Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zmiana Memorandum Finansowego / Decyzji KE dla projektów ISPA i Funduszu Spójności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zmiana Memorandum Finansowego / Decyzji KE dla projektów ISPA i Funduszu Spójności."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zmiana Memorandum Finansowego / Decyzji KE dla projektów ISPA i Funduszu Spójności 2000-2006 Serock, 19 maja 2009 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 UNIA EUROPEJSKA Typy modyfikacji zakresu rzeczowego: zmiana zakresu rzeczowego nieprzekraczająca 10% całkowitego kosztu kwalifikowanego zapisanego w obowiązującym MF/Decyzji (tzw. mała zmiana) zmiana zakresu rzeczowego, przekraczająca 10% całkowitego kosztu kwalifikowanego zapisanego w obowiązującym MF/Decyzji (tzw. duża zmiana) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 UNIA EUROPEJSKA Tzw. mała zmiana: zmiana zakresu rzeczowego nieprzekraczająca 10% całkowitego kosztu kwalifikowanego zapisanego w obowiązującym MF/Decyzji Wymagane jest sporządzenie wniosku o zmianę na formularzu Wniosek o dokonanie zmian warunków przedsięwzięcia w ramach ISPA/FS Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 UNIA EUROPEJSKA Tzw. duża zmiana: zmiana zakresu rzeczowego, przekraczająca 10% całkowitego kosztu kwalifikowanego zapisanego w obowiązującym MF/Decyzji Wymagana jest aktualizacja Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności w zakresie wnioskowanej zmiany Wymagane jest jednocześnie sporządzenie wniosku na formularzu Wniosek o dokonanie zmian warunków przedsięwzięcia w ramach ISPA/FS Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5 UNIA EUROPEJSKA Obliczanie wielkości zmiany zakresu rzeczowego 1/2 należy odnieść się do wartości początkowych, planowanych na etapie wnioskowania - zarówno dla robót zaniechanych, jak i nowych. w przypadku, gdy nie można ustalić wartości danego zakresu wg cen obowiązujących w okresie opracowywania Studium Wykonalności, do obliczenia wartości zmian należy przyjąć ceny bieżące. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6 UNIA EUROPEJSKA Obliczanie wielkości zmiany zakresu rzeczowego 2/2 przykład Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wskaźnik/ Rodzaj prac Jednost ka Ilość wg obowiązują cej Decyzji KE Ilość proponowa na Wartość prac wg Wniosku o dofinansowani e (EUR) Wartość jednostkowa (EUR) Zmiana ilości (zwiększen ie/ zmniejszen ie) Wartość zmiany (EUR) 123456 = 5 - 37 = I 3 - 4 I8 = 6 * 7 Modernizacja i renowacja sieci wodociągowychkm35,0037,505 200 000,00148 571,432,50371 428,57 Budowa nowej kanalizacji deszczowejkm30,0029,009 100 000,00303 333,331,00303 333,33 Budowa nowej kanalizacji sanitarnejkm43,0045,009 000 000,00209 302,332,00418 604,65 Przepompownie sanitarnekpl.15,0017,00300 000,0020 000,002,0040 000,00 Przepompownie deszczowekpl.6,004,00250 000,0041 666,672,0083 333,33 Urządzenia podczyszczającekpl.10,0015,00200 000,0020 000,005,00100 000,00 Komora przelewowakpl.1,000,006 000,00 1,006 000,00 SUMA1 322 699,89 WARTOŚĆ PROJEKTU ZGODNIE Z DECYZJĄ KE30 000 000,00 WARTOŚĆ ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO4,41%

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Sporządzanie analizy finansowej na potrzeby wniosku o zmianę Przedstawianie wraz z wnioskiem o zmianę analizy finansowej jest wymagane w przypadku, jeśli wnioskowana zmiana zakresu rzeczowego wpływa na wzrost dochodu generowanego przez projekt o 10% i powyżej Nie jest wymagane przedstawianie analizy finansowej, jeśli Beneficjent deklaruje, że wnioskowana zmiana zakresu rzeczowego nie wpływa na wzrost dochodu generowanego przez projekt o 10% i powyżej. W tym przypadku, Beneficjent powinien przekazać wraz z wnioskiem o zmianę, oświadczenie mówiące o tym, że na podstawie przeprowadzonej przez siebie analizy, stwierdza, że wnioskowana zmiana nie powoduje wzrostu dochodów generowanych przez inwestycję o 10% i powyżej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 UNIA EUROPEJSKA Założenia, jakie należy przyjąć przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby wniosku o zmianę założenia ekonomiczno - finansowe, jakie Beneficjenci powinni przyjąć przy sporządzaniu analiz finansowych (załącznik). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9 UNIA EUROPEJSKA Sposób prezentacji zagadnień istotnych dla realizacji projektu : W przypadku, jeśli dany zakres rzeczowy podlegający zmianie, nie został szczegółowo przedstawiony w MF/Decyzji KE, a jest opisany w SW i/lub Wniosku o dofinansowanie, wprowadzane zmiany zakresu można ująć w części opisowej wniosku o zmianę MF/Decyzji KE w odniesieniu do założeń z Wniosku i/lub SW. Zmiany o takim charakterze nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu 10-procentowej zmiany zakresu rzeczowego W przypadku, jeśli MF/Decyzja KE zawiera bardzo szczegółowy opis zakresu rzeczowego (np. średnice kanałów, długości kanałów w poszczególnych ulicach), możliwe jest zaproponowanie we wniosku zmianę bardziej ogólnych zapisów w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu Należy wyjaśnić we wniosku, czy zmiana zakresu projektu pociąga za sobą konieczność wydania nowych decyzji środowiskowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 UNIA EUROPEJSKA Załączniki do wniosku: Wyliczenie zmiany zakresu rzeczowego projektu Harmonogram realizacji projektu Plan finansowy projektu Oświadczenie o braku wpływu wnioskowanej zmiany zakresu rzeczowego na stopień dofinansowania z FS Oświadczenie o braku wpływu wnioskowanej zmiany zakresu rzeczowego na wzrost dochodu generowanego przez projekt o 10% i powyżej (jeśli dotyczy) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11 UNIA EUROPEJSKA Przekazywanie wniosku: Wniosek przekazywany jest do NFOŚiGW Przekazywane są 4 egz. podpisanego wniosku w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na CD (zalecane: skany wszystkich dokumentów + wersja edytowalna Wniosku wraz z wyliczeniem zmiany zakresu oraz planu finansowego) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 UNIA EUROPEJSKA Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zmiana Memorandum Finansowego / Decyzji KE dla projektów ISPA i Funduszu Spójności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google