmiotu Piotr Makowski Instytut Filozofii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spektrum praktyczne etyki a intersubiektywność. Problem modelu podmiotu Piotr Makowski Instytut Filozofii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza."— Zapis prezentacji:

1 Spektrum praktyczne etyki a intersubiektywność. Problem modelu podmiotu Piotr Makowski Instytut Filozofii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2 INTERSUBIEKTYWNY CHARAKTER MORALNOŚCI MORALNOŚĆ ujęcie socjologiczne: zespół ważnych w danej kulturze/epoce norm zachowań i działań oraz postaw wartościujących ujęcie etyczne: zespół norm zachowań/działań ważnych /a/ powszechnie (wariant uniwersalistyczny) /b/ w danej kulturze/epoce (wariant relatywistyczny) - ujmowanych każdorazowo w odniesieniu do indywidualnego podmiotu (sumienie i subiektywnie doświadczane fenomeny praktyczne)

3 MORALNOŚĆ A PODMIOTOWOŚĆ Internalizm: (...) dla rozważań i ocen moralnych istotne jest, by motywowały one działających do odpowiedniego działania i podsuwały uzasadnienia realizacji takiego działania. (F.Ricken) Eksternalizm: Moralny przymus jest zawsze czymś intersubiektywnym, społecznym, nie zaś wewnątrzsubiektywnym, i jako taki nie daje się sprowadzić do niczego innego. (H.Kraemer)

4 PODMIOT PRAKTYCZNY - MODEL KANTOWSKI Rozum (wola) sfera intelligibilna (chcenie) sfera fenomenalna (obowiązek) Faktum der Vernunft Powinność

5 PODMIOT PRAKTYCZNY - MODEL FICHTEAŃSKI Ja/inteligencja dążenie/popęd (chcenie) Bezwzględna nieskończona aktywność

6 PODMIOT PRAKTYCZNY I INTERSUBIEKTYWNOŚĆ KANT A FICHTE I. KANT: - chcę tego, co powinienem – A priori moralna interpretacja fenomenów praktycznych (obowiązki względem siebie oraz o. względem bliźnich) -Powinność moralna swą genezę posiada w samym podmiocie (sumienie) > internalizm - Sfera relacji międzyludzkich projektowana ex definitione jako moralna J.G. FICHTE: -to, co w człowieku najwyższe i najpierwsze, (…) dążenie, czyli popęd -Powinność (zahamowane dążenie) pojawia się ze względu na odniesienie podmiotu do innych podmiotów (przeciw- dążenie Nie-Ja) > eksternalizm -Brak apriorycznych przesądzeń o postaci intersubiektywności (?) rola prawa

7 PYTANIE O WŁAŚCIWY MODEL PODMIOTU W ETYCE -Wymogi współczesnej filozofii (formalizm, pluralizm/uniwersalizm) a ugruntowanie moralności -Zapotrzebowanie praktyczne (rola powinności moralnej a możliwe inne sposoby eksploracji sfery praktycznej)

8 SPEKTRUM PRAKTYCZNE ETYKI: DOBRA I POWINNOŚĆ – Kant: powinność zakłada możność – filozofia praktyczna musi umieć wskazać najbardziej elementarne fenomeny praktyczne jako te, które warunkują możliwość powinności moralnej – możność działania (popęd/dążenie u Fichtego) stanowi bazę dla celów działania – dla dóbr praktycznych – nowoczesne etyki naturalistyczne (A. MacIntyre, Ph.Foot, R. Bittner): etyki dóbr oraz virtue ethics (inspirowane etyką Arystotelesa) jako przykład eksploracji sfery praktycznej w aspekcie niedeontologicznym (obiekty dążenia) – dobra i powinność: pytanie o priorytet (dążenie do dóbr a nieredukowalność fenomenów sumienia) w obliczu krytycznego modelowego ujęcia podmiotu


Pobierz ppt "Spektrum praktyczne etyki a intersubiektywność. Problem modelu podmiotu Piotr Makowski Instytut Filozofii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google