Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak nowoczesna technologia, pomaga w wykrywaniu kataklizmów?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak nowoczesna technologia, pomaga w wykrywaniu kataklizmów?"— Zapis prezentacji:

1 Jak nowoczesna technologia, pomaga w wykrywaniu kataklizmów?

2 Nowoczesna technologia pomaga w wykrywaniu:
tornad, trzęsień ziemi, spadających meteorytów, powodzi, zmian wywołanych przez efekt cieplarniany.

3 Nowoczesna technologia a tornado
Dzięki zdjęciom satelitarnym jest dużo łatwiej zauważyć tworzące się tornado. Można oszacować również kierunek, w którym będzie się poruszało. Dzięki temu można wcześniej ostrzec ludzi i ocalić ich życie.

4 Zdjęcie satelitarne tworzącego się tornada (rys1) i tornado (rys2)

5 Nowoczesna technologia a trzęsienie Ziemi
W Ziemi są zainstalowane czujniki które rejestrują ruchy ziemi, przesyłają dane do komputera, a on oblicza odstępstwa od normy. Gdy te odstępstwa są zbyt duże, zostaje wydane ostrzeżenie.

6 Na rysunku przedstawione są czujniki sejsmiczne i skutki trzęsienia Ziemi

7 Nowoczesna technologia a spadające meteoryty
Dzięki stacjom badawczym rejestrowane są meteoryty, które poruszają się w kierunku Ziemi. Specjalne programy oceniają czy spali się w atmosferze i również określają drogę jego ruchu i możliwe miejsce upadku.

8 Spadający meteoryt (symulacja komputerowa)

9 Nowoczesna technologia a powódź
W niektórych rzekach są zainstalowane czujniki, które określają poziom wody w rzece. Dane z nich są sumowane i jest sprawdzane możliwość wystąpienia powodzi. Dodatkowo Osoby pracujące w sztabach kryzysowych sprawdzają prognozy i oceniają czy w danej sytuacji wystąpi powódź.

10 Czujniki rejestrujące poziom wody

11 Centra Kryzysowe W każdej gminie jest przynajmniej jedna osoba zajmująca się sprawdzaniem zagrożeń jakie mogą wystąpić na terenie gminy. W razie niebezpieczeństwa jest tworzony sztab kryzysowy. „Prawdziwe” centra kryzysowe znajdują się w powiatach oraz w każdym województwie. W każdym Państwie jest państwowy sztab kryzysowy.

12 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

13 Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

14 Na czym polega efekt cieplarniany ?
Polega na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania się Ziemi. Przypuszcza się, że jest to wynik zmiany zawartości gazów w powietrzu, a szczególnie gwałtownego wzrostu stężenia dwutlenku węgla. Prognozy zakładają, że jeśli tempo spalania paliw kopalnych utrzyma się, to w ciągu 40–45 lat może nastąpić nasycenie nim atmosfery, co spowodowałoby średni wzrost powierzchniowej temperatury Ziemi o ok. 1,5–4,5°C.

15

16 Prognoza wydarzeń związanych z efektem cieplarnianym
Raport Międzynarodowego Zespołu do Zmian Klimatycznych jest pesymistyczny. Przewiduje, że w następnym stuleciu poziom wód morskich może wzrosnąć w wyniku topnienia lodów o ok. 1 m, zalewając większość delt rzecznych, wysp na atlantyckim wybrzeżu USA, część Chin, wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Zimy będą cieplejsze, a lata niebezpiecznie dla życia upalne. Zaostrzą się susze, opady deszczu będą prowadziły do nieustających powodzi.

17 Skutki, które możemy zaobserwować w obecnych czasach.

18 Topnienie lodowców

19 Możliwe skutki w przyszłości

20 Jak niedługo może wyglądać Ziemia (symulacja komputerowa)

21 Jak zapobiegać ?? Pierwszą i podstawową sprawą w zapobieganiu tym skutkom jest maksymalne zmniejszenie ilości spalanego paliwa. Dzięki konferencjom międzynarodowym i zawieranymi między państwami paktami o ochronie środowiska obecnie są wprowadzane prawa o zmniejszaniu emisji węgla i innych gazów do atmosfery oraz obowiązek nakładania i budowania specjalnych filtrów i kominów.

22 Następnym zadaniem jest kompleksowa kontrola i modernizacja maszyn elektrycznych, silników spalinowych oraz izolacji cieplnych znajdujących się w budynkach, jak również zastąpienie zużywanej ropy naftowej gazem ziemnym. Kolejnym krokiem i chyba najważniejszym jest wprowadzenie w przemyśle zupełnie innowacyjnych technologii, które w 100% będą bezpieczne dla środowiska naturalnego. Ważne jest, abyśmy na co dzień, wśród najbliższego otoczenia zapobiegali występowaniu nadmiernych emisji spalin oraz innych związków chemicznych do środowiska, bowiem od nas tak naprawdę zależy czy zdołamy zapobiec procesom globalnego ocieplenia klimatu.

23

24 Podsumowanie Powyższe przykłady pokazują, iż nowoczesna technologia ma wielki wpływ na bezpieczeństwo ludzi, ponieważ dzięki niej można dużo szybciej oraz precyzyjniej ocenić możliwość wystąpienia kataklizmu, a co za tym idzie wcześniejsze ostrzeżenie ludzi i uratowanie ich życia.

25 Wykorzystane informacje
Informacje znalezione w: Wiem Darmowa encyklopedia; Wikipedia; Zdjęcia oraz Grafiki


Pobierz ppt "Jak nowoczesna technologia, pomaga w wykrywaniu kataklizmów?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google