Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Zdjęcie Credut: Bioenerginovator Spalanie Biomasy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Zdjęcie Credut: Bioenerginovator Spalanie Biomasy."— Zapis prezentacji:

1 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Zdjęcie Credut: Bioenerginovator Spalanie Biomasy Ocena projektu Ciepłownia na biomasę, Szwecja

2 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Zagadnienia Podstawy systemów spalania biomasy Podstawy systemów spalania biomasy Prezentacja kluczowych kwestii w analizie projektów spalania biomasy Prezentacja kluczowych kwestii w analizie projektów spalania biomasy Wprowadzenie do modułu spalania biomasy programu RETScreen ® Wprowadzenie do modułu spalania biomasy programu RETScreen ®

3 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Ciepło dla Ciepło dla Mieszkalnictwa Budownictwa społecznego Procesów przemysłowych …ale również… Tworzenie nowych miejsc pracy Wykorzystanie odpadów biomasowych Możliwość zastosowania w sieciowych systemach cieplnych i odzyskiwania ciepła odpadowego Co zapewniają systemy spalania biomasy? Zdjęcie: Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwork Ciepłownia, dostarczanie ciepła dla Rapeseed, Niemcy

4 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. System spalania biomasy opis Ciepłownia Ciepłownia Odzysk ciepła odpadowego Spalanie biomasy dla pokrycia zapotrzebowania bazowego Systemy szczytowe Rezerwa systemowa System dystrybucji ciepła System dystrybucji ciepła Ciepła woda na zasilaniu, woda schłodzona na powrocie Dla pojedynczych budynków lub dla systemu ciepłowniczego Zaopatrywanie w paliwo Zaopatrywanie w paliwo Zbiórka, składowanie i transport Zautomatyzowane przenoszenie paliwa z zasobnika do spalania Zdjęcie: Bioenergia Suomessa Pakowanie w bele drobnych odpadów drzewnych, Finlandia

5 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. System spalania biomasy opis (cd.) Schemat: Przewodnik inwestora. Małe Komercyjne Systemy Spalania Biomasy NRCan Pobieranie biomasy (wsadu) Magazynowanie biomasy (wsadu) Dostarczanie biomasy (wsad) Zasilanie ciepłą wodą System odprowadzania spalin i komin Odpopielanie i składowanie popiołu Kocioł rezerwowy i szczytowy Przesył Komora paleniskowa Odpylanie Wymiennik ciepła

6 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Obciążenie szczytowe a obciążenie podstawowe Instalacje spalania biomasy mogą być dobierane pod: Obciążenie szczytowe Obciążenie szczytowe Maksymalizacja zużycia biopaliwa i minimalizacja zużycia paliw kopalnych Większy, droższy system Niska efektywność pracy przy częściowym obciążeniu jeśli zapotrzebowanie jest zmienne Obciążenie podstawowe Obciążenie podstawowe Praca z wydajnością bliską projektowej, więc z wysoką sprawnością Znacznie niższe koszty inwestycyjne Wymagany system konwencjonalny dla pokrycia obciążenia szczytowego Wykres planowanego systemu BiomasaSzczyt Wykres planowanego systemu BiomasaSzczyt Obciążenie (Moc) Zapotrzebowanie (Energia) Obciążenie (Moc) Zapotrzebowanie (Energia) OCO

7 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Lokalne systemy ciepłownicze Ciepło może być dostarczane z ciepłowni do wielu pobliskich budynków do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Ciepło może być dostarczane z ciepłowni do wielu pobliskich budynków do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Izolowane rury stalowe ułożone są na głębokości 0,6 do 0,8 m pod ziemią Zalety w porównaniu do instalacji indywidualnych: Zalety w porównaniu do instalacji indywidualnych: Wyższa sprawność Mniejsza emisja Bezpieczeństwo Komfort Wygoda użytkowania Wysokie koszty początkowe Wysokie koszty początkowe Wymaga większej kontroli niż systemy konwencjonalne Wymaga większej kontroli niż systemy konwencjonalne Zdjęcie: SweHeat Elektrociepłownia Miejska Ciepło sieciowe – rurociąg cieplny

8 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Biomasa (wsad) zawiera Biomasa (wsad) zawiera Drewno i odpady drzewne (klocki, trociny, pelety, wióry) Odpady rolnicze (słoma, sieczka, łupiny, ściółka i obornik) Uprawy roślin energetycznych (odmiany topól, siano, wierzba energetyczna) Stałe odpady komunalne (MSW) Istotne uwarunkowania Istotne uwarunkowania Wartość opałowa i zawartość wilgoci Pewność, bezpieczeństwo i stabilna cena dostaw Możliwości transportu i składowania Biomasa {Paliwo biomasowe} Zdjęcia: Warren Gretz/ NREL Pix Zdjęcia: ECOMatters Inc Drewno do spalania jako biomasa Łupiny orzechów włoskich do spalania jako biomasa

9 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Zrównoważona zbiórka biomasy: Zrównoważona zbiórka biomasy: Zerowa emisja gazów cieplarnianych Niska zawartość siarki zmniejsza ilość kwaśnych deszczy Niska zawartość siarki zmniejsza ilość kwaśnych deszczy Lokalna emisja substancji zanieczyszczających powietrze Lokalna emisja substancji zanieczyszczających powietrze Cząstki stałe (sadza) Zanieczyszczenia gazowe Związki kancerogenne Może być przedmiotem regulacji co do dopuszczalnych wartości emisji substancji szkodliwych do atmosfery Atrybuty środowiskowe biomasy Zdjęcie: Warren Gretz/NREL Pix Zdjęcia: Bioenerginovator Wytłoki trzciny cukrowej Wióry drewna

10 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Przykłady spalania biomasy Koszty instalacji Dla instalacji o mocy 150 kW do ogrzewania budynków o powierzchni 800 m 2 : Dla instalacji o mocy 150 kW do ogrzewania budynków o powierzchni 800 m 2 : 1 700 $ 18 000 $ Roczne koszty paliwa 8 000 $ 1 000 $ Roczne koszty EiK 80 000 $ 21 000 $ Nakłady inwestycyjne Wióry drewnaOlej opałowy 6,70 40$/t Wióry drewna 1,70 10$/t Odpady młyńskie 5,80 0,20$/m 3 GazGazGazGaz 8,50 0,30$/l Olej opałowy 15,60 0,40$/l Propan 22,50 0,08$/kWh En. elektryczna Koszt ciepła ($/GJ) Cena Wysokie nakłady inwestycyjne, potencjalnie niskie koszty paliwa: Wysokie nakłady inwestycyjne, potencjalnie niskie koszty paliwa:

11 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Uwarunkowania projektu spalania biomasy Dostępność, jakość i cena biomasy w stosunku do paliw kopalnych Dostępność, jakość i cena biomasy w stosunku do paliw kopalnych Przyszłe nie-energetyczne wykorzystanie biomasy (np. pulpa) Kontrakty długoterminowe Możliwa powierzchnia pod dostawy, składowanie i duże kotły Możliwa powierzchnia pod dostawy, składowanie i duże kotły Wymagana niezawodna i wyspecjalizowana obsługa Wymagana niezawodna i wyspecjalizowana obsługa Zaopatrzenie w paliwo oraz obsługa odpopielania Przepisy środowiskowe dotyczące jakości powietrza i zagospodarowania popiołu Przepisy środowiskowe dotyczące jakości powietrza i zagospodarowania popiołu Ubezpieczenie i zagadnienia bezpieczeństwa Ubezpieczenie i zagadnienia bezpieczeństwa

12 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Przykłady: Austria, Niemcy i Słowenia Zbiorowe systemy energetyczne Grupy budynków zawierające szkoły, szpitale i skupiska mieszkalne Grupy budynków zawierające szkoły, szpitale i skupiska mieszkalne Zdjęcie: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST Zdjęcie: Centrales Agrar-Rohstoff- Marketing-und Entwicklungs-Netzwerk Automatyczny załadunek wsadu Kocioł na drewno Zmiana zasilania ciepłowni z paliw kopalnych na biomasę, Słowenia

13 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Przykład: Kanada Budynki użyteczności publicznej i handlowo usługowe Indywidualne budynki mogą być zaopatrywane w ciepło z własnych kotłowni opalanych biomasą Indywidualne budynki mogą być zaopatrywane w ciepło z własnych kotłowni opalanych biomasą Użyteczność publiczna: szkoły, szpitale, budynki miejskie Budynki handlowo usługowe: magazyny, garaże, itp. Zdjęcie: ECOMatters Inc. Niewielki, komercyjny system ogrzewania, Kanada Zdjęcie: Grove Wood Heat

14 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Przykłady: Brazylia i USA Ciepło technologiczne Zwykle wykorzystywane tam gdzie jest produkowana biomasa i wymagane jest ciepło technologiczne Zwykle wykorzystywane tam gdzie jest produkowana biomasa i wymagane jest ciepło technologiczne Tartaki, cukrownie i wytwórnie wódki, produkcja mebli oraz suszarnie w procesach rolniczych. Zdjęcie: Ken Sheinkopf/ Solstice CRESTZdjęcie: Ralph Overend/ NREL Pix Zdjęcie: Warren Gretz/ NREL Pix Wnętrze komory paleniskowej Wytłoki trzciny cukrowej do procesów cieplnych w młynie, Brazylia Trzcina cukrowa dla ciepła procesowego, Hawaje

15 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. RETScreen ® Moduł Spalania Biomasy Analiza produkcji energii w dowolnym miejscu na świecie, koszt w okresie żywotności i redukcja gazów cieplarnianych Analiza produkcji energii w dowolnym miejscu na świecie, koszt w okresie żywotności i redukcja gazów cieplarnianych Od pojedynczych budynków do dużych zgrupowań z siecią cieplną Biomasa w obciążeniu szczytowym, jako rezerwa oraz w odzysku ciepła odpadowego Wymiarowanie i oszacowanie kosztów rurociągów sieci ciepłowniczej Obecnie niedostępne analizy: Obecnie niedostępne analizy: Dużych ciepłowni (> 2,5 MW) W zamian dostępny model CHP

16 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. RETScreen ® Spalanie biomasy Obliczenia energetyczne Sprawdź e-Podręcznik Ocena projektów w zakresie Czystej Energii: RETScreen ® Projektowanie i Przykłady Rozdział: Spalanie biomasy Wyznaczenie ekwiwalentu ilości stopniodni sezonu grzewczego Określenie zapotrzebo- wania, krzywej obciążenia i ilości godzin pracy przy pełnym obciążeniu Wyznaczenie całkowitego zapotrzebowania na energię Określenie konfiguracji energetycznej Wyznaczenie ilości paliwa Obliczenie zapotrzebowania szczytowego Dobór rurociągów sieci cieplnej

17 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Przykłady weryfikacji modelu RETScreen ® Spalanie biomasy Wyznaczenie krzywej obciążenia Wyznaczenie krzywej obciążenia Porównano ze Szwedzkim modelem DD-IL dla 4 miast w Europie i Ameryce Północnej Dobór rurociągów sieci ciepłowniczej Dobór rurociągów sieci ciepłowniczej Porównanie z programem ABB R22 z dobrym rezultatem Wartość opałowa drewna Wartość opałowa drewna Porównano z 87 próbkami kory drzewnej ze wschodniej Kanady RETScreen ® oszacowuje wartość opałową dla odpadów drzewnych z dokładnością 5% dla danych z próbek Krzywa przebiegu obciążenia – Uppsala, Szwecja 0 20 40 60 80 100 02 0004 0006 0008 000 Liczba godzin % obciążenia szczytowego RETScreen DD-IL

18 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Wnioski Koszt energii cieplnej z biomasy może być znacznie niższy od kosztu ciepła konwencjonalnego, nawet biorąc pod uwagę wyższe koszty początkowe systemów biomasowych Koszt energii cieplnej z biomasy może być znacznie niższy od kosztu ciepła konwencjonalnego, nawet biorąc pod uwagę wyższe koszty początkowe systemów biomasowych RETScreen ® określa krzywą obciążenia, wymaganą moc instalacji biomasowej i instalacji szczytowej oraz dobiera rurociągi sieci ciepłowniczej przy użyciu minimalnej ilości danych wejściowych RETScreen ® określa krzywą obciążenia, wymaganą moc instalacji biomasowej i instalacji szczytowej oraz dobiera rurociągi sieci ciepłowniczej przy użyciu minimalnej ilości danych wejściowych RETScreen ® znacznie obniża koszty opracowania wstępnego studium wykonalności RETScreen ® znacznie obniża koszty opracowania wstępnego studium wykonalności

19 © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Pytania? Spalanie biomasy RETScreen ® International Ocena projektów Czystej Energii www.retscreen.net Dla uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej RETScreen


Pobierz ppt "© Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001–2006. Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Zdjęcie Credut: Bioenerginovator Spalanie Biomasy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google