Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alisa Melnyk, Karyna Havralova,Krechkovska Larysa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alisa Melnyk, Karyna Havralova,Krechkovska Larysa."— Zapis prezentacji:

1

2 Alisa Melnyk, Karyna Havralova,Krechkovska Larysa

3 Turystyka krajoznawcza jest jedną z trzech głównych form turystyki. Zaspokaja ona potrzeby poznawcze turysty. Wypełnia treścią cały ruch turystyczny. Bez krajoznawstwa turystyka byłaby zwykłym "przemieszczaniem się" w przestrzeni, podróżą, marszem, pokonywaniem kilometrów, jazdą czy też pływaniem. W niektórych przypadkach turystyka upodobniłaby się do sportu masowego.

4

5 1) funkcja wychowawcza, 2) funkcja kształceniowa, 3) funkcja kulturowa, 4) funkcja instrumentalna. Krajoznawstwo pełni wiele funkcji społecznych, spośród których najważniejsze to:

6 Wśród działających w Polsce struktur organizacyjnych turystyki na pierwszym miejscu w kategorii organizacji społecznych najbardziej zasłużonych dla krajoznawstwa wymienić należy: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM). Organizacje turystyczne

7 walory przyrodnicze - parki narodowe, pomniki przyrody nieożywionej i ożywionej, miejsca o malowniczych krajobrazach, walory antropogeniczne -zabytki architektury, wykopaliska archeologiczne, skanseny, muzea, miejsca z dobrze zachowanym folklorem itp. Głównymi celami wyjazdów turystycznych w celach poznawczych (krajoznawczych) są:

8 - turystyka kulturalna, - ekoturystyka, - turystyka związana z odwiedzaniem obiektów przemysłowych, - turystyka związana ze zwiedzaniem targów przemysłowo-handlowych. Z turystyką krajoznawczą (poznawczą) związane są inne rodzaje turystyki, np.:

9 Imprezą turystyczno-krajoznawczą określa się rodzaj aktywności, której atrybutem jest przede wszystkim zwiedzanie, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, gromadzenie nowych informacji lub innej formy krajoznawstwa realizowane poza stałym miejscem zamieszkania, najczęściej w formie wycieczki. Oprócz zadań związanych z krajoznawstwem integralną częścią imprezy jest z reguły przejazd lub inna forma przemieszczania się, wyżywienie uczestników, a często także udział w programie rekreacyjnym, rozrywkowym, i inne formy wypoczynku. Imprez а turystyczno- krajoznawcz а

10 W systematyce ruchu turystycznego turystyka krajoznawcza opisywana jest zazwyczaj jako elementarny rodzaj turystyki, wymieniany na tym samym pozio¬mie klasyfikacji, co turystyka wypoczynkowa i turystyka kwalifikowana. Dokonując dalszych podziałów turystyki krajoznawczej, należy wyjść od określenia kryteriów typologii i adekwatnie do nich opisuje się najczęściej: Podział z uwagi na porę roku: - turystyka krajoznawcza realizowana latem (w sezonie letnim), - turystyka krajoznawcza realizowana zimą (w sezonie zimowym), - turystyka krajoznawcza poza sezonem. Rodzaje imprez turystyki krajoznawczej:


Pobierz ppt "Alisa Melnyk, Karyna Havralova,Krechkovska Larysa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google