Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marzenie o czym ś nieprawdopodobnym ma swoj ą nazw ę. Nazywamy je nadziej ą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marzenie o czym ś nieprawdopodobnym ma swoj ą nazw ę. Nazywamy je nadziej ą."— Zapis prezentacji:

1

2 Marzenie o czym ś nieprawdopodobnym ma swoj ą nazw ę. Nazywamy je nadziej ą.

3 By ć spadaj ą c ą gwiazd ą w czyich ś marzeniach i spełnia ć ka ż de ż yczenie.

4 Nie poddawaj si ę rozpaczy. Ż ycie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marze ń, jest tylko zupełnie inne.

5 Nie rezygnuj z marze ń, nigdy nie wiesz, kiedy oka żą si ę potrzebne

6 Miliony marz ą o nie ś miertelno ś ci, równocze ś nie nie wiedz ą c, co ze sob ą zrobi ć w deszczowe niedzielne popołudnie.

7 Je ś li potrafisz o czym ś marzy ć, to potrafisz tak ż e tego dokona ć.

8 Kiedy si ę czego ś pragnie, wtedy cały wszech ś wiat sprzysi ę ga si ę, by ś my mogli spełni ć nasze marzenie.

9 Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, i ż zaczynam marzy ć.

10 Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcania marze ń w rzeczywisto ść.

11 Ś wiat nale ż y do ludzi, którzy maj ą odwag ę marzy ć i ryzykowa ć, aby spełnia ć swoje marzenia. I staraj ą si ę robi ć to jak najlepiej.

12 Marzenie jest jak mydlana ba ń ka, kiedy je chwytamy pryska.

13 Czasem pakujemy stare rzeczy i chowamy je na strychu, nigdy nie zamierzaj ą c ich wyjmowa ć, ale nie potrafimy si ę ich pozby ć. Pewnie tak samo jak marze ń.

14 Marzenia powinny fruwa ć, a ambicje chodzi ć.

15 Trzeba umie ć walczy ć o swoje marzenia, ale trzeba te ż wiedzie ć, które drogi s ą nie do przebycia i zachowa ć siły na przej ś cie innymi ś cie ż kami.

16 Kto nie ma odwagi do marze ń, nie b ę dzie miał siły do walki.

17


Pobierz ppt "Marzenie o czym ś nieprawdopodobnym ma swoj ą nazw ę. Nazywamy je nadziej ą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google