Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jako aktywna forma wypoczynku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jako aktywna forma wypoczynku"— Zapis prezentacji:

1 jako aktywna forma wypoczynku
Agroturystyka jako aktywna forma wypoczynku Małgorzata Wasylewicz Mateusz Ziętek Michał Chmielowiec Łukasz Sempowicz

2 Czym jest agroturystyka?
Agroturystyka jest to dość specyficzna forma wypoczynku mającą na celu zapewnienie turyście środowiska wiejskiego lub zbliżonego. Uczestnik zatrzymując się u gospodarza, poznaje codzienne obowiązki związane chociażby z hodowlą zwierząt czy uprawą roślin. Turysta ma również okazję poznać inną kulturę, nowe zwyczaje, jak również skosztować lokalnej kuchni.

3 Co obejmuje agroturystyka?
Zakwaterowanie, Częściowe lub pełne wyżywienie, Uczestnictwo w pracach gospodarskich, Inne atrakcje zależne od regionu.

4 Na czym polega? Agroturystyka polega głównie na atrakcyjnym przedstawieniu życia na wsi. Zapewnieniu turyście unikalnych wrażeń związanych z pozornie zwykłymi pracami gospodarczymi, rzemiosłem artystycznym (haftowanie czy szydełkowanie). Pozwala turyście poznać lokalne obrzędy, a nawet uczestniczyć w przygotowaniu regionalnych potraw.

5 Co jest jej celem? Zapobieganie wyludnieniu terenów wiejskich,
Wzrost atrakcyjności wsi, Wzrost dochodów ludności wiejskiej, Rozwój infrastruktury turystycznej, Propagowanie wiedzy na temat prac i obowiązków związanych z życiem na wsi, Wyrób lokalnych pamiątek i upominków.

6 Czynniki determinujące rozwój agroturystyki
  Czynniki wewnętrzne - jakość usług - standard bazy noclegowej - życzliwość gospodarzy - infrastruktura ogólna- społeczna (sklepy, poczta, bank, gastronomia), techniczna (komunikacja, telekomunikacja, sieć wod-kan)   Czynniki regionalne zewnętrzne - środowisko naturalne - społeczne - otoczenie ekonomiczne - otoczenie prawne - otoczenie instytucjonalne

7 Czynniki określające wartość przestrzeni agroturystycznej
Piękno krajobrazu. Tereny dzikiej natury i pustkowia. Kulturowe dziedzictwo materialne. Dziedzictwo etniczne. Szczególne korzystne warunki dla łowiectwa, wędkarstwa, wędrówek terenowych, zbierania runa leśnego. Dobra dostępność dla szerokiego rynku konsumentów. Efektywna profesjonalna działalność promocyjna i handlowa. Właściwe zarządzanie

8 Przestrzeń agroturystyczna
·         Obszar, na którym odbywa się działalność agroturystyczna ·         Odnosi się również do bliższe i dalszej okolicy gospodarstwa, ukształtowanie terenu, architektury okolicy, pejzażu ·         Czystość środowiska, zapachy, poziom hałasu

9 Podział kraju na regiony agroturystyczne:
Pomorze- morze, jeziora, lasy, ruchome wydm Mazury- jeziora, lasy, interesująca przyroda Wielkopolska- dworki, pałace ziemiańskie, parki, wysoka kultura rolna Polska centralna- tradycyjna polska wieś Polska wschodnia- krajobraz wiejski, lasy, doliny rzek Sudety- górskie wioski, łagodne pagórki Karpaty- piękna przyroda, surowe ostre górskie krajobrazy, kultura góralska

10 Kryteria atrakcyjności gmin do rozwoju agroturystycznego
·         Gęstość zaludnienia na km2 użytków rolnych- max 80 os/ha ·         Udział rolniczej gospodarki nieuspołecznionej w powierzchni użytków rolnych ??? ·         Udział łąk i pastwisk w powierzchni użytków rolnych ·         Udział lasów w gminie ·         Udział wód w gminie ·         Typy osadnictwa wiejskiego ·         Udział osób utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych

11 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "jako aktywna forma wypoczynku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google