Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski Rola PKWN-u w polityce polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski Rola PKWN-u w polityce polskiej."— Zapis prezentacji:

1 Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski Rola PKWN-u w polityce polskiej

2 Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia NarodowegoPolskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 22 lipca22 lipca 19441944 publikator: Dz. U. 1944, nr 1, Do narodu polskiego! Polacy w kraju i na emigracji! Polacy w niewoli niemieckiej! R o d a c y! Wybiła godzina wyzwolenia. Armia Polska obok Armii Czerwonej przekroczyła Bug. Żołnierz polski bije się na naszej ziemi ojczystej. Nad umęczoną Polskę powiały znów biało-czerwone sztandary. Naród Polski wita żołnierza Armii Ludowej, zjednoczonego z żołnierzem Armii Polskiej w ZSRR. Wspólny jest wróg, wspólna walka i wspólne sztandary. Zjednoczeni ku chwale Ojczyzny w jednym Wojsku Polskim pod wspólnym dowództwem wszyscy żołnierze polscy pójdą obok zwycięskiej Czerwonej Armii do dalszych walk o wyzwolenie Kraju. Pójdą poprzez Polskę całą po pomstę nad Niemcami, aż polskie sztandary nie załopocą na ulicach stolicy butnego prusactwa, na ulicach Berlina. R o d a c y!

3 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywa Was: Wszystko dla najprędszego wyzwolenia Kraju i rozbicia Niemców! P o l a c y! Do walki! Do broni! Niech żyje zjednoczone Wojsko Polskie, walczące o wolność Polski! Niech żyje sprzymierzona Armia Czerwona, niosąca Polsce wyzwolenie! Niech żyją nasi wielcy sojusznicy - Związek Radziecki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej! Niech żyje jedność narodowa! Niech żyje Krajowa Rada Narodowa - reprezentacja walczącego narodu! Nich żyje Polska wolna, silna, niepodległa, suwerenna i demokratyczna! Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

4 Ogłoszenie Manifestu PKWN Data: 22 lipca 1944 Najważniejszym świętem państwowym w okresie PRL był dzień 22 lipca. Było ono obchodzone ku czci ogłoszenia tzw. Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, co według oficjalnej historiografii nastąpiło 22 VII 1944 r. w Chełmie. Polscy komuniści przywiązywali do tego święta dużą wagę. Władze starały się, aby wszelkie szczególne wydarzenia przypadały w tym właśnie dniu. 22 lipca 1952 r. uchwalono Konstytucję PRL, a 22 lipca 1954 r. odbył się pierwszy spust surówki z wielkiego pieca w Nowej Hucie. 22 lipca 1974 także oddano do użytku Trasę Łazienkowską, a rok później Dworzec Centralny. Przysłowiowe stało się "rzucanie" w tym dniu na rynek atrakcyjnych towarów w miejscach uroczystości organizowanych na cześć "święta lipcowego". Poza tym, tego dnia w okresie PRL kilkakrotnie ogłaszano amnestię.

5 Historyczna fikcja W rzeczywistości podłoże święta 22 lipca miało w znacznej mierze charakter fikcyjny. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (w skład którego weszli m.in. przewodnicząca Związku Patriotów Polskich Wanda Wasilewska, Edward Osóbka-Morawski z PPS i Andrzej Witos) nie został - jak głosiła oficjalna wersja historii - powołany do życia 21 VII 1944 r. przez Krajową Radę Narodową w Warszawie, ale 20 VII w Moskwie. Do Chełma zaś - gdzie oficjalnie ogłoszono Manifest PKWN - członkowie tego utworzonego pod patronatem Stalina pierwszego rządu komunistycznej Polski przylecieli dopiero 27 lipca 1944 r. Manifest PKWN rzeczywiście został ogłoszony 22 VII 1944 r.,ale nastąpiło to w nadanej tego dnia o godz. 10. 45 czasu polskiego audycji Związku Patriotów Polskich. Rzecz działa się w Moskwie - nie w Chełmie. Manifest PKWN został wydrukowany językach polskim i rosyjskim w nakładzie ok. 2000 egzemplarzy. Jako miejsce jego publikacji podano Chełm - do którego owego dnia rzeczywiście wkroczyła Armia Czerwona.

6 Nie podano do wiadomości publicznej, że kierownictwo PKWN-u podpisało zgodę na granicę wzdłuż linii Curzona i przyłączenie do Związku Sowieckiego Prus Wschodnich oraz zgodziło się, że na terenach polskich leżących na zachód od linii Curzona najwyższą władzę będzie sprawowało dowództwo Armii Czerwonej. Odtąd istniały dwa ośrodki władzy: legalny rząd w Londynie oraz PKWN, mający znikome poparcie społeczeństwa polskiego, ale wsparcie Stalina, NKWD oraz Armii Czerwonej. STALIN Generał Władysław Sikorski, premier rządu londyńskiego i wódz naczelny

7 Na terenach podległych PKWN nastąpiła rozbudowa sił bezpieczeństwa i milicji. W październiku 1944r. Na mocy dekretu PKWN powstała Milicja Obywatelska, która składała się głównie z byłych członków partyzantki komunistycznej. Na podstawie dekretów PKWN o hitlerowskich zbrodniarzach i ich pomocnikach oraz zdrajcach narodu polskiego mordowano oraz wywożono do ZSRR żołnierzy AK. W tym czasie powstało wiele obozów odosobnienia, w których byli więzieni. Umieszczano ich także w dawnym obozie koncentracyjnym na Majdanku. Tylko do końca września aresztowano około 80 tys. osób. Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK internowani przez Sowietów

8

9 Utworzone zostało Ludowe Wojsko Polskie pod przywództwem gen. Michała Roli-Żymierskiego. Nastąpił przymusowy pobór. LWP liczyło pod koniec wojny ok. 350 tys. Żołnierzy, z czego 180 tys. Na froncie. Jego zadaniem nie była jedynie walka z Niemcami, ale także ochrona władzy ludowej.

10 Autorzy : Magdalena Bojsza III c Marta Karolewska III c Opiekun projektu: mgr Małgorzata Stępień


Pobierz ppt "Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski Rola PKWN-u w polityce polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google