Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszelka praca wykonywana z zamiłowaniem jest szczęściem, ale gdy do pracy włączy się miłość, wtedy nie ma nic szczęśliwszego na świecie Andre Maurois.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszelka praca wykonywana z zamiłowaniem jest szczęściem, ale gdy do pracy włączy się miłość, wtedy nie ma nic szczęśliwszego na świecie Andre Maurois."— Zapis prezentacji:

1 Wszelka praca wykonywana z zamiłowaniem jest szczęściem, ale gdy do pracy włączy się miłość, wtedy nie ma nic szczęśliwszego na świecie Andre Maurois

2 ETYKA ZAWODOWA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA A ZASADY SAVOIR - VIVRE

3 Etyka: to nauka zajmująca się praktycznym postępowaniem człowieka, jego odniesieniem do dobra, a także takimi zagadnieniami jak: powinność moralna, sumienie. Koncentruje się głównie na wartościach moralnych naszego postępowania.

4 Już Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu pisał: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Niełatwą, bo nie na tem kończy się, jak nogą Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo, Bo taka grzeczność modna zda się kupiecką, Ale nie staropolska, ale nie szlachecka...

5 Savoir –vivre: czyli, tłumacząc z języka francuskiego, umiejętność dobrego zachowania, postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych złożonych sytuacjach. Najogólniej można stwierdzić, że zasady savoir – vivre to: uśmiech, życzliwość, punktualność, dyskrecja oraz lojalność.

6

7 Etyka gromadzenia i uzupełniania zbiorów: obejmuje zagadnienia odpowiedzialności moralnej bibliotekarzy za staranne kompletowanie materiałów bibliotecznych, zgodnie z profilem biblioteki i potrzebami czytelników.

8 Etyka opracowania zbiorów: oznacza konieczność szybkiego i dogodnego ujawniania czytelnikom zawartości księgozbioru.

9 Etyka przechowywania dokumentów: powierzonych bibliotece do dalszego przekazywania, polegającą na właściwym rozmieszczeniu zbiorów, przygotowaniu ich do przetrwania przez wiele lat oraz zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

10 Etyka udostępniania zbiorów: polega na stworzeniu czytelnikom korzystnych warunków do czytania w bibliotece i poza nią oraz zapewnienie: a) jednakowych możliwości dostępu do książek np. poprzez zapobieganie przetrzymywania ich i możliwość szybkiego zamawiania; b) prawidłowego funkcjonowania wypożyczeń międzybibliotecznych; c) odpowiedniego zaopatrzenia w księgozbiory podręczne oraz duży wybór czasopism fachowych i bieżących; d) sprawnej i życzliwej obsługi; e) kompletnego poradnictwa na zadawalającym poziomie.

11 Etyka informacji naukowej: wymaga od bibliotekarzy wysokiego poziomu własnej wiedzy, orientacji w piśmiennictwie niemal z każdej dziedziny oraz dbałość o warsztat bibliograficzno – informacyjny w formie tradycyjnej i komputerowej.

12

13 Wyróżniać się wysokim poziomem etycznym, kulturą osobistą, klasą, jak również łatwością w nawiązywaniu kontaktów, pogodnym usposobieniem, Dążyć do mistrzostwa w zawodzie doskonaląc swój warsztat pracy, stale się dokształcając,

14 Aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym biblioteki oraz szkoły, Być dokładnym, systematycznym, zorganizowanym, otwartym na innowacje i eksperymenty,

15 Dbać o funkcjonalność, estetykę, porządek, Przejawiać dużą aktywność i inicjatywę w realizowaniu powierzonych zadań,

16 Dobrze znać swoje zbiory, dbać o ich jakość, odpowiednie wykorzystanie, konserwację, Cieszyć się zaufaniem uczniów, spełniając rolę powiernika,

17 Pomagać w rozwiązywaniu problemów, służyć dobrą radą, Troszczyć się o rangę biblioteki w swoim środowisku, wysoki standard jej wyposażenia, Zaspokajać potrzeby czytelników podporządkowując im wszystkie swoje zawodowe poczynania i przedsięwzięcia.

18 Opracowała: Alina Grabna Gimnazjum nr 5 im. M.Reja w Częstochowie


Pobierz ppt "Wszelka praca wykonywana z zamiłowaniem jest szczęściem, ale gdy do pracy włączy się miłość, wtedy nie ma nic szczęśliwszego na świecie Andre Maurois."

Podobne prezentacje


Reklamy Google