Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 1VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 JAKOŚĆ Stopień w jakim zbiór właściwości spełnia wymagania (potrzeby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 1VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 JAKOŚĆ Stopień w jakim zbiór właściwości spełnia wymagania (potrzeby."— Zapis prezentacji:

1 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 1VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 JAKOŚĆ Stopień w jakim zbiór właściwości spełnia wymagania (potrzeby lub oczekiwania) WYNIKU POMIARU (ANALIZY) Wartość przypisana wielkości mierzonej, przybliżająca nam wartość prawdziwą

2 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 2VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 JAKOŚĆ WYNIKU ANALIZY Stopień w jakim wynik rozwiązuje problem postawiony przed analizą Stopień w jakim wynik przybliża nam wartość prawdziwą WIRYGODNOŚĆ WYNIKU DOKŁADNOŚĆPRECYZJA

3 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 3VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 DOKŁADNOŚĆ Stopień zgodności wyniku pomiaru z wartością rzeczywistą wielkości mierzonej

4 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 4VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 PRECYZJA Stopień zgodności wyników kolejnych pomiarów tej samej wielkości mierzonej POWTARZALNOŚĆ Pomiary w tych samych warunkach ODTWARZALNOŚĆ Pomiary w zmienionych warunkach

5 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 5 Miarą precyzji może być odchylenie standardowe (SD) lub względne odchylenie standardowe (RSD) MIARA PRECYZJI

6 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 6VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 METODY WYZNACZANIA DOKŁADNOŚCI Analiza zgodności wyników uzyskanych dwiema niezależnymi metodami Dodatek roztworu wzorcowego Analiza materiałów odniesienia ( RM, CRM ) Udział w badaniach międzylaboratoryjnych

7 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 7VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 ZAPEWNIENIE JAKOŚĆ WYNIKU Skoordynowane działanie ukierunkowane na spełnienie wymagań tj. uzyskanie wiarygodnego wyniku, pozwalającego rozwiązać problem stawiany analizie

8 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 8VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 Czynniki wpływające na wiarygodność badań: Czynnik ludzki Warunki lokalowe i środowiskowe Metody badań oraz ich walidacja Wyposażenie Spójność pomiarowa Pobieranie próbek Postępowanie z obiektami badania

9 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 9VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 WALIDACJA METODY BADAWCZEJ WALIDACJA – potwierdzenie, poprzez przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego użycia lub zastosowania (PN-EN ISO 9000 : 2001)

10 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 10VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 WALIDACJA METODY BADAWCZEJ

11 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 11VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE METODY BADAWCZEJ Specyficzność (selektywność) Granica wykrywalności Granica oznaczalności Zakres roboczy i liniowość metody Czułość metody Precyzja i dokładność metody Niepewność pomiaru

12 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 12VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 SELEKTYWNOŚĆ METODY Możliwość oznaczania analitu w obecności innych składników próbki. W celu określenia selektywności metody należy sprawdzić mozliwość interferencji występujących przy oznaczaniu danego analitu w próbce rzeczywistej.

13 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 13VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 GRANICA WYKRYWALNOŚCI Określa najmniejsze stężenie analitu, które można wykryć daną metodą - dla którego sygnał analityczny różni się istotnie od sygnału dla ślepej próby

14 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 14VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 GRANICA OZNACZALNOŚCI Określa najmniejsze stężenie analitu, które może być oznaczone za pomocą danej metody w sposób pewny z określoną dokładnością i precyzją

15 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 15VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 ZAKRES ROBOCZY Jest przedziałem wartości dla których udowodniono, że dana metoda zapewnia ich wyznaczenie z odpowiednią precyzją, dokładnością i liniowością. Miarą liniowości jest współczynnik korelacji równania regresji liniowej dla wzorców w zakresie roboczym (r 0,995)

16 Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 16VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 CZUŁOŚĆ METODY Jest to pochodna wielkości sygnału względem stężenia analitu przy zachowaniu stałości innych czynników, które wpływają na mierzony sygnał


Pobierz ppt "Zapewnienie jakości wyników analiz w badaniach żywności 1VII SESJA SMKN PTTŻOLEŚNICA 2002 JAKOŚĆ Stopień w jakim zbiór właściwości spełnia wymagania (potrzeby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google