Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6-LATEK W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6-LATEK W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 6-LATEK W SZKOLE

2 CZYNNIKI WAŻNE DLA RODZICÓW
Poziom gotowości szkolnej dziecka, Nowa postawa programowa, Przygotowanie szkoły, Demografia.

3 Percepcyjno - motoryczna Emocjonalno-społeczna
GOTOWOŚĆ SZKOLNA Umysłowa Fizyczna Percepcyjno - motoryczna Emocjonalno-społeczna

4 Czym się kierować podejmując decyzję?
Diagnozą gotowości do podjęcia nauki – wykonaną w przedszkolu. Obserwacją własną umiejętności dziecka i jego chęcią do nauki. Wynikiem wizyty w wybranej szkole – zobaczenie przygotowania sal, rozmowa z dyrektorem, pedagogiem i wychowawcą (m.in. kwestia świetlicy, obiadów, zmianowości, ilości sześciolatków w klasie).

5 DLACZEGO WARTO POSŁAĆ SZEŚCIOLATKA DO SZKOŁY?
Odroczenie obowiązku szkolnego - powtarzanie roku. Stymulacja rozwoju - stały progres, kształtowanie samodzielności. Prawidłowo realizowany program - dostosowany do możliwości dziecka, szkoła gotowa na przyjęcie 6- latków.

6 Kompetencje poznawcze. Aktywność. Odporność emocjonalna.
DZIECKO MOŻEMY UZNAĆ ZA GOTOWE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE JEŚLI SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W NASTĘPUJĄCYCH OBASZARACH: Kompetencje poznawcze. Aktywność. Odporność emocjonalna. Sprawność psychomotoryczna.

7 6-LATEK, KTÓRY JEST GOTOWY DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ;
Jest ciekawy świata. Potrafi klasyfikować i szeregować. Bez trudu komunikuje się werbalnie. Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami. Jest samodzielny.

8 Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym.
Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką, przyrodą itp. Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca.

9 KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE, ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY?
Gdy ma trudności emocjonalne; W zabawie reaguje gniewem, złości się, obraża, Łatwo wybucha złością, płaczem, reaguje bardzo impulsywnie. Okazuje lęk, wycofuje się. Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie.

10 Unika sytuacji wymagających samodzielności.
Gdy ma zaburzone procesy poznawcze . Napotyka na trudności w spostrzeganiu oraz klasyfikowaniu. Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie. Ma trudności z zapamiętywaniem informacji.

11 KRÓTKI PRZEGLĄD DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ:
Interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę o sobie (potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku, dni tygodnia). Posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo wymawia prawie wszystkie głoski, swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na temat swoich przeżyć zaobserwowanego zjawiska lub oglądanego obrazka. Słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść. Skupia uwagę na zadaniu.

12 Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych. Zapamiętuje treść bajki, krótkich rymowanek i wierszyków, potrafi odtworzyć je z pamięci. Ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania przedmiotów, obrazków. Posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, określa położenie przedmiotów nad, pod, na).

13 Jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych oraz w sytuacji zadaniowej (podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę). Dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji zagrożenia, wie gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić). Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym.

14 Jest zainteresowany czytaniem, pisaniem i matematyką (interesuje się książkami, z uwagą słucha opowiadań, baśni, rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, liczmany).

15 Na co warto zwrócić uwagę - rozwój fizyczny dziecka.
Czy dziecko lubi zabawy ruchowe? Czy chętnie uczestniczy w zespołowych grach ruchowych? Czy jest w stanie zachować określoną pozycję przez jakiś czas (spokojnie stać, siedzieć)? Czy dziecko dobrze widzi i słyszy? Czy męczy się szybciej niż rówieśnicy?

16 Na co warto zwrócić uwagę ? Rozwój percepcyjno - motoryczny
Analiza i synteza wzrokowa i słuchowa czyli zdolność do odbioru i przetwarzania bodźców, ich rozumienia i reagowania na nie odpowiednią aktywnością ruchową. Orientacja przestrzenna - czyli zdolność odróżniania strony lewej od prawej oraz określania relacji przestrzennych typu nad, pod, za.

17 Na co warto zwrócić uwagę ? rozwój umysłowy dziecka.
Nauka wierszyków, piosenek. Gry typu MEMO. Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło. Zagadki, zawierające w treści dwie Proponować dziecku gry planszowe. Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo znalazło rozwiązanie problemu. Tworzyć zbiory, porównywać. Rozmawiać, słuchać, czytać. Zachęcać do opowiadania. Uczyć skupiania uwagi.

18 Na co warto zwrócić uwagę – rozwój społeczno – emocjonalny.
Panowanie nad emocjami. Poczucie obowiązku. Umiejętność pokonywania trudności. Zainteresowanie światem. Przestrzeganie norm. Empatia.

19 Zmiany w oświacie – nowa podstawa programowa.
Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną.

20 Szkoła Podstawowa nr 140 zaprasza do skorzystania z oferty.
W razie wątpliwości i pytań zapraszamy Rodziców do skorzystania z konsultacji. Pedagog szkolny zaprasza we wtorki i czwartki po wcześniejszym umówieniu spotkania przez telefon. Raz w miesiącu w szkole dyżur pełni także psycholog z PPP nr 4 w Krakowie. Szczegóły pod tym samym nr telefonu.

21 Ewelina Sitarz pedagog szkolny
Dziękuję za uwagę  Ewelina Sitarz pedagog szkolny


Pobierz ppt "6-LATEK W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google