Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOTOWOŚĆ SZKOLNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOTOWOŚĆ SZKOLNA."— Zapis prezentacji:

1 GOTOWOŚĆ SZKOLNA

2 Rozpoczęcie nauki w szkole stanowi bardzo ważny moment w życiu dziecka i jego rodziny.
Towarzyszy temu atmosfera wzmożonego zainteresowania, wypełniona radością (moja pociecha idzie do szkoły), ale też z niepokojem ( jak sobie poradzi?) To w jakim stopniu poradzi sobie w rzeczywistości szkolnej zależy od stopnia jego dojrzałości szkolnej.

3 Dojrzałość szkolna… „ …to gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole, do podjęcia nowych zadań, to umiejętność przystosowania się do nieznanego środowiska, to zdolność dostosowania się do wymagań, oraz ogólnie zmienionej sytuacji życiowej.” M. Kwiatkowska

4 Badając gotowość szkolną dziecka zwracamy uwagę na rozwój sfery
umysłowej, motorycznej, a także emocjonalnej i społecznej. W oparciu o liczne definicje można stwierdzić, że warunkiem dobrego startu w szkole, jest nie tylko znajomość liter , czy umiejętność czytania i pisania ( na co rodzice zwracają największą uwagę).

5 O powodzeniu dziecka w klasie I
decyduje również, szereg takich czynników, jak: -motywacja do nauki -poczucie odpowiedzialności -obowiązkowość -wytrwałość w doprowadzaniu do końca rozpoczętej pracy -tępo pracy -rozumienie i wykonywanie poleceń -zapamiętywanie -umiejętność skupiania uwagi i słuchania

6 ROZWÓJ FIZYCZNY Na co warto zwrócić uwagę?
Czy dziecko lubi zabawy ruchowe? Czy chętnie uczestniczy w zespołowych grach ruchowych? Czy jest w stanie zachować określoną pozycję przez jakiś czas (spokojnie stać, siedzieć)? Czy dziecko dobrze widzi i słyszy? Czy nie męczy się szybciej niż rówieśnicy?

7 Co może zrobić rodzic? Zapewnić dziecku odpowiednią ilość ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu. Stwarzać okazje do spotkań z rówieśnikami, gier i zabaw zespołowych. Nie lekceważyć sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że dziecko źle widzi lub słyszy.

8 ROZWÓJ PERCEPCYJNO – MOTORYCZNY
czyli zdolność odróżniania strony lewej od prawej oraz określania relacji przestrzennych typu nad, pod, za. Dlaczego jest ważny? Umożliwia piszącemu dziecku orientację na kartce papieru oraz podjęcie decyzji, jak względem siebie ułożyć elementy graficzne pisma, które jest przecież zestawem kresek i kółek położonych względem siebie w różnych relacjach przestrzennych.

9 W jaki sposób rozwijać percepcję i motorykę, czyli orientację przestrzenno – kierunkową oraz sprawność manualną? Rodzic może: proponować dziecku zabawy i polecenia angażujące orientację kierunkowo – przestrzenną (połóż to na półce po lewej... itp.). zadawać pytanie dziecku, w której ręce trzyma przedmiot. proponować dziecku różne formy aktywności plastycznej (np. malowanie palcami, szerokimi pędzlami na dużych arkuszach papieru). zwracać uwagę na prawidłowe trzymanie przyborów piśmienniczych.

10 Rozwój umysłowy. Jak rozwijać spostrzegawczość u dziecka?
Proponować dziecku gry planszowe. Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo znalazło rozwiązanie problemu. Proponować gry/zabawy, polegające na tworzeniu klas (np. dzielenie zbioru obrazków na grupy: zwierzęta, rośliny itp.) Bawić się z dzieckiem w porównywanie obiektów pod względem wielkości, liczebności itp.

11 Rozwój umysłowy. Jak doskonalić uwagę i pamięć dziecka?
Nauka wierszyków, piosenek. Gry typu MEMO. Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło. Nauka kolejności dni tygodnia, pór roku itp. Zagadki, zawierające w treści dwie lub więcej wskazówek.

12 Rozwój umysłowy. Jak wspierać rozwój mowy u dziecka?
Jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem. Słuchać tego, co dziecko ma do powiedzenia. Czytać dziecku książki. Zachęcać dziecko do opowiadania o tym, co usłyszało, co je zainteresowało. Zwracać uwagę na poprawność artykulacyjną mowy dziecka.

13 Rozwój umysłowy. Jak wpływać na rozwój analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej?
Zabawy w rozpoznawanie odgłosów (np. głosy zwierząt, czynności). Dziecko ma powiedzieć, jaką głoskę słyszy na początku i na końcu wyrazu. Zabawy w dzielenie wyrazów na głoski, sylaby oraz składanie wyrazów z usłyszanych głosek/sylab. Szukanie różnic/podobieństw w obrazkach. Układanie według wzoru (puzzle) Rysowanie według wzoru.

14 ROZWÓJ EMOCJONALNY Dziecko rozpoczynające naukę w szkole
- powinno panować nad swoimi uczuciami i dojrzale reagować na sukcesy i porażki - powinno rozumieć poczucie obowiązku i odpowiedzialności (pamięta o konieczności odrobienia lekcji, przygotowania do kolejnego dnia w szkole, ćwiczy czytanie, mimo, że wolałoby się bawić ) - próbuje pokonywać trudności: (podejmuje wysiłek, mimo niechęci, szuka rozwiązania zadania, niezadowolone z efektów swojej pracy, nie zniechęca się, podejmuje kolejne próby) - powinno być dociekliwe, zainteresowane poznawaniem świata, nabywaniem wiedzy, potrafi na dłużej zainteresować się tematem. (na tym etapie pojawiają się pierwsze sprecyzowane zainteresowania) - zaczyna uświadamiać sobie uczucia innych osób, co z kolei stanowi podstawę dla kształtowania się dojrzałych uczuć i relacji społecznych, takich jak współczucie, przyjaźń.

15 JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ EMOCJONALNO – MOTYWACYJNY DZIECKA?
Rozmawiać z dzieckiem o uczuciach. Uwrażliwiać dziecko na potrzeby i uczucia innych osób poprzez rozmowy oraz prezentowanie właściwych postaw społecznych. Powierzać dziecku obowiązki i odpowiedzialne zadania (dostosowane do wieku). Rozbudzać w dziecku ciekawość poznawczą poprzez bogactwo doświadczeń intelektualnych, kulturalnych (książki, wystawy, muzea, kino, teatr, wycieczki).

16 ROZWÓJ SPOŁECZNY Dziecko uświadamia sobie, że jest częścią grupy, dzięki temu komunikaty kierowane przez nauczyciela do klasy powinno odbierać jako skierowane także do siebie. Dziecko dojrzałe do szkoły zaczyna rozumieć zasady i normy społeczne oraz staje się zdolne do ich przyswajania, przestrzegania, co stanowi istotny aspekt funkcjonowania szkole. Dziecko kieruje się nie tylko własnym dobrem, ale także dobrem drugiej osoby/grupy, staje się zdolne do działania na rzecz drugiej osoby. Zdolność do porównywania siebie z innymi stanowi podstawę dla określania siebie na tle grupy oraz kształtowania się samooceny dziecka.

17 Jak wspierać rozwój społeczny dziecka?
Dawać dziecku jak najwięcej okazji do kontaktów z rówieśnikami. Stwarzać dziecku okazje do radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Inspirować dziecko do zachowań prospołecznych (działania na rzecz innych). Rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach związanych z przeżytymi sukcesami oraz porażkami.

18 Źródłem informacji o rozwoju społecznym Dziecka jest obserwacja go podczas zabawy z innymi dziećmi. Dziecko dojrzałe społecznie łatwo rozstaje się z mamą idąc do przedszkola i jest przekonane, że da sobie radę.

19 Życzymy wszystkim przyszłym Uczniom pomyślnego startu szkolnego


Pobierz ppt "GOTOWOŚĆ SZKOLNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google