Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skąd się biorą ceny?!.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skąd się biorą ceny?!."— Zapis prezentacji:

1 Skąd się biorą ceny?!

2 Cena – ilość pieniędzy, za jakie kupujący nabywa jakieś dobro i usługę, a sprzedający godzi się je zbyć. Bierze się z ustaleń dobra i popytu.

3

4 Popyt: -ilość dobra, jaką kupujący są skłonni nabyć przy różnych poziomach cen. Podaż: -ilość dobra oferowana na rynku przez producentów przy różnych poziomach ceny.

5

6 Prawo popytu - oznacza, że wzrostowi ceny na dane dobro towarzyszy spadek zapotrzebowania na nie, natomiast obniżenie jego ceny powoduje zwiększenie zapotrzebowania na to dobro. Prawo podaży - głosi, że wyższej cenie jakiegoś produktu odpowiada zwiększenie jego dostawy na rynek i odwrotnie.

7 Monopol - forma rynku, na którym działa jeden sprzedawca przy nieograniczonej liczbie nabywców. Może przybierać formę związków producentów (kartel, trust, koncern) dających przewagę ekonomiczną nad konkurentami poprzez osiąganie wyższych zysków, dzięki korzystnemu kształtowaniu cen sprzedaży, jak i wobec możliwości narzucania niskich cen dostawcom.

8

9 Istnienie Monopoli jest niekorzystne:
Wielką dyskusję wywołała propozycja przymusowej przynależności podmiotów gospodarczych do izb gospodarczych. Zastanów się, czy lepiej interesy poszczególnych przedsiębiorców reprezentują konkurujące ze sobą obecnie istniejące zrzeszenia przedsiębiorców czy też monopolistyczna izba gospodarcza. Dobrym przykładem złego funkcjonowania zrzeszeń obligatoryjnych są izby lekarskie. Przynależność do nich jest obowiązkowa i dość kosztowna (2% pensji), a korzyści w opinii części lekarzy żadne.

10 Cena równowagi - jest to cena równoważąca rynek
Cena równowagi - jest to cena równoważąca rynek. Oznacza to, że przy tej cenie rozmiary zapotrzebowania (ilość nabywana) są równe ilości oferowanej, czyli popyt (D) zrównuje się z podażą (S).

11 ,,Pamiętaj, że dobra cena to niekoniecznie to, co jest napisane na przedmiocie, ale to, ile on jest wart dla Ciebie’’ – H. Jackson Brown, Jr Wykonanie: Agnieszka Nosowska –


Pobierz ppt "Skąd się biorą ceny?!."

Podobne prezentacje


Reklamy Google