Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum im"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum im
Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie „20 lat wspólnie” Gmina Zelów

2 Zelów- w centrum Polski

3 Wypowiedź z wykładu zastępcy burmistrza Zelowa Kazimierza Chudzika
Gmina… „Gminę tworzą ludzie i teren w granicach administracyjnych. Gmina musi żyć i powinna się rozwijać. Jej zadaniem jest realizacja podstawowych zadań, które są niezbędne dla codziennego funkcjonowania gminy. Większe inwestycje, zmiany i inne zadania wymagające dodatkowych funduszy powinny znaleźć się na dalszej liście obowiązków.” Wypowiedź z wykładu zastępcy burmistrza Zelowa Kazimierza Chudzika

4 Obowiązki gminy Do obowiązków gminy należy m.in. : -zakładanie szkół,
-pomoc społeczna, -utrzymanie środków komunikacyjnych, -prowadzenie domów kultury, bibliotek, -współfinansowanie ośrodków sportowych, -budowa oczyszczalni i kanalizacji ściekowo- deszczowej, -troska o środowisko.

5 Zelów dawniej

6 Zelów obecnie Zelów

7 Kościoły Gminy Zelów Kościół parafialny w Wygiełzowie
Zbór Chrześcijan Baptystów w Zelowie Kościół Ewangelicko- Reformowany w Zelowie Kościół parafialny w Kociszewie Kościół Rzymsko- Katolicki w Zelowie Kościół Rzymsko- Katolicki w Łobudzicach

8 Co się zmieniło… - Rozwój szkół Promowanie gminy
„Zlikwidowano Szkołę Podstawową nr 1, a na jej miejsce utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących, czyli gimnazjum i liceum. Poprawił się wygląd budynków szkolnych (odnowa wnętrz, ocieplenie, kolorowe elewacje, plastykowe okna). Szkoły mają więcej pomocy dydaktycznych, które często były fundowane ze środków unijnych.” Promowanie gminy „Duży wpływ na kulturę Zelowa mają występy znanych artystów w kościele Rzymsko- Katolickim. Na pewno też dużym plusem są organizowane imprezy kulturalne, takie jak: letnie koncerty i festiwale, Dni Osadnictwa, Dni Zelowa, które promują miasto… Urządzane są również sportowe imprezy plenerowe. Ten sposób promowania gminy cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.” -

9 Powstanie nowych obiektów, przedsiębiorstw
„Na terenie ZSO trwa obecnie budowa obserwatorium astronomicznego i będzie przebudowywana biblioteka szkolna. W Zelowie jest więcej sklepów, a zwłaszcza aptek i salonów fryzjerskich. Powstały 3 supermarkety: Sedal, Polo market i Biedronka oraz lokale gastronomiczne (Gastronomix, Lafayette). Na terenie Gminy Zelów funkcjonują 5 piekarni oraz banki, m. in. Nordea, Lukas Bank. Poprawie uległa sytuacja naszej służby zdrowia. Powstały również Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Domy Weselne i firma budowlana Stivex. Odnowie uległ Dom Kultury, Urząd miejski w Zelowie, Kościoły, Stadion ZKS Włókniarz Zelów.”

10 Ekologia „Zwiększyła się świadomość ekologiczna mieszkańców Zelowa. Dostrzegana jest większa kultura i dbałość o środowisko. Powstało dużo kanalizacji ściekowo- deszczowych i wodociągów. Zmodernizowana została Oczyszczalnia ścieków. Powstały pojemniki do segregacji odpadów, zmniejszyła się liczba „dzikich” wysypisk śmieci. Zawdzięczamy to m. in. założeniu nowych spółek, np. EKO- REGION. Dzięki powstaniu nowoczesnej oczyszczalni ścieków środowisko nie jest zanieczyszczane tak jak w dawniejszych latach.”

11 Powstanie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Domów Pomocy Społecznej oraz wielu stowarzyszeń
„ Dużym plusem dla postępów w gminie jest działalność Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. Wsparcie znajdzie tam każdy wiarygodny przedsiębiorca, który zgłosi się z gotowym biznes planem. Gmina wspomaga finansowo przedsiębiorców poprzez finanse pozyskiwane z Unii Europejskiej. Dużą szansą na rozwój gminy są także konkursy, w których nagrodami są dofinansowania, np. pieniądze na rozbudowę ZSO.”

12 Misją Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim. Wspieranie rozwoju gospodarczego realizowane jest przez wydzielone jednostki organizacyjne: Ośrodek Doradczo- Szkoleniowy, Zelowski Fundusz Przedsiębiorczości, Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości. Jednostki te świadczą następujące usługi: Doradcze (proste i specjalistyczne), Szkoleniowe, Informacyjne, Finansowe, Wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

13 Stawiamy na przedsiębiorczość…
Gospodarka Gminy Zelów ma charakter produkcyjno-usługowy. W ostatnich latach zanotowano pozytywne zjawisko znacznego wzrostu liczby małych firm, które przyczyniły się do rozwoju gminy. Ogółem działa około 752 przedsiębiorstw, wśród których najliczniejsze są placówki handlowe, a także zakłady działające w branży budowlanej.

14 Rozwój lokalny Głównymi wyzwaniami, jakie stanęły przed gminą, była dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej oraz troska o środowisko naturalne. Ilość wodociągów, kanalizacji, dobra jakość dróg, dostępność energii elektrycznej, linii telefonicznej i dostęp szerokopasmowego Internetu oraz nowoczesne szkoły, przedszkola i inne placówki użyteczności publicznej, nie tylko poprawiają warunki życia mieszkańców gminy, ale również wpływają na zwiększenie atrakcyjności gminy w walce o inwestorów. Zadania na rzecz ochrony wód: - 148,9 km sieci wodociągowej, - 31,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, - 2 oczyszczalnie ścieków ( Wygiełzów i Pożdżenice). Zadania na rzecz ochrony powietrza: - modernizacja 7 kotłowni placówek oświatowych, - modernizacja kotłowni komunalnej z węglowej na olejową, - modernizacja kotłowni i termorenowacja budynku Domu Kultury w Zelowie.

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Klaudia Jachimek 1995r., , IIc gimnazjum Aneta Nowicka 1995r., , IIc gimnazjum Joanna Szewczyk 1995r., , IIc gimnazjum Aleksandra Wypych 1995r., , IIc gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie Opiekun: Beata Jersak telefon, ZAKOŃCZ POKAZ Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google