Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia programu eTwinning Zasady uczestnictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia programu eTwinning Zasady uczestnictwa"— Zapis prezentacji:

1 Założenia programu eTwinning Zasady uczestnictwa
Łódź, 06 marca 2012r.

2 Kto może wziąć udział? Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, logopedzi i inni pracownicy szkoły; Szkoły krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji i Macedonii, a także Szwajcarii; Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

3 Kraje współpracy Austria Grecja Estonia Portugalia Szwecja Litwa
Finlandia Luksemburg Cypr Belgia Rumunia Bułgaria Słowacja Hiszpania Francja Malta W. Brytania Irlandia Węgry Czechy Niemcy Holandia Słowenia Włochy Łotwa Dania Norwegia Islandia Turcja Chorwacja Macedonia Szwajcaria

4

5 Liczba zarejestrowanych szkół w województwach

6 Liczba zarejestrowanych projektów w województwach

7 Dlaczego warto uczestniczyć w Programie eTwinnning?
Nauczyciel może motywować ucznia do wszechstronnego rozwoju tylko wtedy, gdy sam doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i staje się kompetentnym przewodnikiem w świecie nowych technologii!

8 Nauczyciel rejestrując się w Programie eTwinning, nie musi realizować projektu, ale ma możliwość uczestniczenia w … warsztatach i szkoleniach promocyjnych kursie internetowym „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?” internetowych międzynarodowych modułach edukacyjnych seminariach kontaktowych organizowanych w Polsce dla nauczycieli wybranych państw zagranicznych seminariach kontaktowych i Międzynarodowych Warsztatach Doskonalenia Zawodowego

9 Internetowe międzynarodowe eventy edukacyjne
Eventy edukacyjne to krótkie intensywne przedsięwzięcia przeprowadzane za pośrednictwem Internetu i poświęcone różnym tematom. Prowadzone są przez eksperta i opierają się na aktywnym działaniu i dyskusjach nauczycieli z całej Europy. Tematyka modułów: Sztuka, historia i filozofia w projektach eTwinning eTwinning i kreatywna klasa Przekraczając granice przedmiotów

10 Grupy eTwinning

11 Przykładowe formy projektów
Tematyka projektów może dotyczyć: przedmiotowych podstaw programowych; wielu przedmiotów; zainteresowań dzieci i młodzieży. Czas trwania projektów: miesięczny, trzymiesięczny, semestralny, roczny, wieloletni. 11

12 Języki komunikacji w projektach polskich szkół

13

14 Zalety projektów eTwinning:
entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli, motywacja do nauki, poznawania świata, kreatywność nauczycieli i uczniów, dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia: praca z uczniem zdolnym i możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej, bezpieczny Internet, tworzenie zespołów nauczycieli: przedmiotowiec, językowiec, informatyk.

15 Elastyczność eTwinningu
czas trwania projektu – nauczyciel sam decyduje o czasie trwania projektu i terminie jego rozpoczęcia; tematyka projektu – nauczany przedmiot, poziom szkoły, zainteresowania nauczyciela i uczniów; ilość partnerów w projekcie – współpraca z jedną szkołą partnerską lub więcej; działania podczas projektu mogą ewaluować (poruszać nowe tematy, trwać dłużej bądź krócej niż założono, rozszerzać się na nowych partnerów); - możliwości wykorzystania: gotowych zestawów projektów, modułów edukacyjnych.

16 Liczba partnerów w projekcie
Elastyczność eTwinningu Czas trwania projektu Tematyka projektu Liczba partnerów w projekcie Działania

17 Szczegółowe aspekty dotyczące uczestnictwa w Programie eTwinning:
Brak finansowania z Komisji Europejskiej - działania oparte na motywacji i entuzjazmie nauczycieli i uczniów; Pedagogiczne wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej (pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki); Długotrwała współpraca szkół partnerskich na początek wystarczy wymiana informacji o sobie i wspólnych zainteresowaniach; Odniesienie do innych programów Unijnych

18 Zalety projektów eTwinning
eTwinning jest dla wszystkich! Minimum wymagań: komputer, dostęp do Internetu i dobre chęci; Brak zbędnych formalności i skomplikowanych procedur; Realizacja projektu nie wymaga nakładów finansowych – bezpłatny dostęp do platformy i narzędzi służących realizacji projektu; Bezpieczny Internet; Jeden nauczyciel – wiele projektów Każdy nauczyciel może posiadać własne, indywidualne konto. Jedna szkoła – nieskończenie wiele projektów; Rejestracja placówki nie zobowiązuje do nawiązania współpracy.

19 Wsparcie dla nauczycieli:
portal eTwinning biuletyn elektroniczny; forum dla nauczycieli; helpdesk pod adresem publikacje zawierające przykłady dobrej praktyki; europejski portal eTwinning

20 Gotowe zestawy projektów
Zawierają konkretne pomysły, jak zrealizować projekt współpracy europejskiej. Zestawy eTwinning mogą być wykorzystane w wersji, w jakiej są podane lub można je zaadoptować do swojego kontekstu edukacyjnego. Każdy zestaw odnosi się do określonego tematu i zawiera informacje dotyczące: - grupy docelowej, - celów, - pedagogicznej wartości przeprowadzanych zadań, - zawiera dodatkowe opcje i linki do podobnych stron.

21 Doświadczenie drogą rozwoju-www.etwinning.net

22 Moduły edukacyjne Moduły eTwinning to krótkie zadania, które można włączyć w każdy typ projektu eTwinning, niezależnie od tematu. Stanowią ciekawy sposób na rozpoczęcie projektu, przynoszą coś nowego w trakcie, mogą stanowić narzędzie ewaluacyjne.

23

24 Polski portal

25 Portal europejski

26

27 Rejestracja w Programie eTwinning
Formularz rejestracyjny: 1etap: Nauczyciel podaje imię, nazwisko, adres , tworzy nazwę użytkownika i hasło i klika Wyślij. 2 etap: na podany adres mailowy wysyłane jest potwierdzenie i link, pod którym kończy się rejestrację 3 etap: Nauczyciel wypełnia formularz dotyczący danych jego i szkoły Dane umieszczone w formularzu można po rejestracji edytować.

28 Po rejestracji Szkoła wyszukuje możliwych partnerów, ustala temat i zakres współpracy; Koordynator wysyła propozycję założenia partnerstwa do wybranej szkoły; Szkoła partnerska akceptuje propozycję współpracy; Polskie Narodowe Biuro i Biuro partnera akceptują partnerstwo; Na Pulpicie pojawia się certyfikat eTwinning – możliwość wydruku; Partnerzy realizują projekt; Szkoła może brać udział konkursach i ubiegać się o Odznakę Jakości dla projektu.

29 Jak zrealizować projekt?
Pomysł na projekt Poszukiwanie szkoły partnerskiej Ustalenia z partnerem - Plan projektu Rejestracja projektu Realizacja zadań Ewaluacja

30 Jak znaleźć partnerów do współpracy?

31

32

33 Przewodnik – rejestracja i narzędzia krok po kroku
Rejestracja Pulpit nauczyciela czyli Desktop Dziennik projektu TwinSpace – przestrzeń do realizacji projektu

34 „Całe życie jest szkołą.” Jan Ámos Komenský
W prezentacji wykorzystano informacje i zdjęcia opracowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Program eTwinning. Opracowała Urszula Chachulska-Tomaszczak Ambasador Programu eTwinning w województwie łódzkim.


Pobierz ppt "Założenia programu eTwinning Zasady uczestnictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google