Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa Górka Klasztorna powstała w roku 1923, od czasu objęcia tej miejscowości przez Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Poprzednio nazywano ją Górką

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa Górka Klasztorna powstała w roku 1923, od czasu objęcia tej miejscowości przez Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Poprzednio nazywano ją Górką"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Nazwa Górka Klasztorna powstała w roku 1923, od czasu objęcia tej miejscowości przez Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Poprzednio nazywano ją Górką pod Łobżenicą lub Górką na Krajnie. Według miejscowej tradycji w 1079 r. w miejscu dzisiejszego klasztoru, na dębie nad studzienką, pastuszkowi pasącemu bydło ukazała się Najświętsza Maria Panna.

4 Według miejscowej tradycji w 1079 r. w miejscu dzisiejszego klasztoru, na dębie nad studzienką, pastuszkowi pasącemu bydło ukazała się Najświętsza Maria Panna. Woda w studzience miała odtąd cudowne właściwości. Wieść o cudownym objawieniu szybko rozeszła się po okolicy. Stąd kościół w Górce Klasztornej uznawany jest za najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce.

5 Pierwszy kościół według tradycji zbudowany został w Łobżenicy w 1141 roku. W latach 1550 – 1622 był on w posiadaniu wyznania braci czeskich. Kościół odnowiono w II połowie XVII wieku i umieszczono w nim nowe ołtarze. Kolejna przebudowa fary nastąpiła w XVIII w a następna w latach 1931/1932.

6 Eklektyczny kościół po ewangelicki św. Szczepana wybudowany w latach 1910-1911, nakryty pozornym sklepieniem kolebkowym; we wnętrzu neobarokowa polichromia z okresu budowy oraz rokokowy ołtarz główny i ambona z 1776 roku. Wcześniej mieścił się tram targ bydlęcy.

7 Ochotnicza Straż Pożarna w Łobżenicy powstała w 1907 roku. Pierwszym komendantem łobżenickiej OSP został wybrany miejscowy Niemiec, Karol Wallig, a jego zastępcą został także Niemiec - Otto Wolff. W sekcjach drabinowej, prądowniczej, wodnej oraz porządkowej, które łącznie liczyły 36 strażaków, połowę członków stanowili Polacy.

8 Okrę­go­wa Spół­dziel­nia Mle­czar­ska w Łob­że­ni­cy po­wsta­ła 4 paź­dzier­ni­ka 1892 roku i na­le­ży do gru­py naj­star­szych Spół­dziel­ni w kra­ju. Sku­po­wa­ła mle­ko w pro­mie­niu trzy­dzie­stu ki­lo­me­trów od Łob­że­ni­cy i po­sia­da­ła na wła­sność nie­wiel­kie za­bu­do­wa­nia fa­brycz­na gdzie pro­duk­cja by­ła na­pę­dza­na ma­szy­ną pa­ro­wą.

9 Dom Pomocy Społecznej mieści się we wsi Dębno, w gminie Łobżenica. Dom usytuowany jest na terenie krajobrazowego parku z połowy XIX wieku. Cała nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

10 Pałac w Chlebnie wzniesiony około 1900 roku dla ówczesnego właściciela majątku łobżenickiego hr. Eryka Limburg - Stirum. Dwukondygnacyjna bryła pałacu zaprojektowana na rzucie litery L" ozdobiona została malowniczymi drewnianymi gankami i dekoracjami ciesielskimi, nawiązującymi w swym charakterze do miejskiej architektury szwajcarskiej. Pałac otacza rozległy park krajobrazowy z okazami pomnikowego drzewostanu i krzewów.

11


Pobierz ppt "Nazwa Górka Klasztorna powstała w roku 1923, od czasu objęcia tej miejscowości przez Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Poprzednio nazywano ją Górką"

Podobne prezentacje


Reklamy Google