Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) fax (044) ,

2 Teren objęty nadzorem Delegatury KO
Delegatura Miasto Piotrków Tryb. powiat piotrkowski powiat tomaszowski powiat bełchatowski powiat radomszczański powiat opoczyński

3 Typy szkół/placówek – Delegatura łączna liczba - 837 szkół i placówek

4 Struktura Delegatury KO
Dyrektor Delegatury KO w Piotrkowie Tryb. Koordynator ds. wspomagania Koordynator ds. ewaluacji Koordynator ds. kontroli

5 Realizacja zadań dodatkowych
Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki 111 Uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy. 60 Oceny cząstkowe pracy dyrektora szkoły/placówki 88 Odwołanie od oceny pracy nauczyciela 1

6 Inne zadania Lp. Rodzaj zadnia ilość 1.
Obserwacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 16 2. Analiza dokumentacji wycieczek zagranicznych 54 3. Analiza dokumentacji innowacji pedagogicznych 21 4. Sporządzenie postanowień dot. opinii w sprawie uprawnień szkoły publicznej 19 5. Sporządzenie postanowień dot. opinii w sprawie wprowadzania nowego kierunku kształcenie w zawodzie 13 6. Awans zawodowy: liczba przeprowadzonych analiz formalnych liczba wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej udział w komisjach na awans zawodowy nauczyciela mianowanego 133 132 224

7 Inne zadania Lp Rodzaj zadania Ilość 1 Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i o potrzebie indywidualnego nauczania 10 2 Przygotowanie projektów decyzji dla Łódzkiego Kuratora Oświaty jako organu odwoławczego II instancji dotyczących odwołań od orzeczeń. 3 Przygotowanie projektu decyzji dla Łódzkiego Kuratora Oświaty (II instancja) dotyczącej skreślenia z listy uczniów

8 Sprawy administracyjne
Lp. Rodzaj sprawy ilość 1. Wydawanie duplikatów świadectw 45 2. Wydawanie zaświadczeń z przebiegu nauki 2 3. Sporządzenie umów z ekspertami ds. awansu zawodowego 38 4. Przyjmowanie wniosków o nagrody MEN 23 5. Przyjmowanie wniosków o nagrody ŁKO 118 6. Przyjmowanie wniosków na medale, odznaczenia 426

9 Organizacja konferencji i narad (tematyka):
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praca z uczniem z uszkodzonym narządem wzroku i słuchu oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, doradztwo edukacyjno-zawodowe. 2. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym – praca z dziećmi z ADHD, z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu. Regionalna konferencja dotycząca ewaluacji dla wizytatorów i dyrektorów szkół/placówek, w których już odbyła się ewaluacja. 4. Konferencja w Bełchatowie „Kibicuj bezpiecznie” połączona z rozgrywkami sportowymi i kulturalnym kibicowaniem uczniów. Narada z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych: nt. współpracy placówek ze szkołami w opracowywaniu planów działań wspierających i indywidualnych programów edukacyjnych.

10 Szkołom i placówkom przekazano 650 egzemplarzy poradników dla nauczycieli i rodziców nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google