Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia 2: Zero-Intelligence Traders

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia 2: Zero-Intelligence Traders"— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia 2: Zero-Intelligence Traders
Modelowanie wieloagentowe Ćwiczenia 2: Zero-Intelligence Traders Mateusz Zawisza1 Zakład Analizy i Wspomagania Decyzji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Stypendysta projektu „Weź stypendium – dla rozwoju”

2 Plan zajęć Opis problemu ZI Traders
Model koncepcyjny środowiska i agentów Implementacja w NetLogo Meta modelowanie

3 Opis sytuacji Populacja N = N1 + N2 studentów SGH podzieliła się na tych, którzy mają bluzę SGH (N1) lub jej nie mają (N2). Studenci nieposiadający bluzy chcieliby zakupić jedną sztukę. Studenci posiadający bluzę chcieliby ją sprzedać. Każdy ze studentów cechuje się swoim indywidualnym sentymentem, który przywiązuje do bluzy (ang. reservation price). W przypadku studentów sprzedających bluzę jest to najmniejsza cena, za którą gotowi są rozstać się ze swoją bluzą (indywidualny koszt bluzy). W przypadku studentów kupujących bluzę jest to najwyższa cena, po której są gotowi nabyć bluzę (indywidualna użyteczność z bluzy). W celu dokonania transakcji, studenci łączą się w pary (kupujący-sprzedający). Sprzedający bluzę student zgłasza swoją cenę sprzedaży, która jest ceną większą od jego indywidualnej wartości bluzy. Analogicznie, kupujący student zgłasza swoją cenę zakupu, która jest mniejsza od jego indywidualnej wartości bluzy. Transakcja dochodzi do skutku, gdy istnieje cena zadawalająca obie strony. Proces łączenia się w pary trwa dopóki istnieje szansa dokonania transakcji.

4 Eksperyment Zasady gry: Każdy otrzyma poufną informację o:
Typie studenta (sprzedającego / kupującego bluzę) Indywidualnej wartość bluzy Szukacie osoby odmiennego typu i próbujecie dobić targu - jeśli się uda zgłaszacie do mnie cenę transakcji Cel: zdobycie / sprzedanie bluzy Ograniczenia: nie możecie być stratni

5 Krzywa popytu i podaży

6 Pytania do eksperymentu
Niech każdy znajdzie siebie na krzywej popytu lub podaży. Jaka jest cena bluzy w równowadze? Jaka jest cena bluzy na naszym rynku? Jaka jest ilość handlowanych bluz w równowadze? Jaka jest ilość handlowanych bluz na naszym rynku? Jaka jest maksymalna możliwa ilość handlowanych bluz na naszym rynku? Jaka towarzyszy temu nadwyżka? Kto z Was osiągnął najwyższą nadwyżkę? Kto z Was kupił/sprzedał bluzę na naszym rynku, a nie zrobiłby tego na rynku klasycznym? Tj. jest po prawej stronie krzywej popytu lub podaży? Kto z Was nie dokonał transakcji (nie znalazł drugiej chętnej strony), pomimo tego, że na klasycznym rynku by tego dokonał? Tj. Jest po lewej stronie krzywej popytu lub podaży?

7 Pytania do symulacji Jaki jest rozkład cen transakcji? Jaka jest średnia i odchylenie standardowe cen transakcji? Narysuj krzywe popytu i podaży oraz wyznacz na ich podstawie równowagową cenę i ilość bluz SGH. Jak średni poziom cen symulacji różni się od ceny równowagowej? Wyznacz nadwyżkę studentów. Jak bardzo różni się ona od nadwyżki, osiąganej w sytuacji gdyby studenci handlowali bluzami po cenie równowagowej, tj. takiej, która maksymalizuje nadwyżkę. Jakbyś ocenił stopień racjonalności studentów SGH? Czy jest on wystarczający do osiągnięcia wysokiej efektywności?

8 Model konceptualny Środowisko Parametry środowiska: - ???
Metody środowiska: AgentTyp1 Atrybuty: ??? Metody: ??? AgentTyp2 Atrybuty: - ??? - … Metody: ???

9 Model konceptualny Środowisko max-cost-value; max-utility-value
buyers-number; sellers-number do-plots do-statistics Buyer utility-value transactional-price traded? offer-buyer-price Sellers cost-value transactional-price traded? offer-seller-price

10 Implementacja w NetLogo
Środowisko max-cost-value max-utility-value buyers-number sellers-number do-plots do-statistics

11 Implementacja w NetLogo
Buyer utility-value transactional-price traded? offer-buyer-price

12 Praca domowa Wykonaj eksperymenty symulacyjne z BehaviorSpace
Wykonaj co najmniej 700 symulacji Wynik symulacji zapisz w formacie Table output Przyjdź z plikiem wynikowym na 5. zajęcia, na których będziemy go analizować w R-Project.


Pobierz ppt "Ćwiczenia 2: Zero-Intelligence Traders"

Podobne prezentacje


Reklamy Google