Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZS im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach 20 lat Samorządności naszej gminy Gmina Zarzecze w powiece Przeworskim, woj. podkarpackie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZS im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach 20 lat Samorządności naszej gminy Gmina Zarzecze w powiece Przeworskim, woj. podkarpackie."— Zapis prezentacji:

1 ZS im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach 20 lat Samorządności naszej gminy Gmina Zarzecze w powiece Przeworskim, woj. podkarpackie

2 Aby oglądnąć prezentację należy uprzednio pobrać pliki: - O nas - Wywiad I Wywiad I - Wywiad IIIWywiad III - Wywiad IVWywiad IV - Wywiad V Wywiad V

3

4 W samym ś rodku widnokr ę gu wła ś nie tu gdzie stoj ę jest moje miejsce, kawałek Ojczyzny

5

6 Remiza OSP

7 Tutaj cytat, to tylko przykładowy tekst, tutaj cytat to tylko przykładowy tekst, tutaj cytat Tutaj cytat tutaj cytat tutaj cytat tutaj to tylko przykładowy tekst, cytat Tutaj cytat tutaj cytat tutaj cytat to tylko przykładowy tekst, Ten slajd wykorzystajcie do wstawiania cytatów To miejsce na podanie źródła powyższego cytatu

8 Szkoła Podstawowa

9 W YWIAD Z P ANEM S TANISŁAWEM R USINKIEM

10

11 Z MIANY : - W GOSPODARCE

12 Porównanie wsi Ta sama droga sprzed 15 laty i dzisiaj. Droga obok remizy dawniej i dzisiaj.

13 Porównanie szkoły

14

15 powiat Przeworsk - 15,5 % gmina Zarzecze – 550 osób ( 69 posiada prawo do zasiłku ) Dane z 30.12.2009r. B EZROBOCIE

16

17 Wójt Gminy Zarzecze: Pan Wiesław Kubicki

18 Przewodnicz ą cy i zast ę pca przewodnicz ą cego Rady Gminy: Przewodnicz ą cy: Dryniak Tadeusz Zast ę pca: Bury Józef

19 Radni Gminy: Balawender Józef Boratyn Roman Boratyn Stanisław Buczek Adam Chrobak Marian Granda Florian Górska Małgorzata Machaj Robert Michalik Jan Pieniążek Izydor Pieniążek Marek Płocica Tadeusz Skałuba Józef

20 Sołtys wsi Ma ć kówka: Pan Florian Granda

21 U nas jest bezpiecznie

22

23

24 Policja dba o bezpiecze ń stwo

25

26

27

28

29

30

31

32 Nasza wie ś przez ostatnie 20 lat zrobi ł a du ż y post ę p w rozwoju infrastruktury i gospodarki. Poprawi ł si ę stan techniczny naszych dróg i wygl ą d budynków mieszkalnych. Pomimo i ż nasza wie ś prowadzi ekologiczny tryb ż ycia winni ś my zadba ć o wprowadzenie dodatkowych koszy m.in. na plastik czy makulatur ę.

33 W YWIAD Z P ANEM D ANIELEM K UBUSIAKIEM Wywiad znajduje się na stronie http://www.edutuba.pl/strona.php?p=16&cbd_dokument_id=6072

34 Pomimo to, że atmosfera wśród zawodników jest dobra należałoby jednak zadbać o stan stadionu, ponieważ nie jest wymiarowy oraz brak przy nim trybun. Nie ma szatni dla gości, a szatnia dla zawodników jest w bardzo złym stanie.

35 Szatnia

36 W YWIAD Z P ANIĄ M ONIKĄ S ZKLARZ

37

38

39

40

41

42

43 G ł ó w n e c e n t r u m s p o t k a ń m ł o d z i e ż y

44 Boisko szkolne

45

46 Brakuje miejsc, w których młodzież może spędzać wolny czas w gronie znajomych, rozwijać swoje zainteresowania.

47 Miejscowość ta jest położona w województwie podkarpackim, trzy kilometry od Przeworska i należy do Gminy Zarzecze. Położona jest w kotlinie wzdłuż równolegle biegnących do siebie dróg. Graniczy z Żurawiczkami od południa, z Urzejowicami od zachodu i z Przeworskiem od północy. Należy do parafii rzymsko- katolickiej. Wieś liczy około 800 mieszkańców.

48 W YWIAD Z P ANEM A NDRZEJEM J AKIELASZEK

49 G AZ ZIEMNY TELEFONIA WODOCI Ą GI I KANALIZACJA

50 NowyNowy chodnikchodnik

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Gmina Zarzecze jest pierwszą gminą w Polsce, w której powstanie typowo rolnicza biogazownia, której głównym paliwem będzie kiszonka z kukurydzy.

63

64

65 Na terenie gminy Zarzecze występują bardzo żyzne gleby, sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Urząd gminy dba o zapewnienie pomocy rolnikom.

66 W YWIAD Z P ANIĄ A GNIESZKĄ W INIARSKĄ

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 Szkoła w Maćkówce w ciągu ostatnich lat została odnowiona. Poziom nauczania wzrósł poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Brakuje jednak sali gimnastycznej, dzieci musza dojeżdżać na 2 lekcje wychowania fizycznego do szkoły w Żurawiczkach.

86 Miejsca kulturowo- rozrywkowe na terenie Gminy Zarzecze

87 Hala sportowa - ZARZECZE

88

89

90 Zespół pałacowo-parkowy- ZARZECZE

91

92

93 Orlik - ZARZECZE

94

95 Cieszymy się z ciągłego rozwoju naszej gminy i mamy nadzieje, że takie znaczące zmiany nastąpią również w pozostałych sołectwach tej gminy.

96 Karolina Bałanda 23.01.1994 Kamila Obłoza 08.01.1994 Marta Socha 22.06.1994 ZS im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach Opiekun: Pan Piotr Kuc W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "ZS im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach 20 lat Samorządności naszej gminy Gmina Zarzecze w powiece Przeworskim, woj. podkarpackie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google