Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 Materia i stany skupienia ciał
Materia- to świat, w którym żyjecie, materiał z którego jest zbudowany Wasz dom i Wy sami. To także woda, którą pijecie, powietrze, którym oddychacie i niebo z gwiazdami, które podziwiacie. Te i inne rzeczy dzielimy na trzy grupy tzw. stany skupienia ciał. ciała stałe ciecze gazy Gdyby obejrzeć je wszystkie pod mikroskopem elektronowym zauważylibyśmy, że zbudowane są one z bardzo małych elementów zwanych atomami. 3 3

4 elektrony, protony i neutrony
4

5 Gęstość materii Gęstość – to jedna z wielkości fizycznych, a wielkość fizyczna to taka właściwość ciała, którą można porównać ilościowo z właściwością innego ciała. Wielkością fizyczną jest np. masa i objętość, które wykorzystamy do wyznaczenia gęstości. Pojęcie gęstości, które znamy z życia codziennego jest czymś innym niż fizyczna gęstość substancji. Dla przykładu: Gęstość zaludnienia to ilość ludzi przypadająca na daną jednostkę powierzchni, a gęstość sieci kolejowej to stosunek długości szlaków kolejowych do pola powierzchni obszaru dla którego bada się gęstość. 5

6 Gęstość w sensie fizycznym to stosunek (czyli iloraz) masy danej substancji do objętości, którą zajmuje ta substancja. Jeśli masę i objętość w przedstawionym wzorze wyrazimy w jednostkach Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar [SI] odpowiednio w kilogramach [kg] i metrach sześciennych [m3] to otrzymamy jednostkę gęstości w Układzie SI 6

7 Wyznaczanie gęstości ciał stałych Jak wyznaczyć masę substancji?
Najlepiej - używając do tego wagi laboratoryjnej, która waży z dużą dokładnością. W sposób pośredni za pomocą siłomierza, wyznaczającego ciężar ciała. 7

8 Ważenie klocków wykonanych z różnych materiałów
Jeśli znamy już masę substancji, której gęstość chcemy obliczyć, musimy jeszcze wyznaczyć jej objętość. Jakie znacie sposoby wyznaczania objętości? Skoro znamy już masę i objętość badanej substancji podstawiamy je do wzoru : 8

9 9

10 10


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google