Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość kreatywna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość kreatywna"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość kreatywna
Autor: Justyna Przybyła

2 Rachunkowość kreatywna
To takie wykorzystanie zakresu wolności osób, które sporządzają sprawozdania finansowe, który wynika z braku odpowiednich wzorców, standardów, reguł i procedur, będących podstawą przy podejmowaniu decyzji dotyczących procesu tworzenia informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, a mianowicie uznawania, wyceny, ujawniania i prezentacji informacji.

3 Rachunkowość kreatywną dzielimy na :
pozytywną negatywną

4 Pozytywną: Dopuszczalne rozwiązania zgodne z prawem i rzeczywistością stosują bez wyjątku wszystkie zarządy przedsiębiorstw, chcąc tym samym przedstawić dane finansowe w taki sposób, aby ukazać swoją firmę w jak najkorzystniejszym świetle.

5 Negatywną: To taka manipulacja danymi pochodzącymi z rachunkowości, która wykorzystuje luki w zasadach rachunkowości i prawie oraz wyborze takich metod pomiaru i sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym, które skłaniają ich użytkowników do oczekiwanych zachowań w podejmowaniu decyzji na podstawie tych informacji.

6 Cele kreatywnej rachunkowości cz.1
Zwiększenie zysku, ukrycie straty. Manipulowanie podstawowymi wskaźnikami używanymi w analizie finansowej. Ukrycie ryzyka finansowego. Przekonanie kredytodawców, pożyczkodawców i partnerów handlowych o swojej wiarygodności.

7 Cele kreatywnej rachunkowości cz.2
Uniknięcie negatywnych skutków kontroli ze strony akcjonariuszy. „Podretuszowanie” osiągnięć menadżerów (premia za wyniki). Uzyskanie dostępu do kapitałów, których otrzymanie w inny sposób nie byłoby możliwe.

8 Zjawiska w kreatywnej rachunkkowości:

9 1. Kreatywność jako naturalny, zgodny z prawem, element twórczy wykorzystywany przez jednostkę sporządzającą sprawozdania finansowe wspierający decyzje co do sposobu liczenia, który najlepiej spełnia wymogi wynikające z dążenia do ujmowania w sprawozdaniach finansowych wiarygodnych informacji.

10 2. Unikanie określonych skutków regulacji obowiązujących w rachunkowości przez zastosowanie technik, które pozwalają na dokonanie pomiaru zgodnie z interesem jednostki sporządzającej sprawozdanie.

11 3. Włączenia do sprawozdań finansowych pozycji, które nie były dotychczas przedmiotem regulacji, co łączy się z istotnymi zmianami w praktykach pomiaru w porównaniu ze stosowanymi wcześniej.

12 4. Braku określonych pozycji w sprawozdaniach finansowych, prezentowania niektórych pozycji niezgodnych ze stanem faktycznym itp. działań, które wiążą się bezpośrednio z oszustwami.

13 Prawie każda operacja gospodarcza, jeżeli będzie ewidencjonowana w sposób nieprawidłowy, z pominięciem obowiązującego prawa bilansowego, naruszeniem nadrzędnych zasad rachunkowości, może prowadzić do zafałszowania ewidencji księgowej, a powstałe na podstawie nieprawidłowo prowadzonej rachunkowości sprawozdanie finansowe w sposób oszukańczy będzie informowało swoich odbiorców.

14 Naruszenie jakiejkolwiek zasady rachunkowości powoduje przedstawienie nierzetelnego obrazu i w krótszym lub dłuższym czasie prowadzi do powstania zagrożenia kontynuowania działania jednostki gospodarczej.

15 www.uoo.univ.szczecin.pl www.wikipedia.pl www.portal.wsiz.rzeszow.pl
BIBLIOGRAFIA


Pobierz ppt "Rachunkowość kreatywna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google