Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda węzłowa w SPICE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda węzłowa w SPICE."— Zapis prezentacji:

1 Metoda węzłowa w SPICE

2 Metoda węzłowa Pierwsze prawo Kirchhoffa: suma prądów w węźle jest równa 0 (suma prądów wpływających jest równa sumie prądów wypływających)

3 Metoda węzłowa Równań prądowych jest tyle ile węzłów
Każdy prąd wypływa z jednego węzła (ze znakiem ‘-’) i wpływa do innego węzła (ze znakiem ‘+’)

4 Metoda węzłowa Jeśli zsumować wszystkie równania prądowe, prądy zsumują się do zera Czyli suma wszystkich równań jest zero Czyli każde równanie da się wyrazić jako suma pozostałych ze znakiem ‘-’ Czyli dla n węzłów w obwodzie można sformułować tylko n-1 niezależnych równań

5 Metoda węzłowa Ten dodatkowy, n-ty węzeł jest traktowany jako węzeł odniesienia, czyli tzw. masa, oznacza się go symbolem ‘0’

6 Metoda węzłowa

7 Metoda węzłowa

8 Metoda węzłowa

9 Metoda węzłowa Właściwie wszystkie analizy SPICE prowadzą do rozwiązania takiego układu równań: analiza .DC, .OP dla układów liniowych – w sposób oczywisty analiza .DC, .OP dla układów nieliniowych – algorytm Newtona-Raphsona w zasadzie składa się z kolekcji problemów liniowych analiza .TRAN – całkowanie numeryczne to szereg kroków liniowych

10 Konstrukcja układu równań z netlist
Opis topologii (netlist):

11 Konstrukcja układu równań
Szablony elementów, np. rezystor:

12 Konstrukcja układu równań

13 Konstrukcja układu równań
Np. szablon źródła prądowego: itd...

14 Konstrukcja układu równań

15 Konstrukcja układu równań

16 Konstrukcja układu równań

17 Konstrukcja układu równań

18 Konstrukcja układu równań

19 Konstrukcja układu równań
Jedno równanie jest liniowo zależne od pozostałych V0 z założenia równe 0

20 Konstrukcja układu równań
Ten układ równań można już rozwiązać za pomocą np. eliminacji Gaussa

21 Inna metoda rozwiązywania
Rozkład LU:

22 Rozkład LU Algorytm wyznaczania LU jest modyfikacją algorytmu Gaussa

23 Rozkład LU „podstawianie do przodu”:

24 Rozkład LU „podstawianie wstecz”:

25 Rozkład LU Podstawowa zaleta:
Pracochłonny rozkład LU jest wykonywany tylko raz, natomiast wielokrotne obliczenia potencjałów węzłowych dla zmieniających się pobudzeń (a nie zmieniającej się topologii układu) obejmują tanie obliczeniowo operacje podstawiania do przodu i wstecz

26 Problemy nieliniowe Rozwiązywanie równań nieliniowych o postaci:
gdzie f(x) jest funkcją nieliniową Obejmuje to oczywiście przypadek każdego równania:

27 Problemy nieliniowe Szczególnym przypadkiem są wszelkiego rodzaju problemy optymalizacyjne – poszukiwanie ekstremum (maksimum albo minimum) funkcji kosztu lub zysku: gdzie f’(x) to pierwsza pochodna funkcji f(x)

28 Rozwinięcie w szereg Taylora
Jeżeli znamy wartość funkcji i wszystkich jej pochodnych w pewnym punkcie, można wyznaczyć na tej podstawie wartość w innym punkcie:

29 Rozwinięcie w szereg Taylora
Przy obcięciu do wyrazu rzędu k reszta rozwinięcia może być oszacowana jako składnik rzędu (O - funkcja Landaua):

30 Rozwinięcie w szereg Taylora
Często jest stosowane nawet rozwinięcie obcięte pierwszego rzędu: Jest to tym lepsze przybliżenie prawdziwej wartości, im mniejsza jest wartość Δx Do takiego przybliżenia nawiązuje algorytm Newtona-Raphsona

31 Algorytm Newtona-Raphsona
Raphson współpracował z Newtonem, w charakterze jego sekretarza(?), redaktora jego dzieł? Metodę rozwiązywania równań nieliniowych ogłosił książkowo w 1891, podczas gdy analogiczna metoda Newtona została opublikowana w książce z 1736, choć napisanej w 1871 roku. Newton znał książkę Raphsona i wyrażał się o niej pochlebnie. Trudno więc ustalić, kto był autorem pomysłu. Metoda zwana jest więc pod nazwą Newtona-Raphsona. Isaac Newton ( ) Joseph Raphson ( )

32 Algorytm Newtona-Raphsona

33 Algorytm Newtona-Raphsona
Algorytm zaczyna z pewnego punkty x0, będącego pierwszym oszacowaniem prawdziwego rozwiązania x* W punkcie x0 na podstawie znajomości pochodnej funkcji f(x0) rozwiązywane jest równanie liniowe:

34 Algorytm Newtona-Raphsona
Rozwiązanie tego równania: wyznacza kolejne oszacowanie rozwiązania x*:

35 Algorytm Newtona-Raphsona
Ten sam sposób postępowania jest stosowany w kolejnych iteracjach: Kolejne wartości xi są coraz lepszymi oszacowaniami x*

36 Przykład

37 Algorytm Newtona-Raphsona
Zamiast wyprowadzenia bazującego na rozwinięciu Taylora można zastosować intuicję geometryczną: Wartość pochodnej funkcji w punkcie to nachylenie stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie

38 Algorytm Newtona-Raphsona
Problem nieliniowy jest zastąpiony serią problemów liniowych Każdy problem liniowy jest lokalnym przybliżeniem Taylora pierwszego rzędu dla problemu nieliniowego

39 Algorytm Newtona-Raphsona
W każdej iteracji jest wyznaczane kolejne przybliżenie rozwiązania Proces iteracyjny jest kończony kiedy względny błąd procentowy: spadnie poniżej ustalonej wartości (dokładności algorytmu) Może być również zastosowane ograniczenie na maksymalną ilość iteracji algorytmu

40 Algorytm Newtona-Raphsona
System rozwiązujący równanie: zgodnie z algorytmem Newtona-Raphsona nie zna „globalnie” funkcji f(x), natomiast musi mieć możliwość zapytać o wartość f(x), f’(x) w arbitralnym punkcie x Kolejne pytania o wartość funkcji zwiększają wiedzę systemu rozwiązującego o funkcji. Początkowa hipoteza dotycząca rozwiązania x0 z każdą iteracją ulega zmianie, dzięki uwzględnieniu nowych informacji o funkcji f(x)

41 Pułapki – wybór punktu startowego

42 Pułapki – wybór punktu startowego

43 Pułapki – oscylacje dookoła ekstremum

44 Ekstrema – dzielenie przez zero

45 Pułapki – jedno z wielu rozwiązań


Pobierz ppt "Metoda węzłowa w SPICE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google