Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dualność Wykład 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dualność Wykład 4."— Zapis prezentacji:

1 Dualność Wykład 4

2 Problem pakowania plecaka – ilustracja dualności
Złodziej napada na magazyn z plecakiem. Plecak nie może być zbyt ciężki, bo złodziej go nie uniesie. W magazynie znajduje się dużo dobrze podzielnych towarów np. złoto, srebro, pył diamentowy. Złodziej chce zapełnić plecak najbardziej cennymi towarami. Jak zdecyduje co wziąć do plecaka?

3 Przykład problemu prymalnego: Problem złodzieja
Podstawmy N=3, W=4, w=(2,3,4) i v=(5,20,3) złoto, diamenty i srebro. max p.w. Rozwiązanie problemu złodzieja: (x1,x2,x3)=(0.5, 1, 0) Wartość funkcji celu: 22.5

4 Syndyk wykupuje złodzieja
Przypuśćmy, że syndykat przestępczy chce wykupić skradzione towary od złodzieja. Proponują ceny y1 za złoto, y2 za diamenty, y3 za srebro oraz y4 za kilogram plecaka. Ale złodziej może użyć 2 kilogramy pojemności plecaka i całe swoje złoto, aby wygenerować zysk 5 jednostek, czyli 2y4+y1 powinno wynosić przynajmniej 5. Podobnie w przypadku pozostałych towarów. Syndykat chciałby zminimalizować całkowitą cenę, którą płaci złodziejowi y1+y2+y3+4y4 Ceny powinny być nieujemne, inaczej złodziej nie sprzeda towarów i plecaka.

5 Przykład problemu dualnego: Problem syndyka
Problem syndyka można zatem przedstawić następująco: min p.w. Rozwiązanie problemu syndyka: (y1,y2,y3,y4)=(0,12.5,0,2.5) Optymalna wartość funkcji celu: 22.5

6 Problem złodzieja: Jest równoważny: Ponieważ np. Przekształcamy:
To jest równoważny problemowi syndyka

7 Rozwiązanie problemu złodzieja: (x1,x2,x3)=(0.5, 1, 0)
Optymalna wartość funkcji celu: 22.5 Rozwiązanie problemu syndyka: (y1,y2,y3,y4)=(0,12.5,0,2.5) ceny dualne Optymalna wartość funkcji celu: 22.5 PROBLEM PRYMALNY: ZŁODZIEJA Microsoft Excel 14.1 Sensitivity Report Worksheet: [Workbook3]Sheet1 Report Created: 11/1/2011 1:53:00 PM Variable Cells Final Reduced Objective Allowable Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease $B$2 x1 0.5 5 3.5 $B$3 x2 1 20 1E+30 12.5 $B$4 x3 -7 3 7 Constraints Shadow Constraint Price R.H. Side $F$6 waga plecaka 4 2.5 $F$7 ilość x1 $F$8 ilość x2 $F$9 ilość x3

8 Rozwiązanie problemu złodzieja: (x1,x2,x3)=(0.5, 1, 0)
Optymalna wartość funkcji celu: 22.5 Rozwiązanie problemu syndyka: (y1,y2,y3,y4)=(0,12.5,0,2.5) ceny dualne Optymalna wartość funkcji celu: 22.5 PROBLEM DUALNY: SYNDYKA Microsoft Excel 14.1 Sensitivity Report Worksheet: [Workbook3]Sheet5 Report Created: 11/1/2011 4:06:44 PM Variable Cells Final Reduced Objective Allowable Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease $B$2 y1 0.5 1 1E+30 $B$3 y2 12.5 $B$4 y3 $B$5 y4 2.5 4 Constraints Shadow Constraint Price R.H. Side $F$7 min cena za złoto 5 3.5 $F$8 min cena za diamenty 20 $F$9 min cena za srebro 10 3 7

9 Gry o sumie zerowej W grach o sumie zerowej wypłaty sumują się do zera w każdym stanie Diagram przesunięć

10 Gry o sumie zerowej Minimax = maximin = wartość gry
Gra może mieć wiele punktów siodłowych

11 Gry o sumie zerowej Albo nie mieć ich wcale
Jaka jest wartość gry w takim przypadku? Jeśli gra nie ma punktu siodłowego, trzeba wprowadzić strategie mieszane

12 Strzelanie karnych P L min wiersza -1 1 max kolumny
Załóżmy, że Tytoń stosuje strategię mieszaną: P z prawdopodobieństwem x L z prawdopodobieństwem 1-x Wtedy oczekiwana wypłata Karagounisa wynosi: Wypłaty Karagounisa Jeśli x>0,5 Karagounis wybierze L (wypłata K >0) Jeśli x<0,5 Karagounis wybierze P (wypłata K >0) Jeśli x=0,5 jest mu wszystko jedno (wypłata =0)

13 Strzelanie karnych P L min wiersza -1 1 max kolumny
Załóżmy, że Karagounis stosuje strategię mieszaną: P z prawdopodobieństwem y L z prawdopodobieństwem 1-y Wtedy oczekiwana wypłata Tytonia wynosi: Wypłaty Karagounisa Jeśli y>0,5 Tytoń wybierze P (wypłata T >0) Jeśli y<0,5 Tytoń wybierze L (wypłata T >0) Jeśli y=0,5 jest mu wszystko jedno (wypłata =0)

14 Strzelanie karnych P L min wiersza -1 1 max kolumny P L (P,1/2; L,1/2)
max kolumny maximin minimax

15 Gry o sumie zerowej Jeśli jest więcej niż dwie strategie dla jednego gracza i gra nie ma punktu siodłowego, nie wiadomo, które strategie będą częścią optymalnej strategii mieszanej Niech mieszana strategia Kolumny będzie (x,1-x) Wypłata Wiersza dla każdej jego strategii

16 Gry o sumie zerowej Kolumna będzie wybierała x, aby zmaksymalizować „górną kopertę” (upper envelope)

17 Gry o sumie zerowej Przekształcamy w problem programowania liniowego

18 Studium przypadku: Teoria gier i dualność
W latach pięćdziesiątych, Davenport studiował zachowanie rybaków w małej wiosce na Jamajce.

19 Twenty-six fishing crews in sailing, dugout canoes fish this area [fishing grounds extend outward from shore about 22 miles] by setting fish pots, which are drawn and reset, weather and sea permitting, on three regular fishing days each week … The fishing grounds are divided into inside and outside banks. The inside banks lie from 5-15 miles offshore, while the outside banks all lie beyond … Because of special underwater contours and the location of one prominent headland, very strong currents set across the outside banks at frequent intervals … These currents are not related in any apparent way to weather and sea conditions of the local region. The inside banks are almost fully protected from the currents. [Davenport 1960]

20 Jamajka

21 Strategie 26 drewnianych kanoe. Kapitanowie tych kanoe mają do dyspozycji 3 strategie połowu: IN – ustawić wszystkie kosze w zatokach OUT – ustawić wszystkie kosze na wodach odsłoniętych IN-OUT – część koszy w zatokach część na zewnątrz

22 Zalety i wady połowu na otwartym morzu
Dopłynięcie do łowiska zabiera więcej czasu, więc można postawić mniej koszy Jak prąd jest aktywny, powoduje duże zagrożenie dla koszy ustawionych na otwartym morzu Znosi znaczniki Uszkadza kosze podczas przesuwania Zmiany temperatury wody mogą zabijać ryby wewnątrz koszy ZALETY Ryby na łowiskach zewnętrznych są dużo lepszej jakości Jeśli jest ich dosyć, mogą wyprzeć ryby z łowisk wewnętrznych zupełnie z rynku Rybołóstwo na łowiskach zewnętrznych wymaga dużo lepszych kanoe Zazwyczaj ci, którzy łowią na łowiskach wewnętrznych kupują używane kanoe od tych, którzy łowią na łowiskach zewnętrznych Posiadanie lepszych kanoe daje dużo prestiżu, ponieważ ich kapitanowie dominują w corocznych wyścigach kanoe

23 Dane Davenport zebrał dane dotyczące średnich dziennych zysków w zależności od strategii połowu oraz obecności/nieobecności prądu Rybacy\Prąd Płynie Nie płynie IN 17,3 11,5 OUT -4,4 20,6 IN-OUT 5,2 17,0

24 Strategia OUT

25 1 Gra o sumie zerowej?? Nie ma punktu siodłowego
Strategia mieszana – załóżmy, że „złośliwy” prąd „stosuje” strategię „Płynę” z prawdopodobieństwem p1, „Nie płynę” z prawdopodobieństwem p2 Strategia rybaków: IN z prawd. q1, OUT z prawd. q2, IN-OUT z prawd. Q3 Dla każdego p rybacy wybierają strategię (q) z maksymalną wypłatą A „złośliwy” prąd wybiera p tak, aby rybacy zarobili jak najmniej

26 Rozwiązanie graficzne problemu prądu
Solution: p=0.31 Optymalna strategia mieszana prądu

27 Podobnie w przypadku odwrotnym:
Dla każdej strategii rybaków q, prąd „wybiera” taką, dla której rybacy zarobią najmniej: Rybacy natomiast będą się starali tak wybrać q, aby zmaksymalizować swoją wypłatę

28 Maxmin i minimax funkcja celu Strategia prądu p 1-p minimalizuj 13.31
0.31 0.69 Oczekiwana wypłata ze strategii wewnętrznej <= zewnętrznej 12.79 in-out prawdopodobieństwa 1.00 = funkcja celu Strategia rybaków q1 q2 q3 maksymalizuj 13.31 0.67 0.00 0.33 Oczekiwana wypłata prądu gdy: płynę >= nie płynę prawdopodobieństwa 1.00 =

29 Raport wrażliwości minimax
Microsoft Excel 14.1 Sensitivity Report Worksheet: [maximinnowe.xlsx]minimax Report Created: 11/16/ :19:08 PM Variable Cells Final Reduced Objective Allowable Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease $B$3 minimalizuj funkcja celu 1 1E+30 $C$3 minimalizuj p 0.3125 11.8 5.8 $D$3 minimalizuj 1-p 0.6875 Constraints Shadow Constraint Price R.H. Side $B$6 wewnętrznej funkcja celu 12.1 0.7 $B$7 zewnętrznej funkcja celu 0.525 $B$8 in-out funkcja celu 0.3 $B$9 prawdopodobieństwa funkcja celu

30 Raport wrażliwości maximin
Microsoft Excel 14.1 Sensitivity Report Worksheet: [maximinnowe.xlsx]maximin Report Created: 11/16/ :20:13 PM Variable Cells Final Reduced Objective Allowable Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease $B$3 maksymalizuj funkcja celu 1 1E+30 $C$3 maksymalizuj q1 0.7 12.1 $D$3 maksymalizuj q2 -0.525 0.525 $E$3 maksymalizuj q3 0.3 Constraints Shadow Constraint Price R.H. Side $B$6 płynę funkcja celu 5.8 11.8 $B$7 nie płynę funkcja celu $B$8 prawdopodobieństwa funkcja celu

31 Prognoza i obserwacja Gra o sumie zerowej Obserwacja
Nikt nie ryzykuje zastawiania koszy na zewnętrznych łowiskach Optymalna strategia rybaków: 67% IN, 33% IN-OUT [Oczekiwana wypłata: 13.31] Optymalna strategia prądu: 31% PŁYNIE, 69% NIE PŁYNIE Nikt nie ryzykuje zastawiania koszy na zewnętrznych łowiskach Strategia rybaków: 69% IN, 31% IN-OUT [Oczekiwana wypłata: 13.38] Prąd: 25% PŁYNIE, 75% NIE PŁYNIE Konkluzja Davenporta: rybacy są dobrze przystosowani Odkrycie Davenporta przez parę lat nie zostało zakwestionowane aż do momentu …

32 Prąd nie jest złośliwy Kozelka 1969 oraz Read, Read 1970 zauważyli, że
Prąd nie dostosowuje swojej „strategii” do działań rybaków Dlatego rybacy powinni zastosować zasadę oczekiwanych zysków Oczekiwane zyski rybaków IN: x x 11.5 = 12.95 OUT: x (-4.4) x 20.6 = 14.35 IN-OUT: x x 17.0 = 14.05 Czyli wszyscy rybacy powinni łowić na zewnętrznych łowiskach Może jednak nie są zbyt dobrze przystosowani Rybacy\Prąd Płynie (25%) Nie płynie (75%) IN 17,3 11,5 OUT -4,4 20,6 IN-OUT 5,2 17,0

33 Prąd może być jednak złośliwy
Prąd nie rozumuje, ale łowienie na otwartym morzu jest bardzo ryzykowne. Nawet jeśli prąd płynie ŚREDNIO 25% czasu, to jednak może płynąć częściej w danym roku. Załóżmy, że w jednym roku prąd płynie 35% czasu. Oczekiwana wypłata: IN: x x 11.5 = 13.53 OUT: x (-4.4) x 11.5 = 11.85 IN-OUT: x x 17.0 = Poprzez potraktowanie prądu jak złośliwego gracza rybacy GWARANTUJĄ sobie wypłatę przynajmniej 13.31, niezależnie od tego, jak często płynie prąd Rybacy płacą $1.05 składki ubezpieczeniowej Rzeczywisty (25%) Złośliwy (31%) 35% Gra o sumie 0 Rzcezywista 13.291 OUT 14.35 12.85 11.85


Pobierz ppt "Dualność Wykład 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google