Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I.Pluraliści i eklektyczni filozofowie przyrody 1.Empedokles 2.Anaksagoras 3.Atomiści (Demokryt) 4.Eklektyczni filozofowie przyrody (Diogenes z Apolonii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I.Pluraliści i eklektyczni filozofowie przyrody 1.Empedokles 2.Anaksagoras 3.Atomiści (Demokryt) 4.Eklektyczni filozofowie przyrody (Diogenes z Apolonii."— Zapis prezentacji:

1 I.Pluraliści i eklektyczni filozofowie przyrody 1.Empedokles 2.Anaksagoras 3.Atomiści (Demokryt) 4.Eklektyczni filozofowie przyrody (Diogenes z Apolonii i Archelaos z Aten) II. Sofiści. Przejście od filozofii przyrody do filozofii moralnej 1.Geneza problematyki moralnej 2.Powstanie, natura i cele ruchu sofistycznego 3.Protagoras 4.Gorgiasz 5.Prodikos z Keos 6.Hippiasz i Antyfon 7.Eryści i sofiści politycy (Kritiasz, Trazymach z Chalcedonu) PRZEJŚCIE OD FILOZOFII PRZYRODY DO FILOZOFII MORALNEJ

2 ZARYS CZASOWY FILOZOFII STAROŻYTNEJ okres naturali- styczny o. hum anis tycz ny o. Wielk ich syntez okres szkół hellenistycznych Okres syntetyczno-mistyczny

3 ZARYS CZASOWY

4 ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY FILOZOFAMI

5 EMPEDOKLES. 4 elementy Brak ruchu (Parmenides) Wieczny ruch (Hieraklit) arché Powietrze Ogień Woda

6 EMPEDOKLES. 4 elementy Powietrze Ogień Woda Ziemia

7 EMPEDOKLES. Miłość i nienawiść Powietrze Ogień Woda Nienawiść (rozdziela) Miłość (łączy) Ziemia

8 ANAKSAGORAS Z KLADZOMEN. HOMOIOMERIE Niezniszczalne Nieruchome wieczne (Parmenides) Wzrost i zanik (Hieraklit) Nasiona (Homoiomerie)

9 ATOMIŚCI. DEMOKRYT Niezmienne Nieruchome (Parmenides) Zmienne Łączenie i rozpad (Hieraklit) Atomy

10 EKLEKTYCZNI FILOZOFOWIE PRZYRODY. UPADEK FILOZOFII PRZYRODY DIOGENES Z APOLLONII ARCHELAOS Z ATEN

11 GENEZA PROBLEMATYKI MORALNEJ 1. NOWE UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE: -KRYZYS ARYSTOKRACJI -KONFRONTACJA OBYCZAJÓW ZW. Z ROZSZERZANIEM SIĘ HANDLU 2. REFLEKSJA MORALNA PRZED FILOZOFIĄ MORALNĄ: -MORALNOŚĆ (POSTĘPOWANIE MORALNE) - PRZEKONANIA MORALNE -FILOZOFIA MORALNA SIEDMIU MĘDRCÓW

12 RUCH SOFISTYCZNY KULTURA HUMANISTYCZNA ETYKA POLITYKA RETORYKA SZTUKAJĘZYK RELIGIA WYCHOWANIE

13 PROTAGORAS 1. ZASADA HOMO-MENSURA: CZŁOWIEK JEST MIARĄ WSZYSTKICH RZECZY, ISTNIEJĄCYCH, ŻE ISTNIEJĄ, I NIEISTNIEJĄCYCH, ŻE NIE ISTNIEJĄ. RELATYWIZM 2. UTYLITARYZM: DOBRO= TO, CO POŻYTECZNE

14 GORGIASZ NIHILIZM 1. NIHILIZM: A) NIE ISTNIEJE BYT B) NAWET GDYBY ISTNIAŁ, NIE BYŁBY POZNAWALNY C) NAWET GDYBY BYŁ POZNAWALNY, NIE MOGŁBY BYĆ PRZEKAZANY ANI WYJAŚNIONY INNYM 2. WSZECHMOC SŁOWA I RETORYKA

15 PRODIKOS Z KEOS 1.ODKRYCIE SYNONIMIKI: ODRÓŻNIANIE SYNONIMÓW I PRECYZYJNE OKREŚLANIE ICH ODCIENI ZNACZENIOWYCH 2. UTYLITARYZM ETYCZNY I MIT HERAKLESA NA ROZDROŻU

16 HIPPIASZ I ANTYFON NATURALISTYCZNY NURT SOFISTYKI PRAWONATURA

17 ERYŚCI I SOFIŚCI POLITYCY

18 PRODIKOS HERAKLES NA ROZDROŻU 1.CO OBIECUJE CNOTA? 2.CO OBIECUJE NIEPRAWOŚĆ? 3.JAKA JEST PODSTAWOWA RÓŻNICA POMIĘDZY DROGĄ CNOTY A NIEPRAWOŚCI?


Pobierz ppt "I.Pluraliści i eklektyczni filozofowie przyrody 1.Empedokles 2.Anaksagoras 3.Atomiści (Demokryt) 4.Eklektyczni filozofowie przyrody (Diogenes z Apolonii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google