Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie ID grupy: 96/86_mp_g2 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Nie z orbisem ale,… Semestr/rok szkolny: piąty/2011/2012

3 Nie z orbisem, ale… Agenda Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Cel projektu. Historia turystyki: - wycieczki organizowane przez szkołę. Zasady organizacji wycieczek: - podstawa prawna, - regulamin wycieczki. Preferencje wycieczkowe uczniów: - ankieta, - wyniki. Propozycja wycieczki: - dzień pierwszy, - dzień drugi, - dzień trzeci, - dzień czwarty,

4 Nie z orbisem, ale… Agenda Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie - dzień piąty, - dzień szósty. Całkowity koszt wycieczki. Sposoby sfinansowania wycieczki. Podsumowanie. Źródła.

5 Nie z orbisem, ale… Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Cel projektu Główny cel: Rozwijanie umiejętności dotyczących organizacji wycieczek, planowanie czasu przy wykorzystywaniu możliwie najniższych środków finansowych. Szczególnie zwrócimy uwagę na: poznanie zasad przewidywania kosztów, umiejętność sporządzania planu i budżetu wycieczki, praktyczne zastosowanie działań na liczbach wymiernych przy planowaniu wycieczki, obliczenia procentowe, konstruowanie, przeprowadzanie i opracowywanie wyników ankiety.

6 Nie z orbisem, ale… Wstęp Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Bardzo ważnym zadaniem szkoły jest właściwa organizacja zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, w tym wycieczek przedmiotowych, obozów wędrownych, biwaków, "zielonych szkół", szkół ekologicznych", itp. Fot. 96/86_mp_g2

7 Nie z orbisem, ale… Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Historia Wydarzenia na świecie : Starożytność Pierwsze podróże o charakterze turystycznym pojawiły się w Starożytnym Egipcie. Ludzie przemieszczali się aby brać udział w obchodach świąt religijnych. Średniowiecze i renesans Okresy średniowiecza i renesansu znane są z wypraw pojedynczych podróżników. XVII i XVIII wiek W XVII wieku podróże w celach poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych zaczęły nabierać coraz większego znaczenia. XIX i XX wiek Wiek XIX okazał się dla turystyki przełomowy. Dotychczas, ze względu na wysokie koszty, podróże w celach wypoczynkowych podejmowała jedynie elita społeczna http://polityka.plhttp://polityka.pl Francuska rodzina na wycieczce w Egipcie rok 1911.

8 Nie z orbisem, ale… Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Historia Wydarzenia w Polsce : XI wiek – sporadyczne podróże, głównie w celach handlowych, religijnych i dyplomatycznych, XIV wiek – początek wypraw młodzieży do uniwersytetów w zachodniej Europie XVI wiek – pielgrzymki arystokratów do Ziemi Świętej, 1563 – pierwsza udokumentowana polska podróż Beaty Łaskiej w Tatry do Zielonego Stawu Kieżmarskiego, 1604 – w Krakowie ukazał się przewodnik Adama Jarzębskiego Pielgrzym Polski albo krótkie Rzymu i miast pomniejszych opisanie, XIX wiek – dynamiczny rozwój miejscowości uzdrowiskowych, 1805 – Stanisław Staszic opisał swoje przeżycia z wędrówek po Tatrach w książce O ziemiorództwie gór dawnej sarmacji a później Polski, http://www.jkw.pl/images/recenzje/r11.jpg

9 Nie z orbisem, ale… Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Historia 1820 – w Warszawie ukazał się przewodnik Józefa Wawrzyńca Krasińskiego Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej (w języku francuskim; w języku polskim wydany został w 1821) 1867 – powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", 1873 – utworzono Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie z inicjatywy Feliksa Pławickiego, Tytusa Chałubińskiego, Adolfa Tetmajera i Józefa Stolarczyka, 1874 – Towarzystwo Tatrzańskie zbudowało pierwsze schronisko im. Stanisława Staszica nad Morskim Okiem, 1906 – powstało pierwsze polskie schronisko w Beskidach Zachodnich im. Hugona Zapałowicza na Markowych Szczawinach pod Babią Górą, http://www.markoweszczawiny.pttk.pl/galeria.html

10 Nie z orbisem, ale… Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Historia Wydarzenia w Polsce cd.: 1906 – zaczęło funkcjonować Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 1919 – przy Ministerstwie Robót Publicznych powołano Referat Turystyki, 1920 – we Lwowie powstało biuro podróży Orbis, 1936 – wybudowano kolejkę linową na Kasprowy Wierch, 1936 – w Krakowie rozpoczęło funkcjonowanie Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1936 – powołano Ligę Popierania Turystyki, 1949 – utworzony został Fundusz Wczasów Pracowniczych, 1950 – w wyniku połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, 1989 – po przemianach ustrojowych turystyka uzyskała sprzyjające możliwości rozwoju, 1999 – powstała Polska Organizacja Turystyczna.

11 Nie z orbisem, ale… Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Historia turystyki w szkole Przeglądając kronikę szkolną można zauważyć, że nasi starsi koledzy uprawiali turystykę. Najpierw były to wycieczki po naszym regionie piesze jak i rowerowe. Najczęstsze wycieczki to Gdańsk, Malbork oraz Toruń. W klasach szkoły podstawowych oraz gimnazjum organizowane są wycieczki regionalne. Do takich miast jak Gdańsk, Toruń. Klasy trzecie gimnazjum a dawniej ósme klasy szkoły podstawowej, jeżdżą na tygodniową wycieczkę na południe Polski. Ta wycieczka stała się już szkolną tradycją. Z arch. szkoły. Rok 2011 Z arch. szkoły. Rok 87 – wycieczka do Toruń

12 Nie z orbisem, ale… Zasada organizacji wycieczek – podstawa prawna Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Przed przystąpieniem do organizacji wycieczki jako grupa rozwój przez kompetencje postanowiliśmy, zapoznać się z aktami prawnymi, które omawiają procedury organizacji wycieczki szkolnej. Fot. 96/86_mp_g2

13 Nie z orbisem, ale… Zasady organizacji wycieczek – podstawa prawna Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Zasady bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży regulują następujące akty prawne: 1.Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz U, Nr 57, poz. 358). 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w rekreacji ruchowej (Dz U z 2001 r., Nr 101, poz. 1095). 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz U z 2001 r., Nr 135, poz. 1516). 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz U z 2003 r., Nr 6, poz. 69). 5.Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w ZSP w Czarnej Wodzie.

14 Nie z orbisem, ale… Regulamin wycieczki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Jako grupa opracowaliśmy uproszczony regulamin wycieczki zwracając szczególną uwagę na zachowanie. 1.Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 2.Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów. 3.Nie oddalać się od grupy. 4.Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach. 5.Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 6.Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe. 7.Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 8.W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 9.Przestrzegać godzin ciszy nocnej. 10.Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 11.Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

15 Nie z orbisem, ale… Preferencje wycieczkowe uczniów Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Aby się dowiedzieć jakie są preferencje wycieczkowe uczniów przeprowadziliśmy ankietę w trzech klasach gimnazjalnych - 63 uczniów. W ankiecie zawarliśmy pytania dotyczące długości pobytu, kosztu i miejsca wycieczki. Fot. 96/86_mp_g2. Kl. II GA podczas wypełniania ankiety

16 Nie z orbisem, ale… Wyniki ankiety Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Kiedy chciałbyś/chciałabyś pojechać na wycieczkę? latem zimą

17 Nie z orbisem, ale… Wyniki ankiety Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Jak daleko chciałbyś/chciałabyś pojechać na wycieczkę? niedaleko domu bardzo daleko

18 Nie z orbisem, ale… Wyniki ankiety Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Na jak długo chciałbyś/chciałabyś wyjechać? 1 dzień 2 dni Tydzień 2 tygodnie Inny okres czasu

19 Nie z orbisem, ale… Wyniki ankiety Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Jaki jest dla ciebie maksymalny koszt jednodniowej wycieczki? 20zł 50zł 100zł Inna kwota

20 Nie z orbisem, ale… Wyniki ankiety Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Jaki rodzaj obozu Cię interesuje? obóz tematyczny obóz zwykły

21 Nie z orbisem, ale… Wyniki ankiety Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Jakie miejsca wybierzesz? góry morze

22 Nie z orbisem, ale… Wyniki ankiety Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Jaka jest Twoja płeć? mężczyzna kobieta

23 Nie z orbisem, ale… Propozycja wycieczki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Tak jak co roku uczniowie klas III gimnazjum jadą do Zakopanego i okolic. Jako grupa rozwój przez kompetencje postanowiliśmy przedstawić alternatywny program wycieczki. Fot. 96/86_mp_g2. Mikołaj podczas rozmowy z przewodnikiem górskim.

24 Nie z orbisem, ale… Dzień pierwszy Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie 1.Wyjazd - 22 00 Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim 2011r.

25 Nie z orbisem, ale… Dzień drugi Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie 1.Wjazd na Jasną Górę 7 00 (zwiedzanie 30 min) 2.Przyjazd Kraków ok. 9 00 3.Zwiedzanie Krakowa 4 godziny 4.Wyjazd z Krakowa 13 00 5.Przyjazd do Wieliczki 13 45 6.Zwiedzanie Wieliczki 15 45 7.Wyjazd z Wieliczki 16 00 8.Przyjazd do schroniska 18 00 9.Zakwaterowanie Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Wieliczka 2011r.

26 Nie z orbisem, ale… Dzień trzeci Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie 1.Pobudka 7 00 2.Śniadanie 7 30 3.Wyjazd do morskiego oka 8 30 4.Przyjazd do morskiego oka 9 30 5.Podejście do morskiego oka ok. 3godziny 6.Zejście z morskiego oka ok. 2 godziny 7.Wyjazd do schroniska 14 30 8.Przyjazd do schroniska 15 30 9.Obiad 16 00 10.Grill 20 00 Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Morskie Oko 2009r.

27 Nie z orbisem, ale… Dzień czwarty Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie 1.Pobudka 7 00 2.Śniadanie 7 30 3.Wyjazd ze schroniska 8 00 4.Dotarcie pod Kasprowy Wierch 8 30 5.Wyruszenie na Kasprowy Wierch 8 45 6.Czas na Kasprowym Wierchu 8 45 -11 00 7.Powrót do schroniska 11 15 8.Obiad 13 00 9.Czas wolny 13 30 -15 00 10. Wyjazd na basen 15 00 11.Dotarcie na basen termalny 15 30 12.Czas na basenie 16 00 -19 00 13.Wyjazd do schroniska 19 30 14.Kolacja 20 00 Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Kasprowy Wierch 2011r.

28 Nie z orbisem, ale… Dzień piąty Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie 1.Pobudka 7 00 2.Śniadanie 7 30 3.Wyjazd do Gubałówki 8 00 4.Przyjazd do Gubałówki 8 30 5.Zwiedzanie Gubałówki ok. 3godziny 6.Przyjazd do schroniska 11 30 7.Obiad 15 00 8.Zwiedzanie Zakopanego 9.Grill 18 00 Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Gubałówka 2011r.

29 Nie z orbisem, ale… Dzień szósty Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie 1.Pobudka 7 00 2.Śniadanie 7 30 3.Wyjazd do doliny Kościeliska 8 30 4.Przyjazd do doliny Kościeliska 9 00 5.Przejście przez dolinę Kościeliska ok. 5 godzin 6.Zwiedzanie Jaskini Mroźnej 7.Wyjazd do schroniska 14 00 8.Przyjazd do schroniska 15 00 9.Obiad 10.Zwiedzanie Zakopanego - Kropówki 16 00 11.Przyjazd do schroniska 19 00 12.Czas wolny Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Dolina Kościeliska 2011r.

30 Nie z orbisem, ale… Dzień siódmy Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie 1.Pobudka 7 00 2. Śniadanie 7 30 3.Wyjazd do Wadowic 8 00 4.Zwiedzanie domu papieskiego 9 00 5. Zwiedzanie muzeum Miejskiego 10 00 6. Czas wolny 11 00 7.Wyjazd z Wadowic 13 00 8.Przyjazd do Oświęcimia 14 00 9.Zwiedzanie obozu koncentracyjnego 14 40 10. Wyjazd do Czarnej Wody 16 00 Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Wadowice 2011r.

31 Nie z orbisem, ale… Całkowity koszt wycieczki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie DzieńWydatkiCenaIlość osóbRazem 1 d Parking Jasna Góra (Częstochowa)10 Zwiedzanie Krakowa - przewodnik300 Wawel840320 Obiad1540600 Wieliczka - przewodnik162 Wieliczka - bilety wstępu29401160 Wieliczka - parking35 2 d Morskie Oko - przewodnik 200 Morskie Oko - parking35 Morskie Oko - bilety wstępu2,24088 3 d Kasprowy Wierch - przewodnik 100 Kasprowy Wierch - kolejka linowa32401280 Baseny34401360 4 d Zakopane - parking20 Gubałówka - kolej szynowa1340520 Grill w ramach obiadu 5 d Kościelska - parking3,240128 6 d Wadowice - parking35 Oświęcim - przewodnik420 Oświęcim - wejście440160 Autokar około 8000 Noclegi+śniadanie + obiadokolacja40 9600 Suma wydatków24 533,00

32 Nie z orbisem, ale… Sposób sfinansowania wycieczki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Całkowity koszt wycieczki to bardzo duża kwota. Zastanawialiśmy się nad możliwością zbierania od uczniów, począwszy od klasy I gimnazjum, comiesięcznej kwoty 20 zł i wpłacania uzyskanych pieniędzy do banku. W tym celu udaliśmy się do Banku Spółdzielczego w Czarnej Wodzie, aby dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć konto oraz, jakie jest najlepsze oprocentowanie. Lokaty terminowe: 1.1 miesiąc 3,75%, 2.3 miesięczne 4,75%, 3.6 miesięcy 4,85%, 4.12 miesięcy 5,55%. Fot. 96/86_mp_g2 – Bank Spółdzielczy w Czarnej Wodzie.

33 Nie z orbisem, ale… Sposób sfinansowania wycieczki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Koleżanka Monika Narloch opracowała w excelu arkusz obliczający oprocentowanie. Fot. 96/86_mp_g2

34 Nie z orbisem, ale… Sposób sfinansowania wycieczki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Wpłata uczniowskie Rodzaj depozytuokres odokres do Wysokość oprocentowania Odsetki Podatek % Podatek wartość Odsetki 80013 miesięcy2012-09-012013-09-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2012-10-012013-10-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2012-11-012013-11-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2012-12-012013-12-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-01-012014-01-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-02-012014-02-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-03-012014-03-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-04-012014-04-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-05-012014-05-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-06-012014-06-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-07-012014-07-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-08-012014-08-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-09-012014-09-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-10-012014-10-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-11-012014-11-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2013-12-012014-12-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2014-01-012015-01-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2014-02-012015-02-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2014-03-012015-03-015,55%48,119%9,1438,96 80013 miesięcy2014-04-012015-04-015,55%48,119%9,1438,96 Razem odsetki779,22 Razem wpłaty16 000,00 Łącznie 16 779,22

35 Nie z orbisem, ale… Sposób sfinansowania wycieczki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Wpłata uczniowskie Rodzaj depozytuokres odokres do Wysokość oprocentowania Odsetki Podatek % Podatek wartość Odsetki 8006 miesięcy2014-05-012014-11-014,85%38,819%7,3731,43 8006 miesięcy2014-06-012014-12-014,85%38,819%7,3731,43 8006 miesięcy2014-07-012015-01-014,85%38,819%7,3731,43 8006 miesięcy2014-08-012015-02-014,85%38,819%7,3731,43 8006 miesięcy2014-09-012015-03-014,85%38,819%7,3731,43 8006 miesięcy2014-10-012015-04-014,85%38,819%7,3731,43 Razem odsetki188,57 Razem wpłaty4800,00 Łącznie 4988,57

36 Nie z orbisem, ale… Sposób sfinansowania wycieczki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Wpłata uczniowskie Rodzaj depozytuokres odokres do Wysokość oprocentowania Odsetki Podatek % Podatek wartość Odsetki 8003 miesiace2014-11-012015-02-014,75%3819%7,2230,78 8003 miesiace2014-12-012015-03-014,75%3819%7,2230,78 8003 miesiace2015-01-012015-04-014,75%3819%7,2230,78 Razem odsetki92,34 Razem wpłaty2400 Łącznie2 492,34

37 Nie z orbisem, ale… Sposób sfinansowania wycieczki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Wpłata uczniowskieRodzaj depozytuOkres odOkres do Wysokość oprocentowania Odsetki Podatek % Podatek wartość Odsteki 8001 miesiąc2015-02-012015-03-013,75%3019%5,724,3 8001 miesiąc2015-03-012015-04-013,75%3019%5,724,3 Razem odsetki48,60 Razem wpłaty1600 Łącznie 1 648,60 Podsumowanie: Liczba uczestników40 Razem odsetki1 108,73 Razem wpłaty24 800,00 Łącznie 25 908,73 Zebrane środki na 1 uczestnika 648

38 Nie z orbisem, ale… Sposób sfinansowania wycieczki Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Podsumowanie: Liczba uczestników40 Całkowity koszt wycieczki24 533,00 Wpłaty +odsetki25 908,73 Inflacja w stosunku rocznym Koszt wycieczki 1 rok4,50% 1 090,4925 323,49 2 rok4,50% 1 139,5626 463,04 3 rok4,50% 1 190,8427 653,88 Koszt wycieczki na 1 uczestnika z uwzględnieniem inflacji 700 Brakująca kwota w przeliczeniu na 1 uczestnika 52 W związku z tym, że co roku następuje wzrost towarów i usług w ciągu tych 3 lat przewidzieliśmy inflacje na poziomie 4,5%:

39 Nie z orbisem, ale… Podsumowanie Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie Dnia 27 maja uczniowie klas III gimnazjum wyjeżdżają na wycieczkę do Zakopanego. Przedstawione propozycje programu wycieczki znalazły uznanie naszych koleżanek, kolegów oraz wychowawców klas. Wiele naszych propozycji co do zwiedzania znalazło się w programie wycieczki. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że oszczędzanie od I klasy gimnazjum ma swoje uzasadnienie. Fot. 96/86_mp_g2. Wyjazd do Zakopanego rok 2012.

40 Nie z orbisem, ale… Źródła Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie 1.Kronika szkolna. 2.Dokumenty szkolne - regulamin wycieczki. 3.http://www.sciaga.pl/tekst/14056-15-historia_turystyki_na_swiecie_i_w_polsce.http://www.sciaga.pl/tekst/14056-15-historia_turystyki_na_swiecie_i_w_polsce 4.http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka.http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka 5.http://polityka.pl.http://polityka.pl 6.http://www.jkw.pl/images/recenzje/r11.jpg.http://www.jkw.pl/images/recenzje/r11.jpg 7.http://www.markoweszczawiny.pttk.pl/galeria.html.http://www.markoweszczawiny.pttk.pl/galeria.html 8.http://www.zakopane.regle.pl/.http://www.zakopane.regle.pl/ 9.http://www.kopalnia.pl.http://www.kopalnia.pl 10.http://www.auschwitz.org.pl/.http://www.auschwitz.org.pl/

41 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google