Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie 1

2 MGP - DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918-1919 W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM ID grupy: 97/79_P_G2 Kompetencja: przedsiębiorczość Semestr/rok szkolny: II / 2010-2011 2

3 MGP - DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWO- GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE ID grupy: 97/18_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Semestr/rok szkolny: II / 2010-2011 3

4 MGP – TEMAT PROJEKTOWY Jak aktywnie i skutecznie poszukiwać pracy? – poradnik dla absolwentów 4

5 PODZIAŁ PRACY NAD PROJEKTEM Grupa z Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. Podstawowe pojęcia związane z tematem Kontakty z Urzędem Pracy, status absolwenta, staże, szkolenia i pomoc UP w znalezieniu pracy Dokumenty aplikacyjne Wolontariat – sposób zdobycia doświadczenia zawodowego Grupa z Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie Aktywne metody poszukiwania pracy Źródła ogłoszeń o pracę Portale internetowe dot. pracy- jak wykorzystać Internet do aktywnego poszukiwania pracy? Rozmowa kwalifikacyjna Dotacja z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej 5

6 STRUKTURA PROJEKTU I. PODSTAWOWE POJĘCIA II. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – PRZEGLĄD METOD III. ŹRÓDŁA OGŁOSZEŃ O PRACĘ IV. DOKUMENTY APLIKACYJNE V. KONTAKTY Z URZĘDEM PRACY VI. INTERNET – NARZĘDZIE DO AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY VII. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – TWOJA WIELKA SZANSA VIII. WOLONTARIAT – POCZĄTEK TWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ IX. PRAKTYCZNE RADY DLA SZUKAJĄCYCH PRACY X. PODSUMOWANIE 6

7 I. PODSTAWOWE POJĘCIA 7

8 Na rynku pracy kupuje się i sprzedaje pracę. Uczestnikami tego rynku są: z jednej strony pracodawcy, którzy oferują miejsca pracy (zgłaszają popyt na pracę), z drugiej zaś poszukujący pracy (pracobiorcy : tworzą podaż na pracę),którzy oferują swoją wiedzę i umiejętności. W wyniku zetknięcia się podaży pracy z popytem na nią, kształtuje się cena pracy, czyli płaca. 1.1. RYNEK PRACY

9 Podaż pracy to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy. Czynniki określające wielkość podaży pracy: Czynniki demograficzne: przyrost naturalny, saldo migracji, struktura ludności wobec wieku, struktura ludności wg płci, struktura rozmieszczenia miasto – wieś, mobilność siły roboczej, system szkolenia i kształcenia, indywidualne motywacje i decyzje ludzi. Czynniki ekonomiczne: wysokość płacy realnej, wysokość płacy minimalnej, system opieki społecznej państwa, działalność związków zawodowych, wysokość podatków od dochodów. 1.2. PODAŻ PRACY

10 Popyt na pracę to wielkość zgłaszanego przez pracodawców zapotrzebowania na prace, przy danej stawce płacy. Czynniki określające wielkość popytu pracy: Zasób kapitału potrzebny do stworzenia nowych miejsc pracy. Wielkość globalnego popytu na rynku dóbr i usług. Struktura dóbr i usług na rynku. Postęp techniczny i związana z nim wydajność pracy. 1.3. POPYT NA PRACĘ

11 Bezrobotnym - jest osoba: nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź jeśli jest osobą niepełnosprawną zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, nie ucząca się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkół lub szkoły wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym. 1.4. OSOBA BEZROBOTNA

12 Pośrednictwo pracy - podstawowa usługa rynku pracy, realizowana w ramach promocji zatrudnienia, której celem jest łagodzenie skutków bezrobocia. Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, pozyskiwaniu ofert pracy, a w tym upowszechnianie ofert pracy, przekazywanie ich do internetowej bazy ofert pracy, udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy 1.5. POŚREDNICTWO PRACY

13 II. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – PRZEGLĄD METOD 13

14 2.1. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – PLAN DZIAŁANIA Jeżeli chcesz odnieść sukces i znaleźć satysfakcjonującą pracę. musisz podejmować jak najwięcej aktywnych działań. Ważne jest by opracować sobie plan działania: określ pracę, jaką jesteś zainteresowany – odpowiedz sobie na pytanie, co lubisz robić, w czym jesteś dobry, jakie wartości cenisz; zastanów się jaką wiedzę i umiejętności posiadasz; naucz się, jak szukać pracy – sprawdź, jakie sposoby szukania pracy mógłbyś wykorzystać; jeśli jeszcze tego nie potrafisz – naucz się, jak pisać życiorys, list motywacyjny; przemyśl jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej; na koniec – zastanów się, gdzie złożysz swoje CV oraz jak znajdziesz firmy, które byłyby zainteresowane Tobą jako pracownikiem. 14

15 2.2. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY 15 Źródło: Aktywne i elastyczne formy poszukiwania pracy - oprac. Fundacji Edukacji Europejskiej (Wałbrzych 2006)

16 2.3. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – NAJWAŻNIEJSZE METODY Do najważniejszych metod poszukiwania pracy zaliczamy: ZNAJOMI I RODZINA – budowa sieci kontaktów BEZPOŚREDNIE ZGŁASZANIE SIĘ DO FIRM MEDIA INTERNET BIURA KARIER TARGI PRACY, BRANŻOWE, SPOTKANIA Z FIRMAMY W SZKOŁACH I NA UCZELNIACH URZĘDY PRACY AGENCJE REKRUTACYJNE – firmy doradztwa personalnego 16

17 2.4. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – BUDOWA SIECI KONTAKTÓW Uruchamiamy sieć kontaktów wśród rodziny, znajomych i tworzymy nowe, które mają nam pomóc znaleźć pracę. Im więcej osób wie, że szukamy pracy, tym większe prawdopodobieństwo, że dowiemy się o jakieś interesującej ofercie pracy. Nawiązuj i utrzymuj kontakty z osobami z interesującej cię branży, z każdym, kto może pomóc Ci w poszukiwaniu pracy. Reaguj natychmiast – jeśli dowiesz się o wolnym miejscu pracy, nie zwlekaj i dzwoń od razu, nawet pod koniec dnia urzędowania. 17

18 2.5. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – BEZPOŚREDNIE ZGŁASZANIE SIĘ DO FIRM Należy wysyłać lub złożyć osobiście CV i listy motywacyjne do różnych firm, nawet gdy dana firma nie ogłaszała naboru na dane stanowisko pracy. Wiele firm gromadzi CV i listy motywacyjne, a gdy szuka pracownika w pierwszej kolejności nie umieszcza ogłoszeń tylko sięga do wcześniej nadesłanych ofert. Bezpośrednie zgłoszenie się do firmy świadczy o kreatywności, aktywności i motywacji osoby poszukującej pracy. To są bardzo poszukiwane cechy u przyszłych pracowników. 18

19 2.6. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – MEDIA Z mediów najłatwiej uzyskać informacje o rynku pracy. Bardzo popularnym źródłem ogłoszeń dla osób poszukujących pracy jest prasa. Pracodawcy zamieszczają oferty pracy w dziennikach lokalnych, ogólnopolskich oraz w wydawnictwach branżowych i specjalistycznych. W prasie jest wiele dodatków tematycznych dotyczących ofert pracy (w dziennikach lokalnych i ogólnopolskich). Prasa dostarcza również szeregu informacji o nowych inwestycjach, rozwijających się branżach itp., co pośrednio wskazuje potencjalne miejsca pracy. W radiu i telewizji pojawia się szereg programów oraz audycji poświęconych zagadnieniom rynku pracy, sposobach aktywnego poszukiwania pracy 19

20 2.7. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – INTERNET W raz z rozwojem technologii i wzrostem odstępczości Internet stał się bardzo popularną metodą poszukiwania pracy. Istnieje wiele specjalnych serwisów pracy, które są szczególnie cenne dla osób poszukujących pracy i dla pracodawców. Serwisy pracy zawierają nie tylko oferty pracy, ale również szereg informacji o tendencjach na rynku pracy, metod szukania pracy, ofert praktyk, szkoleń, staży w kraju i za granicą oraz wiele poradników dotyczących np. sposobu pisania dokumentów aplikacyjnych, czy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Poza polskimi portalami jest wiele portali europejskich np. Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES. 20

21 2.8. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – BIURA KARIER Działają prawie na każdej uczelni w Polsce. Prowadzą działalność informacyjną, szkoleniową lub badawczą. Służą radą i pomocą młodym ludziom w sprecyzowaniu planów zawodowych. Można uzyskać informacje o rynku pracy, oferty pracy stałej, dorywczej, praktykach, stażach, wyjazdach zagranicznych. Dysponują również często przydatnymi ulotkami, literaturą fachową z zakresu poszukiwania pracy oraz przewodnikami. Młodzi ludzie mogą brać udział w przygotowywanych przez Biura Karier wykładach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach z przedsiębiorcami i instytucjami. Istnieje Ogólnopolska Sieć Biur Karier. 21

22 2.9. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – POWIATOWE URZĘDY PRACY Po ukończeniu szkoły/ studiów możesz zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy (odpowiednim dla miejsca zamieszkania) i uzyskać status bezrobotnego. Jako bezrobotny absolwent możesz korzystać z ofert pracy, ale również z wielu działań skierowanych do młodych ludzi np. w ramach programu 1 praca można odbyć staż itp. PUP proponują: - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, - pośrednictwo pracy, - poradnictwo zawodowe, - staże, - szkolenia, - możliwość uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 22

23 2.9. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – POWIATOWE URZĘDY PRACY (KONTAKT) 23 Powiatowy Urząd Pracy Pleszew ul. Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew tel.: 0-62 7422 678 poppl@praca.gov.pl poppl@praca.gov.pl www.puppleszew.pl Powiatowy Urząd Pracy Czarnków ul. Przemysłowa 2a 64-700 Czarnków, tel.: (067) 255 37 16,17, pocz@pupczarnkow.pl pocz@pupczarnkow.pl www.pupczarnkow.pl

24 2.9. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY Pracy za granicą możesz szukać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Pracodawcy zagraniczni i zagraniczne urzędy pracy tam zgłaszają oferty pracy. Można uzyskać również informacje o ofertach pracy w kraju oraz informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Można uzyskać pomoc doradcy systemu EURES (jeżeli planujesz podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej). 24

25 2.9. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY (KONTAKTY) 25 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60 – 537 Poznań tel. (61) 846 38 19 wup@wup.poznan.pl wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl

26 2.10. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – TARGI PRACY, BRANŻOWE, SPOTKANIA Udział w targach pracy, targach branżowych czy spotkaniach z przedstawicielami firm w szkołach i na uczelniach to okazja do bezpośredniego kontaktu z firmą. Udając się na targi czy spotkania należy zabrać ze sobą uaktualnione dokumenty aplikacyjne. Jako poszukujący pracy możesz uzyskać szereg dodatkowych informacji o firmie, jaj wymaganiach, procesie rekrutacji, możesz również porozmawiać z osobami przeprowadzającymi rekrutacje. Warto poszukać lokalnych targów pracy. Warto tez uczestniczyć np. w Poznańskich Targach Przedsiębiorczości. 26

27 2.10. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – TARGI PRACY, BRANŻOWE, SPOTKANIA 27 Każda osoba poszukująca pracy powinna się zainteresować organizowanym w swojej okolicy targami pracy, branżowymi oraz różnego typu spotkaniami związanymi z poszukiwaniem pracy, Wystarczy poszukać!

28 2.11. AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY – AGENCJE REKRUTACYJNE – FIRMY DARADZTWA PERSONALNEGO Agencje rekrutacyjne nie są biurami pośrednictwa pracy. Instytucje te działają wyłącznie na zlecenie pracodawców pomagając im w znalezieniu odpowiednich pracowników na konkretne stanowiska. Inną formą rekrutacji prowadzonej przez agencję są tzw. poszukiwania bezpośrednie. Zajmują się tym headhunterzy (łowcy głów). Headhunterzy poszukują najczęściej kadry na najwyższe stanowiska kierownicze oraz wysokospecjalistyczne. Warto zgłosić się do agencji rekrutacyjnej, by nasze dane zostały zapisane w ich bazach danych. Wybierając tę metodę poszukiwania pracy nie pętko można się doczekać rezultatów (nawet zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną). 28

29 III. ŹRÓDŁA OGŁOSZEŃ O PRACĘ 29

30 3.1. ŹRÓDŁA OGŁOSZEŃ O PRACĘ– TABLICE OGŁOSZEŃ Sprawdzaj ogłoszenia o pracę na tablicach w Powiatowych Urzędach Pracy, Centrach Informacji i Planowania Kariery (przy Wojewódzkich Urzędach Pracy ) i innych tego typu miejscach, na słupach ogłoszeń. 30

31 3.2. ŹRÓDŁA OGŁOSZEŃ O PRACĘ– PRASA Sprawdzaj ogłoszenia w prasie lokalnej, ogólnopolskiej, branżowej, w tym specjalnych dodatkach poświęconych poszukiwaniu pracy. 31

32 3.3. ŹRÓDŁA OGŁOSZEŃ O PRACĘ– SIEĆ KONTAKTÓW Możesz dowiedzieć się o wolnym miejscu pracy nim ogłoszenie o nim gdziekolwiek się ukarze – do rodziny, znajomych …. 32

33 3.4. ŹRÓDŁA OGŁOSZEŃ O PRACĘ– INTERNET Dziś najwięcej ogłoszeń znajdziesz w Internecie, na różnych portalach pracy. Możesz zamieścić również własne oferty. 33

34 IV. DOKUMENTY APLIKACYJNE 34

35 4.1. DOKUMENTY APLIKACYJNE Stworzenie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych wbrew pozorom nie jest ani najłatwiejszym, ani najmniej istotnym etapem ubiegania się o pracę. Prawidłowo przygotowane CV i list motywacyjny decydują o zakwalifikowaniu się do dalszego procesu rekrutacji i mają duże znaczenie w jego kolejnych etapach, podczas których następuje weryfikacja danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. 35

36 4.2. DOKUMENTY APLIKACYJNE – CEL PRZYGOTOWANIA Celem sporządzenia życiorysu i listu motywacyjnego jest przekonanie pracodawcy, że jego obecne potrzeby idą w parze z naszymi kwalifikacjami, natomiast możliwość zaspokojenia jego przyszłych potrzeb ma odzwierciedlenie w naszym potencjale rozwojowym. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego zanim zaczniemy pisać CV i list motywacyjny musimy się najpierw dobrze przygotować. 36

37 4.3. DOKUMENTY APLIKACYJNE – ETAPY PRZYGOTOWANIA Znalezienie oferty pracy zgodnej z naszymi preferencjami, predyspozycjami i możliwościami zawodowymi - prawdopodobieństwo otrzymania pracy nie wzrasta wraz z ilością wysłanych aplikacji na przypadkowe ogłoszenia. Dokładna analiza wybranej oferty - zgromadzenie wszystkich możliwych informacji na temat oferowanego stanowiska pracy i oczekiwań pracodawcy. Zbudowanie profilu idealnego kandydata na konkretne stanowisko w określonej firmie na podstawie analizy oferty. Przemyślenie, które z naszych kwalifikacji (kompetencji, umiejętności, predyspozycji i cech osobowości) pokrywają się z profilem idealnego kandydata i wymagają podkreślenia w życiorysie i liście motywacyjnym. Napisanie CV i listu motywacyjnego w odpowiedzi na konkretną ofertę - od tego w jaką treść wyposażymy dokumenty aplikacyjne zależy, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wysłanie dokumentów na podany w ogłoszeniu adres oraz zachowanie ich kopii, które będą potrzebne w przygotowaniu się do wywiadu. 37

38 4.4. DOKUMENTY APLIKACYJNE – ŻYCIORYS ZAWODOWY (CV) W Curriculum Vitae umieszczamy uporządkowane informacje (przedstawione w formie bezosobowej i blokowej), które w zwięzły i przejrzysty sposób charakteryzują kandydata. A. Dane personalne - imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy B. Wykształcenie - od ostatniej skończonej szkoły C. Kursy i szkolenia - od ostatnio ukończonych D. Doświadczenie zawodowe – należy opisać zdobyte doświadczenie zawodowe, lata pracy, zajmowane stanowisk i podstawowy zakres obowiązków (od ostatniej pracy) E. Umiejętności – wpisujemy faktycznie posiadamy, a w szczególności te które nam pomóc przy wykonywaniu pracy na danym stanowisko (np. znajomość języków obcych, prawo jazdy kat.B, znajomość programów komputerowych itp.) F. Zainteresowania – tu możemy przybliżyć pracodawcy swoją osobę; jest to istotny punkt, gdyż prezentuje nas od prywatnej strony G. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 38

39 4.5. DOKUMENTY APLIKACYJNE – RODZAJE CV CV CHRONOLOGICZNE Cechuje je doświadczeń zawodowych w kolejności od najświeższych do najbardziej oddalonych w czasie; obrazuje dokładny przebieg kariery; polecany osobom, które posiadają i konsekwentnie realizują swoje cele zawodowe oraz chcą nadal rozwijać się w wybranym kierunku. CV CELOWE Charakteryzuje się uporządkowaniem pod kątem umiejętności i kwalifikacji potrzebnych na stanowisku, na które kandydat aplikuje; taki typ CV jest najlepszy dla osób, które posiadają liczne i różnorodne doświadczenia zawodowe, nie układające się w uporządkowany plan kariery zawodowej. CV FUNKCJONALNE Zbudowane w sposób porządkujący doświadczenia zawodowe od najbardziej zbliżonych do charakteru pracy o którą ubiega się kandydat; taką organizację CV powinny wybrać osoby, które wykonywały podobne obowiązki jak na stanowisku, które teraz chcą objąć, ale nie w ostatnim okresie zatrudnienia. 39

40 40

41 4.6. DOKUMENTY APLIKACYJNE – BŁĘDY W CV Pisząc swoje CV uważaj na często popełniane błędy: dołączone do CV np. w bikini lub sprzed lat, umieszczanie doświadczenia zawodowego w nieodpowiedniej kolejności czyli od najstarszego do aktualnego, brak opisu poziomu znajomości języka, wpisywanie zdarzeń, których w kolejnym etapie rekrutacji kandydat nie jest w stanie udokumentować zbyt dużo szczegółów, a co za tym idzie niewłaściwa długość CV (dokument nie powinien być zbyt długi ani zbyt ubogi w treść) nieczytelne CV - chaotycznie przedstawione informacje, niewłaściwa struktura i forma CV (np. pisane drobnym maczkiem, nieczytelnym pismem) brak numeru kontaktowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych itp.. 41

42 4.7. DOKUMENTY APLIKACYJNE – LIST MOTYWACYJNY List motywacyjny powinien zawierać następujące elementy: A. Dane personalne B. Aktualna miejscowość i data C. Dokładna nazwa firmy i działu - do którego wysyłamy naszą aplikację; jeżeli znamy, to również imię i nazwisko osoby, D. Rozpoczęcie - wstęp zawarty w pierwszym akapicie, informujący o tym, gdzie dowiedzieliśmy się o ofercie pracy oraz o tym, że chcemy przedstawić swoją kandydaturę na dane stanowisko (nazwa stanowiska wraz z nr referencyjnym podanym w ofercie), E. Rozwinięcie - rozbudowane informacje z CV (nie powielanie), przedstawienie motywacji oraz rzetelna prezentacja kwalifikacji (popartych przykładami, udowodnionych); należy przede wszystkim skoncentrować się na tym, co możemy zaoferować przyszłemu pracodawcy, F. Zakończenie - zawarcie w jednym akapicie nadziei na zainteresowanie pracodawcy naszą kandydaturą oraz wyrażenie gotowości do zaprezentowania swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. G. Podpis. 42

43 43

44 4.8. DOKUMENTY APLIKACYJNE – BŁĘDY W LISTACH MOTYWACYJNYCH Pisząc list motywacyjny uważaj na często popełniane błędy: używanie gotowego szablony – każdy list taki sam, niedostosowany do specyfiki danej oferty pracy całkowite pomijanie listu motywacyjnego przy składaniu aplikacji, brak estetyki listu lub ksero listu, błędy ortograficzne i stylistyczne powielanie informacji z CV, wodolejstwo i kłamstwa, pochlebstwa – potencjalny pracodawca chce nas zatrudnić ze względu na posiadane doświadczenie i umiejętności, a nie za podziw do pozycji firmy, udziwniona forma, rysunki czy zdjęcia itp. 44

45 V. KONTAKTY Z URZĘDEM PRACY 45

46 5.1. URZĄD PRACY Urząd Pracy to instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. W Polsce występują powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy nie są powiązane ze sobą pod względem podległości i realizują odmienny zakres zadań. 46

47 5.2. STATUS BEZROBOTNEGO Bezrobotnym jest osoba która utraciła prace i po spełnieniu określonych warunków zarejestrowała się w powiatowym urzędzie prac w swoim miejscu zamieszkania. Warunki nadania statusu bezrobotnego: niewykonywanie żadnej pracy zarobkowej, osoba powyżej 18 roku życia, osoba poniżej 60 roku życia kobiety i 65 roku życia mężczyźni, nie nabywa żadnych korzyści materialnych z tytułu niezdolności do pracy np. renty szkoleniowe, renty socjalne w wysokości przekraczającej połowę minimalnej pensji wynagrodzenia za prace, nie jest posiadaczem nieruchomości rolnej powyżej 2 ha, nie posiada wpisu do ewidencji gospodarczej, nie pobiera z pomocy społecznej zasiłku. 47

48 5.3. REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY I OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO Osoba rejestrująca się musi dostarczyć do urzędu: Dowód osobisty lubi inny dokument tożsamości dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień; dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. 48

49 5.4. ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH – KOMU I JAK DŁUGO PRZYSŁUGUJE? Zasiłek przysługuje bezrobotnemu który: Był zatrudniony i otrzymywał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia. Był zatrudniony za granicą co najmniej na 365 dni. Wykonywał prace w rolniczej spółdzielni. Opłacał składkę na fundusz pracy. Są trzy okresy pobierania zasiłku: 6, 12 i 18 miesięcy, w zależności od stopy bezrobocia na danym terenie oraz faktu utrzymywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 15 lat. 49

50 5.5. ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH – WYSOKOŚĆ ZASIŁKU Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku. Jeżeli okres ten wynosi: do 5 lat masz prawo do zasiłku w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego (około 430 zł) od 5 do 20 lat 100 proc. zasiłku podstawowego (około 530 zł) co najmniej 20 lat 120 proc. zasiłku podstawowego (około 640 zł) 50

51 5.6. PRAWA OSOBY BEZROBOTNEJ Jako osoba bezrobotna masz prawo do: korzystania z pośrednictwa pracy, służb poradnictwa zawodowego, korzystania z usług EURES, skierowania na miejsce pracy interwencyjnej oraz w ramach robót publicznych, skierowania na przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie, skierowania na staż lub na miejsce pracy w ramach umów absolwenckich w przypadku absolwentów, ubiegania się o preferencyjny kredyt na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, otrzymania, jeśli spełniasz wymagane warunki, zasiłku dla bezrobotnych, korzystania z bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej (jeżeli nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) oraz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, 51

52 5.7. POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY Pomoc w poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu osób bezrobotnych do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnieniu, w szczególności: uczestnictwie w szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, uczestnictwo w zajęciach aktywizujących w klubach pracy (zwykle w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy), dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących znalezieniu pracy i samo zatrudnieniu.

53 5.8. KLUBY PRACY KLUB PRACY to miejsce w którym można uzyskać profesjonalną pomoc w: rozpoznawaniu swoich mocnych stron, zbilansowaniu swoich umiejętności i kwalifikacji, aktywnym i efektywnym poszukiwaniu pracy, napisaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych: ŻYCIORYSU, LISTU MOTYWACYJNEGO, ćwiczeniu pozytywnego myślenia i samoakceptacji.

54 5.9. PORADNICTWO ZAWODOWE udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia; udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych; kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia; inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych; udzielanie informacji i doradztwo zawodowe dla pracodawców w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. W Powiatowych Urzędach Pracy i ich filiach zatrudnieni są doradcy zawodowi, których zadaniem jest:

55 5.10. POŚREDNICTWO PRACY Celem pośrednictwa pracy jest udzielenie pomocy: osobom bezrobotnym i poszukującym pracy – w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia pracodawcom – w poszukiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach Ponadto pośrednictwo pracy polega na: pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy informowanie zainteresowanych stron o aktualnej sytuacji i przewidywanych zumianych na lokalnym rynku pracy inicjowaniu i organizowaniu kontaktów poszukujących pracy z pracodawcami informowaniu osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach Pośrednictwem pracy zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy oraz wiele firm pośrednictwa pracy.

56 5.11. STAŻE DLA ABSOLWENTÓW I NIE TYLKO Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie może skierować do odbycia stażu bez nawiązywania stosunku pracy na okres od 3 do 12 miesięcy osobę bezrobotną: do 25 roku życia która nie ukończyła 27 roku życia- w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie oświadczającym kończenie szkoły wyższej. Staż pozwala stażyście nabyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

57 5.12. STAŻE DLA INNYCH BEZROBOTNYCH Powiatowy Urząd Pracy może również skierować na okres do 6 miesięcy do odbycia stażu bez nawiązywania stosunku pracy: osobę bezrobotną długotrwale, albo po zakończeniu realizacji socjalnego, bezrobotną kobietę, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia, osobę bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, osobę bezrobotną, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, osobę bezrobotną samotnie wychowującą, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, niepełnosprawną osobę bezrobotną.

58 5.13. SZKOLENIA Szkolenia osób bezrobotnych są inicjowane w celu: zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji, zwiększenia aktywności zawodowej. Szkolenia są skierowane szczególnie do osób: nie posiadających kwalifikacji zawodowych, zmuszonych do zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, które utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, nie posiadających umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

59 5.13. SZKOLENIA (C.D.) Formy organizacyjne szkolenia: Szkolenia grupowe - organizowane na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych występujących na lokalnym rynku pracy, Szkolenie w trybie indywidualnym - realizowane na wniosek bezrobotnego. Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

60 5.14. POZYSKIWANIE DOTACJI Z PUP NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy. Należy spełnić określone warunki przez wnioskodawcę: musi mieć statut bezrobotnego, nie korzysta z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej nie prowadził działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykorzysta środki zgodnie z przeznaczeniem nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej złoży kompletny wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy nie może zawiesić ani zlikwidować działalności przez okres 12 miesięcy. Kwota maksymalna możliwa do uzyskania to 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia i kwota ta zmienia się kwartalnie. W II kwartale 2011 r. wynosiła maksymalnie 20 797,98 zł.

61 VI. INTERNET – NARZĘDZIE DO AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY 61

62 6.1. INTERNET- NAJLEPSZE NARZĘDZIE W POSZUKIWANIU PRACY? Portal pracy Jobexpress.pl przeprowadził w maju 2009 r. ankiety na temat internautów poszukujących pracy. Wyniki opracowanego raportu są bardzo interesujące: 96,17% badanych wskazało, że będzie szukać pracy przy pomocy Internetu (rodzina i znajomi 65,33%, prasa 64,42%)- większość osób ma zamiar działać na kilku frontach. 23,25% respondentów wskazało, iż dzięki Internetowi znalazło ostatnią pracę (skuteczniejszą pomoc stanowiła rodzina i znajomi 33,95%, prasa zanotowała tylko 7,53%), Ludzie młodzi (21-30 lat) bardzo wysoko oceniają skuteczność Internetu w poszukiwaniu pracy. 62

63 6.2. INTERNET - WADY I ZALETY SZUKANIA PRACY PRZEZ INTERNET ZALETY duża liczba ofert, wygoda przeglądania ofert, oferty są dokładnie opisane, można do razu wyszukać informacje o firmie, powiadomienia o nowych ofertach wysyłane mailem, możliwość zostawienia CV lub wypełnienia profilu, oszczędność czasu i pieniędzy, WADY fałszywe ogłoszenia, powtarzające się oferty, nieaktualne oferty, brak odpowiedzi na wysłaną aplikacje, brak podanych stawek, 63

64 6.3. INTERNET - MOŻLIWOŚCI Szukasz pracy KORZYSTAJ z Internetu. Masz wiele możliwości. Szukaj informacji na stronach www o sposobach poszukiwania pracy, sytuacji na rynku pracy, sposobach przygotowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, informacje o stażach i szkolenia oraz innych działaniach np. urzędów pracy itp. Rejestruj się na portalach pracy(przynajmniej na kilku), wypełniaj profile, zamieszczaj swoje CV i informacje o sobie. Szukaj ofert pracy w Internecie i natychmiast wysyłaj swoje aplikacje – im szybciej, tym lepiej. Szukaj ich na portalach pracy, stronach należących do prasy, stronach interesujących Cię firm i instytucji, zwykle w zakładkach praca itp.. 64

65 6.3. INTERNET - MOŻLIWOŚCI (C.D.) Szukaj w Internecie danych o potencjalnych pracodawcach i wysyłaj droga mailową, pocztową lub składaj osobiści aplikacje. Uczestnicz w grupach dyskusyjnych szczególnie branżowych, specjalistycznych – tam pracodawcy często szukają informacji o potencjalnych pracownikach. PMIĘTAJ! Przed rozpoczęciem szukania pracy wyczyść informacje o sobie w Internecie. Twój potencjalny pracodawca z pewnością sprawdzi kim jesteś. Najłatwiej zrobi to wpisując Twoje imię i nazwisko np. w czy sprawdzi portale społecznościowe np. 65

66 6.4. INTERNET - PORTALE PRACY (PRZYKŁADY) Istnieje wiele portali poświęconych poszukiwaniu pracy. Zarejestruj się na kilku z nich, utwórz swoje profile i regularnie przeglądaj oferty pracy. Poniżej tylko kilka przykładowych portali http://www.praca.pl/ 66

67 6.4. INTERNET - PORTALE PRACY (PRZYKŁADY 67 http://www.pracuj.pl/

68 6.4. INTERNET - PORTALE PRACY (PRZYKŁADY 68 http://www.infopraca.pl/

69 6.4. INTERNET - PORTALE PRACY (PRZYKŁADY) 69 http://gazetapraca.pl

70 6.4. INTERNET - PORTALE PRACY (PRZYKŁADY) 70 http://www.jobs.pl/

71 6.4. INTERNET - PORTALE PRACY (PRZYKŁADY) 71 http://www.jobexpress.pl/

72 VII. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 72

73 7.1. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rozmowa kwalifikacyjna to możliwość bezpośredniego kontaktu i oczarowania potencjalnego pracodawcy. Do tej rozmowy musisz przygotować się jak do bitwy. "Dobre przygotowanie to połowa sukcesu". W rozmowie kwalifikacyjnej możesz zaprezentować siebie. Masz większą swobodę niż w CV. Tutaj jednak wszystko wychodzi na jaw, wszystkie nieścisłości i małe oszustwa zamieszczone w CV. 73

74 7.2. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - PRZYGOTOWANIE Przed rozmową najlepiej zbierz jak najwięcej informacji o firmie, w której chciałbyś pracować (przedmiot działalności, oferowane usługi, informacje o konkurencji itp. ). Im więcej wiesz o potencjalnym miejscu zatrudnienia tym większe masz szanse na wyczerpującą odpowiedź na rozmowie kwalifikacyjnej. Często pojawiają się pytania sytuacyjne, które wymagają od kandydata zastosowania wiedzy w praktyce i kreatywności. Przeanalizuj swoje CV (rekrutującego może zainteresować np. motywacja wyboru szkoły, ewentualne różnice miedzy profilem szkoły a odbytymi stażami czy praktykami, warto określić swoje hobby – pasję). Przeanalizuj poszczególne etapy swojej kariery zawodowej i doświadczenie zawodowe (np. praktyki szkolne, prace wakacyjne itp.). 74

75 7.2. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - PRZYGOTOWANIE (C.D.) Przeanalizuj dokładnie opis stanowiska, o jakie się ubiegasz oraz porównaj wymagania ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. Zastanów się, które umiejętności będą pomocne w nowej pracy, jak przełożą się na twoją wydajność w pracy. Często pada pytanie o aspiracje, cele zawodowe, co chcesz osiągnąć za 5,10 lat. Przemyśl to i ułóż odpowiedź. Przeanalizuj dlaczego chcesz podjąć tą pracę. Czym się kierujesz, jaka jest twoja motywacja i oczekiwania, w tym zarobki. Przygotuj certyfikaty, dyplomy, świadectwa, referencje i inne dokumenty, które mogą potwierdzić twoje umiejętności, doświadczenie i wykształcenie. Pracodawca może chcieć zweryfikować informacje z Twojego CV. Przeanalizuj swoje mocne i słabe strony – pytanie o to może paść na rozmowie. 75

76 7.3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - ZACHOWANIE PODCZAS ROZMOWY Drugą połową sukcesu to przebieg samej rozmowy. Aby udała się rozmowa kwalifikacyjna, musisz pamiętać o kilku zasadach. Odpowiednie przygotowanie duchowe; musisz być wyspany, zrelaksowany przed rozmową i pozytywnie nastawiony. Musisz być skoncentrowany – rejestruj dokładnie każde pytanie, pewnie podawaj dłoń, mów wyraźnie itp. Uśmiechaj się i kontroluj swoje ciało. Warto przeanalizować własne reakcje na sytuacje stresowe i postarać się o nich pamiętać. Uważnie słuchaj swojego rozmówcy, nie wchodź mu w słowo, daj sobie chwilę na przemyślenie odpowiedzi. 76

77 7.3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - ZACHOWANIE PODCZAS ROZMOWY (C.D.) Udzielaj konkretnych, zwięzłych odpowiedzi. Koniecznie pamiętaj o odpowiednim wyglądzie – dyskretna fryzura, ubiór odpowiadający kulturze organizacyjnej danej firmy. Pamiętaj o kontakcie wzrokowym z rozmówcą – nie można przesadzać i wpatrywać się w niego, ani też unikać kontaktu. Istotnym elementem rozmowy jest komunikacja niewerbalna – często ma większe znaczenie niż same słowa, dlatego zadbaj o właściwą mowę ciała, pewny ton głosu, wyprostowaną, otwartą postawę, nie krzyżuj rąk ani nóg, usiądź pod lekkim skosem do rozmówcy itd. Naturalność – nie udawaj kogoś kim nie jesteś, bo wypadniesz sztucznie. Rozmówca doceni uśmiech, otwartość i spontaniczność, oczywiście w rozsądnych granicach. 77

78 VIII. WOLONTARIAT - POCZĄTKIEM TWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ 78

79 8.1. WOLONTARIAT Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób. Praca wykonywana w ramach wolontariatu może mieć taki sam charakter jak praca wykonywana odpłatnie lub też może być do niej bardzo podobna. Pracując, jako wolontariusz, przygotowujesz się do podjęcia pracy zawodowej. 79

80 8.2. WOLONTARIUSZ - PRAWA I OBOWIĄZKI Wolontariusz ma prawo do: okresu próbnego pozwalającego poznać specyfikę nowej pracy, otrzymywania wymaganych środków ochrony osobistej, bycia poinformowanym o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wolontariusz ma obowiązki: posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, wywiązania się z obowiązków określonych w porozumieniu, dbania o powierzony majątek, mienie rzeczowe itp. niepełnoletni wolontariusz musi przedstawić pisemną zgodę opiekunów. 80

81 8.3. WOLONTARIAT - DLACZEGO WARTO? Pracując jako wolontariusz zyskujesz bardzo wiele korzyści. W szczególności: rozwijasz siebie poprzez pracę na rzecz innych, poszerzasz własne horyzonty myślowe, masz szansę poznać ciekawych ludzi, możesz nabyć niezbędne umiejętności do wykonywania przyszłej pracy zawodowej, wolontariat może być dla ciebie początkiem pracy zawodowej, możesz zobaczyć radość i uśmiech na twarzy osób, którym pomagasz, masz szansę w jakimś stopniu zmienić świat wokół siebie. 81

82 8.4. WOLONTARIAT – CZĘSTE PYTANIA MŁODYCH WOLONTARIUSZY? 1) Czy okres pracy w wolontariacie liczy się do stażu pracy? Nie. Tak samo wykonywanie świadczeń przez wolontariusza nie wpływa na uprawnienia pracownicze. Nie można więc okresu pracy wolontariusza wliczyć do okresów składkowych lub nieskładkowych, co w efekcie nie ma wpływu na uzyskanie prawa do renty, czy emerytury ani tym bardziej na wysokość obu tych świadczeń. 2) Czy wolontariusz jest pracownikiem? Nie. Świadczenie wykonywane przez wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy, nie jest to praca w rozumieniu Kodeksu Pracy. Są jeszcze dwie istotne różnice: - wolontariusz za swoja pracę nie pobiera wynagrodzenia; - wolontariusz podpisuje porozumienie o współpracy, a nie umowę o pracę. 82

83 8.4. WOLONTARIAT – CZĘSTE PYTANIA MŁODYCH WOLONTARIUSZY? (C.D.) 3) Czy osoba bezrobotna może być wolontariuszem bez utraty prawa do zasiłku? Tak. Bycie wolontariuszem nie wpływa ani na utratę, ani na wysokość świadczenia dla bezrobotnych. Wolontariusz nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, a więc nie straci prawa do zasiłku. 83

84 IX. PRAKTYCZNE RADY DLA SZUKAJĄCYCH PRACY 84

85 9.1. PRAKTYCZNE RADY Poszukiwanie potraktuj jak zajęcie pełnoetatowe !!!!!!!!! 85 Pracując na pełny etat musisz:Aby znaleźć pracę musisz: Być za coś odpowiedzialnym, wykonywać swoje obowiązki, postępować zgodnie z procedurami Ustalić swój własny zakres odpowiedzialności (rzeczy, które musisz wykonać by znaleźć pracę) Odbić kartę lub być w pracy na czas Wstawać wcześnie o ustalonej godzinie, by zacząć poszukiwanie pracy Pracować ciężko przez cały dzień, przynajmniej 42 godziny w tygodniu Szukać pracy wytrwale, cały dzień, 42 godziny w tygodniu Składać raporty szefowi, który sprawdza, czy wywiązujesz się ze swoich obowiązków Być swoim własnym szefem (lub ustalić szefem swojego przyjaciela) by mieć pewność, że wywiązujesz się ze swych obowiązków związanych z poszukiwaniem pracy. Źródło: Aktywne i elastyczne formy poszukiwania pracy - oprac. Fundacji Edukacji Europejskiej (Wałbrzych 2006)

86 9.2. PRAKTYCZNE RADY - PAMIĘTAJ 86 Codziennie spisuj listę rzeczy do zrobienia, planuj swoje działania, by znaleźć pracę, Składaj swoje zgłoszenia wczesnym rankiem – zrobi to dobre wrażenie, Dzwoń do pracodawców, by dowiedzieć się, w jakich godzinach najlepiej składać dokumenty aplikacyjne (niektóre firmy przyjmują podania tylko w pewnych godzinach i w wyznaczone dni tygodnia), Rób notatki - zapisuj sobie dane wszystkich pracodawców, z którymi się kontaktujesz, daty zgłoszeń, nazwiska osób, z którymi rozmawiałeś i inne specjalne uwagi o kontakcie, Jeżeli będzie taka możliwość, zgłaszaj się do kilku potencjalnych pracodawców w tym samym rejonie (oszczędzisz czas i pieniądze), Wykorzystuj bogate możliwości Internetu.

87 9.2. PRAKTYCZNE RADY – PAMIĘTAJ (C.D.) 87 Zawsze noś przy sobie wzór podania, CV, długopis i informacje o wolnych miejscach pracy – bądź zawsze przygotowany. Natychmiast chwytaj każdą możliwość; na każdą informację o wolnym miejscu pracy reaguj natychmiast (dzwoń od razu, składaj dokumenty aplikacyjne). Powiedz wszystkim znajomym, że szukasz pracy, utrzymuj kontakty z przyjaciółmi i z każdym, kto może Ci pomóc znaleźć pracę (natychmiast sprawdzaj wszystkie nowe możliwości). Czytaj broszury i inne publikacje o tym, jaki znaleźć pracę, czas jaki spędzisz na czytaniu tych materiałów, zaoszczędzi Ci dużo czasu w trakcie poszukiwań. Grunt to analiza i przygotowanie. Źródło: http://www.praca.gov.pl

88 PODSUMOWANIE 88 Opracowywany projekt pozwolił nam żebrać wiele informacji, które z pewnością pomogą nam w starcie na rynku pracy po zakończeniu szkoły średniej. Projekt zawiera szeroki zakres informacji o aktywnych metodach poszukiwaniu pracy, rozmowie kwalifikacyjnej, przydatności Internetu, dokumentach aplikacyjnych oraz informacje z zakresu działań urzędów pracy i statusu osoby bezrobotnej. Projekt uświadomił nam również, jakie znaczenie ma wolontariat w zdobywaniu doświadczenia zawodowego dla mdłego człowieka, który startuje na rynku pracy. Projekt kończy krótki poradnik dla poszukujących pracy.

89 ŹRÓDŁA INFORMACJI materiały z portali pracy Aktywne i elastyczne formy poszukiwania pracy - opracowanie Fundacji Edukacji Europejskiej (Wałbrzych 2006) materiały z www.wup.poznan.pl – (strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu)www.wup.poznan.pl materiały z www.pupczarnkow.pl – (strona Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie)www.pupczarnkow.pl materiały z www.puppleszew.pl– (strona Powiatowego Urzędu Pracy Pleszew) materiały z www.wolontariat.org.plwww.wolontariat.org.pl materiały z www.praca.gov.plwww.praca.gov.pl Raport portalu Jobexpress.pl na temat internautów poszukujacych pracy (ankiety przeprowadzono w maju 2009 )- Poszukiwanie pracy: Internet najlepszy? eGospodarka.pl Jak wykorzystać Internet w poszukiwaniu pracy?– Anna Owczarz Poradnik: Rozmowa kwalifikacyjna – kariera.mediarun.plkariera.mediarun.pl i inne materiały 89

90 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 90

91 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie 91


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google