Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) fax (044) ,

2 Teren objęty nadzorem Delegatury KO Delegatura Miasto Piotrków Tryb. powiat piotrkowski powiat tomaszowski powiat bełchatowski powiat radomszczański powiat opoczyński

3 Typy szkół/placówek – Delegatura łączna liczba szkół i placówek

4 Struktura Delegatury KO Dyrektor Delegatury KO w Piotrkowie Tryb. Koordynator ds. wspomagania Koordynator ds. ewaluacji Koordynator ds. kontroli

5 Realizacja zadań dodatkowych Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki 111 Uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy. 60 Oceny cząstkowe pracy dyrektora szkoły/placówki 88 Odwołanie od oceny pracy nauczyciela 1

6 Inne zadania Lp.Rodzaj zadniailość 1.Obserwacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych16 2.Analiza dokumentacji wycieczek zagranicznych54 3.Analiza dokumentacji innowacji pedagogicznych21 4.Sporządzenie postanowień dot. opinii w sprawie uprawnień szkoły publicznej 19 5.Sporządzenie postanowień dot. opinii w sprawie wprowadzania nowego kierunku kształcenie w zawodzie 13 6.Awans zawodowy: liczba przeprowadzonych analiz formalnych liczba wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej udział w komisjach na awans zawodowy nauczyciela mianowanego

7 Inne zadania LpRodzaj zadaniaIlość 1 Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i o potrzebie indywidualnego nauczania 10 2 Przygotowanie projektów decyzji dla Łódzkiego Kuratora Oświaty jako organu odwoławczego II instancji dotyczących odwołań od orzeczeń Przygotowanie projektu decyzji dla Łódzkiego Kuratora Oświaty (II instancja) dotyczącej skreślenia z listy uczniów 1

8 Sprawy administracyjne Lp.Rodzaj sprawyilość 1.Wydawanie duplikatów świadectw45 2.Wydawanie zaświadczeń z przebiegu nauki 2 3.Sporządzenie umów z ekspertami ds. awansu zawodowego 38 4.Przyjmowanie wniosków o nagrody MEN23 5.Przyjmowanie wniosków o nagrody ŁKO118 6.Przyjmowanie wniosków na medale, odznaczenia 426

9 Organizacja konferencji i narad (tematyka): 1.Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praca z uczniem z uszkodzonym narządem wzroku i słuchu oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, doradztwo edukacyjno-zawodowe. 2. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym – praca z dziećmi z ADHD, z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu. 3.Regionalna konferencja dotycząca ewaluacji dla wizytatorów i dyrektorów szkół/placówek, w których już odbyła się ewaluacja. 4. Konferencja w Bełchatowie Kibicuj bezpiecznie połączona z rozgrywkami sportowymi i kulturalnym kibicowaniem uczniów. 5.Narada z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych: nt. współpracy placówek ze szkołami w opracowywaniu planów działań wspierających i indywidualnych programów edukacyjnych.

10 Szkołom i placówkom przekazano 650 egzemplarzy poradników dla nauczycieli i rodziców nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77."

Podobne prezentacje


Reklamy Google