Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B udowa a tomu C hemia kl. I gimnazjum Sporz ą dziła Magdalena Swinarska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B udowa a tomu C hemia kl. I gimnazjum Sporz ą dziła Magdalena Swinarska."— Zapis prezentacji:

1

2 B udowa a tomu C hemia kl. I gimnazjum Sporz ą dziła Magdalena Swinarska

3 Cele lekcji wybrane wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci -cząstki elementarne (protony, neutrony, elektrony), -elektrony walencyjne, - liczba atomowa, -powłoka elektronowa. - obliczanie liczby protonów, neutronów i elektronów w atomie pierwiastka, -rysowanie planetarnego (pełnego i uproszczonego) modelu atomu pierwiastka, gdy znane są liczby: atomowa i masowa, - uczeń potrafi: obsługiwać komputer w stopniu podstawowym.

4 Co to jest atom ?? ATOM- najmniejszy, niepodzielny metodami chemicznymi składnik materii Substancje składające się z atomów o tej samej liczbie protonów w jądrze nazywamy PIERWIATSKIEM

5 Elektron o ładunku ujemnym (e -) ujemnym (e -) Jądro atomu ładunek dodatni ( +) protony (p+) neutrony ( n o) Powłoki elektronowe

6 Pierwiastek Na 23 11 sód MASA ATOMOWA LICZBA ATOMOWA p + n p + e

7 Obliczenia C 14 p – 6 e – 6 n – 14 – 6 = 8 6 Okres – 2 Grupa - 14

8 O czym nas informuj ą O czym nas informuj ą Okres i Grupa? Liczba powłok elektronowych Liczb ę elektronów na ostatniej powłoce

9 Powłoki elektronowe P - 6 e -2 e - 4 Powłokawalencyjna Liczba elektronów na powłokach ATOM WĘGLA

10 Powłoka walencyjna? Jest to ostatnia, najdalej odsuni ę ta od j ą dra powłoka elektronowa atomu!

11 Odpowiedz na poni ż sze pytania Co to jest atom i pierwiastek? Jak zbudowany jest atom? Co to jest liczba i masa atomowa? Powłoka walencyjna?


Pobierz ppt "B udowa a tomu C hemia kl. I gimnazjum Sporz ą dziła Magdalena Swinarska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google