Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka chrześcijańska (główne podstawy teoretyczne sformułowane przez Św. Augustyna i Św. Tomasza)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka chrześcijańska (główne podstawy teoretyczne sformułowane przez Św. Augustyna i Św. Tomasza)"— Zapis prezentacji:

1 Etyka chrześcijańska (główne podstawy teoretyczne sformułowane przez Św. Augustyna i Św. Tomasza)

2 Trzy główne wymiary etyki chrześcijańskiej to: 1.Etyka miłości bliźniego; 2.Etyka świętości życia (a etyka jakości życia); 3.Koncepcja prawa naturalnego;

3 Nie należy zapominać, że najważniejszą zasadą etyki chrześcijańskiej jest miłość Boga: Bo czy pragniesz czegoś więcej poza tym, żeby być szczęśliwym? A czy jest istota szczęśliwsza od człowieka, który znajduje upodobanie w niezachwianej, niezmiennej i najwznioślejszej prawdzie? […] Przeciwnie, upatrujemy w niej najwyższe dobro […] św. Augustyn O wolnej woli

4 1. Etyka miłości bliźniego Żąda, by każdego człowieka traktować z szacunkiem; Apeluje do uczuć życzliwości, współczucia i braterstwa; Wymaga dobrowolnego wyrzeczenia, ustępliwości (zrezygnuj z siebie!) i bezgranicznego wybaczania; Zgodnie z tą koncepcją, żaden człowiek nie jest moralnie zły, może być moralnie ślepy i niewrażliwy (źródłem zła są trudne warunki życia, poddanie się naciskom społecznym, ignorancja moralna, czy zły przykład); Niewyczerpana cierpliwość jest zatem największą cnotą;

5 Ewentualne błędy etyki miłości bliźniego Od dobrych zawsze żąda więcej niż od złych; Każe pogodzić się z wszelką niegodziwością, pozwala ludziom perfidnym wielokrotnie popełniać te same błędy i wystawia jednostki wrażliwe na niezliczone cierpienia! Bezgraniczne wybaczanie też budzi wątpliwości.

6 2. Etyka świętości życia (a etyka jakości życia); głosi niezbywalną wartość każdego ludzkiego życia, niezależnie od jego charakteru i jakości. Życie jest święte od momentu poczęcia aż do momentu śmierci i nikt nie ma prawa go przerywać. Jest wartością daną przez Boga i tylko On ma prawo decydować, kiedy ma się zacząć, a kiedy zakończyć. (w tym punkcie mieszcz ą si ę problemy tj.: in vitro, eutanazja, czy aborcja) Ewentualne istotne problemy: - kiedy następuje poczęcie?, kiedy następuje śmierć?, jaką wartość ma jakość ludzkiego życia?, czym jest ludzkie cierpienie?

7 3. Koncepcja prawa naturalnego prawo naturalne jest częścią prawa odwiecznego; wpisane jest w naturę istot rozumnych i skłania je ku właściwemu działaniu i celowi. Wiemy już, że kwestia poznania prawa naturalnego inaczej przedstawia się u Augustyna a inaczej u Tomasza (kwestia iluminacji).

8 Czym jest prawo naturalne, co do treści? Są to podstawowe zasady moralne (w tym przypadku chrześcijańskie), z którymi musi ponadto zgadzać się prawo stanowione.

9 DEKALOG – to oczywiście punkt centralny prawa naturalnego w myśli chrześcijańskiej Stąd podkreśla się, że etyka chrześcijańska stanowi etykę kodeksową (odróżnianą od etyki sytuacyjnej) Za etyką kodeksową ma przemawiać jej prostota, tzn. kodeksy moralne z reguły są nieskomplikowane. Łatwość i komunikatywność przesądzają o ich popularności;

10 Dla odmiany Etyka sytuacyjna – kładzie nacisk na indywidualność, inicjatywę i wrażliwość moralną. Zakłada, że istnieje intuicja moralna, która wystarcza do rozróżnienia dobra od zła. ( etyka kodeksowa w zasadniczej mierze wyklucza istnienie wrażliwości moralnej, tzn. uznaje, iż człowiek jest z natury bardzo niedoskonały, stąd potrzebuje wsparcia od czegoś zdecydowanie doskonalszego)

11 Czy etykę chrześcijańską można traktować w oderwaniu od wątku religijnego, jakim jest kwestia Boga?

12 Pozostanie (w aspekcie dwóch teorii etycznych: etyki cnoty oraz etyki chrześcijańskiej) 1.Jak interpretuje słabą wolę Sokrates a jak Arystoteles? 2.Umiejętność wyszukiwania terminów skrajnych w kontekście Arystotelesa zasady złotego środka. 3.Czym jest wymiar wspólnotowy dla etyki cnoty? 4.Główne cechy etyki miłości bliźniego. 5.Jaka jest różnica między etyką świętości życia a etyką jakości życia? 6.Scharakteryzuj czym jest koncepcja prawa naturalnego. 7.Na czym polega różnica między etyką kodeksową a etyką sytuacyjną?


Pobierz ppt "Etyka chrześcijańska (główne podstawy teoretyczne sformułowane przez Św. Augustyna i Św. Tomasza)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google