Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka krajoznawcza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka krajoznawcza"— Zapis prezentacji:

1 Turystyka krajoznawcza

2 Alisa Melnyk, Karyna Havralova,Krechkovska Larysa

3 Turystyka krajoznawcza jest jedną z trzech głównych form turystyki
Turystyka krajoznawcza jest jedną z trzech głównych form turystyki. Zaspokaja ona potrzeby poznawcze turysty. Wypełnia treścią cały ruch turystyczny. Bez krajoznawstwa turystyka byłaby zwykłym "przemieszczaniem się" w przestrzeni, podróżą, marszem, pokonywaniem kilometrów, jazdą czy też pływaniem. W niektórych przypadkach turystyka upodobniłaby się do sportu masowego . 

4

5 Krajoznawstwo pełni wiele funkcji społecznych, spośród których najważniejsze to: 
 1) funkcja wychowawcza,  2) funkcja kształceniowa,  3) funkcja kulturowa,  4) funkcja instrumentalna.

6 Organizacje turystyczne
Wśród działających w Polsce struktur organizacyjnych turystyki na pierwszym miejscu w kategorii organizacji społecznych najbardziej zasłużonych dla krajoznawstwa wymienić należy: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM) . 

7 Głównymi celami wyjazdów turystycznych w celach poznawczych (krajoznawczych) są: 
• walory przyrodnicze - parki narodowe, pomniki przyrody nieożywionej  i ożywionej, miejsca o malowniczych krajobrazach,  • walory antropogeniczne -zabytki architektury, wykopaliska archeologiczne, skanseny, muzea, miejsca z dobrze zachowanym folklorem itp. 

8 Z turystyką krajoznawczą (poznawczą) związane są inne rodzaje turystyki, np.: 
- turystyka kulturalna,  - ekoturystyka,  - turystyka związana z odwiedzaniem obiektów przemysłowych,  - turystyka związana ze zwiedzaniem targów przemysłowo-handlowych .

9 Imprezа turystyczno-krajoznawczа
Imprezą turystyczno-krajoznawczą określa się rodzaj aktywności, której atrybutem jest przede wszystkim zwiedzanie, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, gromadzenie nowych informacji lub innej formy krajoznawstwa realizowane poza stałym miejscem zamieszkania, najczęściej w formie wycieczki. Oprócz zadań związanych z krajoznawstwem integralną częścią imprezy jest z reguły przejazd lub inna forma przemieszczania się, wyżywienie uczestników, a często także udział w programie rekreacyjnym, rozrywkowym, i inne formy wypoczynku . 

10 Rodzaje imprez turystyki krajoznawczej:
W systematyce ruchu turystycznego turystyka krajoznawcza opisywana jest zazwyczaj jako elementarny rodzaj turystyki, wymieniany na tym samym pozio¬mie klasyfikacji, co turystyka wypoczynkowa i turystyka kwalifikowana.  Dokonując dalszych podziałów turystyki krajoznawczej, należy wyjść od określenia kryteriów typologii i adekwatnie do nich opisuje się najczęściej:  Podział z uwagi na porę roku:  - turystyka krajoznawcza realizowana latem (w sezonie letnim),  - turystyka krajoznawcza realizowana zimą (w sezonie zimowym),  - turystyka krajoznawcza poza sezonem. 


Pobierz ppt "Turystyka krajoznawcza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google