Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wszelka praca wykonywana z zamiłowaniem jest szczęściem,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wszelka praca wykonywana z zamiłowaniem jest szczęściem,"— Zapis prezentacji:

1 „Wszelka praca wykonywana z zamiłowaniem jest szczęściem,
ale gdy do pracy włączy się miłość, wtedy nie ma nic szczęśliwszego na świecie” Andre Maurois

2 NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
ETYKA ZAWODOWA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA A ZASADY SAVOIR - VIVRE

3 ETYKA Etyka: to nauka zajmująca się praktycznym postępowaniem człowieka, jego odniesieniem do dobra, a także takimi zagadnieniami jak: powinność moralna, sumienie Koncentruje się głównie na wartościach moralnych naszego postępowania.

4 Już Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” pisał:
„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Niełatwą, bo nie na tem kończy się, jak nogą Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo, Bo taka grzeczność modna zda się kupiecką, Ale nie staropolska, ale nie szlachecka”...

5 SAVOIR-VIVRE Savoir –vivre: czyli, tłumacząc z języka francuskiego, umiejętność dobrego zachowania, postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych złożonych sytuacjach. Najogólniej można stwierdzić, że zasady savoir – vivre to: uśmiech, życzliwość, punktualność, dyskrecja oraz lojalność.

6 Rodzaje etyki

7 Etyka gromadzenia i uzupełniania zbiorów:
obejmuje zagadnienia odpowiedzialności moralnej bibliotekarzy za staranne kompletowanie materiałów bibliotecznych, zgodnie z profilem biblioteki i potrzebami czytelników.

8 Etyka opracowania zbiorów:
oznacza konieczność szybkiego i dogodnego ujawniania czytelnikom zawartości księgozbioru.

9 Etyka przechowywania dokumentów: powierzonych bibliotece do dalszego
przekazywania, polegającą na właściwym rozmieszczeniu zbiorów, przygotowaniu ich do przetrwania przez wiele lat oraz zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

10 Etyka udostępniania zbiorów:
polega na stworzeniu czytelnikom korzystnych warunków do czytania w bibliotece i poza nią oraz zapewnienie: a) jednakowych możliwości dostępu do książek np. poprzez zapobieganie przetrzymywania ich i możliwość szybkiego zamawiania; b) prawidłowego funkcjonowania wypożyczeń międzybibliotecznych; c) odpowiedniego zaopatrzenia w księgozbiory podręczne oraz duży wybór czasopism fachowych i bieżących; d) sprawnej i życzliwej obsługi; e) kompletnego poradnictwa na zadawalającym poziomie.

11 Etyka informacji naukowej:
wymaga od bibliotekarzy wysokiego poziomu własnej wiedzy, orientacji w piśmiennictwie niemal z każdej dziedziny oraz dbałość o warsztat bibliograficzno – informacyjny w formie tradycyjnej i komputerowej.

12 Dobry biblitekarz powinien ...

13 kulturą osobistą, klasą, jak również łatwością w nawiązywaniu
   Wyróżniać się wysokim poziomem etycznym, kulturą osobistą, klasą, jak również łatwością w nawiązywaniu kontaktów, pogodnym usposobieniem,    Dążyć do mistrzostwa w zawodzie doskonaląc swój warsztat pracy, stale się dokształcając,

14 Aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym biblioteki oraz szkoły,
   Być dokładnym, systematycznym, zorganizowanym, otwartym na innowacje i eksperymenty,

15 Przejawiać dużą aktywność i inicjatywę w realizowaniu
Dbać o funkcjonalność, estetykę, porządek,     Przejawiać dużą aktywność i inicjatywę w realizowaniu powierzonych zadań,

16 Dobrze znać swoje zbiory, dbać o ich jakość,
odpowiednie wykorzystanie, konserwację,      Cieszyć się zaufaniem uczniów, spełniając rolę powiernika,

17 Pomagać w rozwiązywaniu problemów, służyć dobrą radą,
Troszczyć się o rangę biblioteki w swoim środowisku, wysoki standard jej wyposażenia, Zaspokajać potrzeby czytelników podporządkowując im wszystkie swoje zawodowe poczynania i przedsięwzięcia.

18 Alina Grabna Gimnazjum nr 5 im. M.Reja w Częstochowie
Opracowała: Alina Grabna Gimnazjum nr 5 im. M.Reja w Częstochowie


Pobierz ppt "„Wszelka praca wykonywana z zamiłowaniem jest szczęściem,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google