Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMAGE PRACOWNIKA BIUROWEGO I FIRMY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMAGE PRACOWNIKA BIUROWEGO I FIRMY"— Zapis prezentacji:

1 IMAGE PRACOWNIKA BIUROWEGO I FIRMY
„Jak cię widzą, tak cię piszą.” Autor: Ewelina Boroń

2 CELE LEKCJI Uczeń: rozumie pojęcie image pracownika i firmy,
wie, jakie dwa główne nurty można wyróżnić w procesie kosmetyczno-estetycznym dbania o wizerunek, charakteryzuje elementy składające się na image pracownika i firmy.

3 Image pracownika wizerunek ukształtowany kształtuje wizerunek
Rysunek 1. Image pracownika wizerunek ukształtowany na podstawie pracy biurowej kształtuje wizerunek instytucji

4 IMAGE PRACOWNIKA Image pracownika biurowego jest wizerunkiem ukształtowanym na podstawie pracy biurowej. Image pracownika kształtuje wizerunek instytucji, w której pracujemy oraz ma wpływ na ogólną opinię wyrażaną na temat pracowników urzędu.

5 Rysunek 2.

6 ELEMENTY TWORZĄCE WIZERUNEK PRACOWNIKA BIUROWEGO
Zachowania w zakresie higieny fizycznej (ćwiczenia fizyczne, racjonalne żywienie, pielęgnowanie całego ciała) Profilaktyka psychiczna (racjonalne zaspokajanie potrzeb biologicznych i społecznych, unikanie uzależnień, higieniczny tryb życia, rozładowywanie stresu, wyznaczanie celów, praca nad sobą, dbałość o zdrowie psychiczne, unikanie konfliktów, kontrolowanie emocji).

7 Rysunek 3. Image organizacji jest skumulowanym skutkiem oddziaływania trzech czynników systemu identyfikacji wizualnej (corporate design) postawy (corporate attitude) zachowań (corporate behaviour)

8 IMAGE FIRMY Postawa organizacji to jej misja i filozofia działania.
Pozytywny wizerunek jest wynikiem zaplanowanych i konsekwentnych działań. Kreowanie wizerunku organizacji uzależnione jest od posiadania atrybutów: budżetu, dostępu do technologii, zaangażowania zespołu ludzi przekonanych do idei i słuszności wypracowanych założeń oraz potrafiących przekazać swój entuzjazm innym.

9 świadome, systematyczne i długookresowe realizowanie działań
Rysunek 4. Zarządzanie wizerunkiem świadome, systematyczne i długookresowe realizowanie działań identyfikacyjnych

10 IMAGE FIRMY Rysunek 5. zaliczany do rynkowych aktywów
równorzędny zasób organizacji czynnik współtworzący rynkowy potencjał firmy tworzony świadomie lub przypadkowo

11 PODSUMOWANIE Image pracownika jest jednym z wielu elementów, które wpływają nie tylko na wizerunek firmy, ale i także na efekty jej działania. Nie można zapominać, iż pracownicy są wizytówką firmy. Rysunki w tej prezentacji wykonano na podstawie następujących źródeł: Sarna P., Kultura zwodu dla ekonomistów, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1995, s. 87.


Pobierz ppt "IMAGE PRACOWNIKA BIUROWEGO I FIRMY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google