Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie ID grupy: 96/86_mp_g2 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: „Nie z orbisem ale,…” Semestr/rok szkolny: piąty/2011/2012

3 Agenda „Nie z orbisem, ale…” Cel projektu.
Historia turystyki: - wycieczki organizowane przez szkołę. Zasady organizacji wycieczek: - podstawa prawna, - regulamin wycieczki. Preferencje wycieczkowe uczniów: - ankieta, - wyniki. Propozycja wycieczki: - dzień pierwszy, - dzień drugi, - dzień trzeci, - dzień czwarty, Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

4 Agenda „Nie z orbisem, ale…” - dzień piąty, - dzień szósty.
Całkowity koszt wycieczki. Sposoby sfinansowania wycieczki. Podsumowanie. Źródła. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

5 Cel projektu „Nie z orbisem, ale…” Główny cel:
Rozwijanie umiejętności dotyczących organizacji wycieczek, planowanie czasu przy wykorzystywaniu możliwie najniższych środków finansowych. Szczególnie zwrócimy uwagę na: poznanie zasad przewidywania kosztów, umiejętność sporządzania planu i budżetu wycieczki, praktyczne zastosowanie działań na liczbach wymiernych przy planowaniu wycieczki, obliczenia procentowe, konstruowanie, przeprowadzanie i opracowywanie wyników ankiety. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

6 Wstęp „Nie z orbisem, ale…”
Bardzo ważnym zadaniem szkoły jest właściwa organizacja zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, w tym wycieczek przedmiotowych, obozów wędrownych, biwaków, "zielonych szkół", „szkół ekologicznych", itp. Fot. 96/86_mp_g2 Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

7 http://polityka.pl Francuska rodzina na wycieczce w Egipcie rok 1911.
„Nie z orbisem, ale…” Historia Wydarzenia na świecie : Starożytność Pierwsze podróże o charakterze turystycznym pojawiły się w Starożytnym Egipcie. Ludzie przemieszczali się aby brać udział w obchodach świąt religijnych. Średniowiecze i renesans Okresy średniowiecza i renesansu znane są z wypraw pojedynczych podróżników. XVII i XVIII wiek W XVII wieku podróże w celach poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych zaczęły nabierać coraz większego znaczenia. XIX i XX wiek Wiek XIX okazał się dla turystyki przełomowy. Dotychczas, ze względu na wysokie koszty, podróże w celach wypoczynkowych podejmowała jedynie elita społeczna Francuska rodzina na wycieczce w Egipcie rok 1911. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

8 Historia „Nie z orbisem, ale…” Wydarzenia w Polsce :
XI wiek – sporadyczne podróże, głównie w celach handlowych, religijnych i dyplomatycznych, XIV wiek – początek wypraw młodzieży do uniwersytetów w zachodniej Europie XVI wiek – pielgrzymki arystokratów do Ziemi Świętej, 1563 – pierwsza udokumentowana polska podróż Beaty Łaskiej w Tatry do Zielonego Stawu Kieżmarskiego, 1604 – w Krakowie ukazał się przewodnik Adama Jarzębskiego Pielgrzym Polski albo krótkie Rzymu i miast pomniejszych opisanie, XIX wiek – dynamiczny rozwój miejscowości uzdrowiskowych, 1805 – Stanisław Staszic opisał swoje przeżycia z wędrówek po Tatrach w książce „O ziemiorództwie” gór dawnej sarmacji a później Polski, Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

9 Historia „Nie z orbisem, ale…”
1820 – w Warszawie ukazał się przewodnik Józefa Wawrzyńca Krasińskiego Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej (w języku francuskim; w języku polskim wydany został w 1821) 1867 – powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", 1873 – utworzono Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie z inicjatywy Feliksa Pławickiego, Tytusa Chałubińskiego, Adolfa Tetmajera i Józefa Stolarczyka, 1874 – Towarzystwo Tatrzańskie zbudowało pierwsze schronisko im. Stanisława Staszica nad Morskim Okiem, 1906 – powstało pierwsze polskie schronisko w Beskidach Zachodnich im. Hugona Zapałowicza na Markowych Szczawinach pod Babią Górą, Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

10 Historia „Nie z orbisem, ale…” Wydarzenia w Polsce cd.:
1906 – zaczęło funkcjonować Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 1919 – przy Ministerstwie Robót Publicznych powołano Referat Turystyki, 1920 – we Lwowie powstało biuro podróży Orbis, 1936 – wybudowano kolejkę linową na Kasprowy Wierch, 1936 – w Krakowie rozpoczęło funkcjonowanie Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1936 – powołano Ligę Popierania Turystyki, 1949 – utworzony został Fundusz Wczasów Pracowniczych, 1950 – w wyniku połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 1989 – po przemianach ustrojowych turystyka uzyskała sprzyjające możliwości rozwoju, 1999 – powstała Polska Organizacja Turystyczna. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

11 Z arch. szkoły. Rok 87 – wycieczka do Toruń
„Nie z orbisem, ale…” Historia turystyki w szkole Przeglądając kronikę szkolną można zauważyć, że nasi starsi koledzy uprawiali turystykę. Najpierw były to wycieczki po naszym regionie piesze jak i rowerowe. Najczęstsze wycieczki to Gdańsk, Malbork oraz Toruń. W klasach szkoły podstawowych oraz gimnazjum organizowane są wycieczki regionalne. Do takich miast jak Gdańsk, Toruń. Klasy trzecie gimnazjum a dawniej ósme klasy szkoły podstawowej, jeżdżą na tygodniową wycieczkę na południe Polski. Ta wycieczka stała się już szkolną tradycją. Z arch. szkoły. Rok 2011 Z arch. szkoły. Rok 87 – wycieczka do Toruń Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

12 Zasada organizacji wycieczek – podstawa prawna
„Nie z orbisem, ale…” Zasada organizacji wycieczek – podstawa prawna Przed przystąpieniem do organizacji wycieczki jako grupa rozwój przez kompetencje postanowiliśmy, zapoznać się z aktami prawnymi, które omawiają procedury organizacji wycieczki szkolnej. Fot. 96/86_mp_g2 Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

13 Zasady organizacji wycieczek – podstawa prawna
„Nie z orbisem, ale…” Zasady organizacji wycieczek – podstawa prawna Zasady bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży regulują następujące akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz U, Nr 57, poz. 358). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w rekreacji ruchowej (Dz U z 2001 r., Nr 101, poz. 1095). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz U z 2001 r., Nr 135, poz. 1516). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz U z 2003 r., Nr 6, poz. 69). Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w ZSP w Czarnej Wodzie. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

14 Regulamin wycieczki „Nie z orbisem, ale…”
Jako grupa opracowaliśmy uproszczony regulamin wycieczki zwracając szczególną uwagę na zachowanie. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów. Nie oddalać się od grupy. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Przestrzegać godzin ciszy nocnej. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

15 Fot. 96/86_mp_g2. Kl. II GA podczas wypełniania ankiety
„Nie z orbisem, ale…” Preferencje wycieczkowe uczniów Aby się dowiedzieć jakie są preferencje wycieczkowe uczniów przeprowadziliśmy ankietę w trzech klasach gimnazjalnych - 63 uczniów. W ankiecie zawarliśmy pytania dotyczące długości pobytu, kosztu i miejsca wycieczki. Fot. 96/86_mp_g2. Kl. II GA podczas wypełniania ankiety Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

16 Wyniki ankiety „Nie z orbisem, ale…”
Kiedy chciałbyś/chciałabyś pojechać na wycieczkę? latem zimą Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

17 Wyniki ankiety „Nie z orbisem, ale…”
Jak daleko chciałbyś/chciałabyś pojechać na wycieczkę? niedaleko domu bardzo daleko Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

18 Wyniki ankiety „Nie z orbisem, ale…”
Na jak długo chciałbyś/chciałabyś wyjechać? 1 dzień 2 dni Tydzień 2 tygodnie Inny okres czasu Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

19 Wyniki ankiety „Nie z orbisem, ale…”
Jaki jest dla ciebie maksymalny koszt jednodniowej wycieczki? 20zł 50zł 100zł Inna kwota Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

20 Wyniki ankiety „Nie z orbisem, ale…” Jaki rodzaj obozu Cię interesuje?
obóz tematyczny obóz zwykły Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

21 Wyniki ankiety „Nie z orbisem, ale…” Jakie miejsca wybierzesz? góry
morze Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

22 Wyniki ankiety „Nie z orbisem, ale…” Jaka jest Twoja płeć? mężczyzna
kobieta Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

23 Fot. 96/86_mp_g2. Mikołaj podczas rozmowy z przewodnikiem górskim.
„Nie z orbisem, ale…” Propozycja wycieczki Tak jak co roku uczniowie klas III gimnazjum jadą do Zakopanego i okolic. Jako grupa rozwój przez kompetencje postanowiliśmy przedstawić alternatywny program wycieczki . Fot. 96/86_mp_g2. Mikołaj podczas rozmowy z przewodnikiem górskim. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

24 Dzień pierwszy „Nie z orbisem, ale…” Wyjazd - 2200
Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim 2011r. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

25 Dzień drugi „Nie z orbisem, ale…”
Wjazd na Jasną Górę 7 00 (zwiedzanie 30 min) Przyjazd Kraków ok. 900 Zwiedzanie Krakowa 4 godziny Wyjazd z Krakowa 1300 Przyjazd do Wieliczki 1345 Zwiedzanie Wieliczki 1545 Wyjazd z Wieliczki 1600 Przyjazd do schroniska 1800 Zakwaterowanie Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Wieliczka 2011r. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

26 Dzień trzeci „Nie z orbisem, ale…” Pobudka 700 Śniadanie 730
Wyjazd do morskiego oka 830 Przyjazd do morskiego oka 930 Podejście do morskiego oka ok. 3godziny Zejście z morskiego oka ok. 2 godziny Wyjazd do schroniska 1430 Przyjazd do schroniska 1530 Obiad 1600 Grill 2000 Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Morskie Oko 2009r. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

27 Dzień czwarty „Nie z orbisem, ale…” Pobudka 700 Śniadanie 730
Wyjazd ze schroniska 800 Dotarcie pod Kasprowy Wierch 830 Wyruszenie na Kasprowy Wierch 845 Czas na Kasprowym Wierchu Powrót do schroniska 1115 Obiad 1300 Czas wolny Wyjazd na basen 1500 Dotarcie na basen termalny 1530 Czas na basenie Wyjazd do schroniska 1930 Kolacja 2000 Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Kasprowy Wierch 2011r. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

28 Dzień piąty „Nie z orbisem, ale…” Pobudka 700 Śniadanie 730
Wyjazd do Gubałówki 800 Przyjazd do Gubałówki 830 Zwiedzanie Gubałówki ok. 3godziny Przyjazd do schroniska 1130 Obiad 1500 Zwiedzanie Zakopanego Grill 1800 Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Gubałówka 2011r. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

29 Dzień szósty „Nie z orbisem, ale…” Pobudka 700 Śniadanie 730
Wyjazd do doliny Kościeliska 830 Przyjazd do doliny Kościeliska 900 Przejście przez dolinę Kościeliska ok. 5 godzin Zwiedzanie Jaskini Mroźnej Wyjazd do schroniska 1400 Przyjazd do schroniska 1500 Obiad Zwiedzanie Zakopanego - Kropówki 1600 Przyjazd do schroniska 1900 Czas wolny Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Dolina Kościeliska 2011r. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

30 Dzień siódmy „Nie z orbisem, ale…” Pobudka 7 00 Śniadanie 7 30
Wyjazd do Wadowic 8 00 Zwiedzanie domu papieskiego 9 00 Zwiedzanie muzeum Miejskiego 10 00 Czas wolny 11 00 Wyjazd z Wadowic 1300 Przyjazd do Oświęcimia 14 00 Zwiedzanie obozu koncentracyjnego 14 40 10. Wyjazd do Czarnej Wody 16 00 Z arch. szkoły – wycieczka klas III gim. Wadowice 2011r. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

31 Całkowity koszt wycieczki
„Nie z orbisem, ale…” Całkowity koszt wycieczki Dzień Wydatki Cena Ilość osób Razem 1 d Parking Jasna Góra (Częstochowa) 10 Zwiedzanie Krakowa - przewodnik 300 Wawel 8 40 320 Obiad 15 600 Wieliczka - przewodnik 162 Wieliczka - bilety wstępu 29 1160 Wieliczka - parking 35 2 d Morskie Oko - przewodnik  200 Morskie Oko - parking Morskie Oko - bilety wstępu 2,2 88 3 d Kasprowy Wierch - przewodnik  100 Kasprowy Wierch - kolejka linowa 32 1280 Baseny 34 1360 4 d Zakopane - parking 20 Gubałówka - kolej szynowa 13 520 Grill   w ramach obiadu 5 d Kościelska - parking 3,2 128 6 d Wadowice - parking Oświęcim - przewodnik 420 Oświęcim - wejście 4 160 Autokar około 8000 Noclegi+śniadanie + obiadokolacja 9600 Suma wydatków 24 533,00 Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

32 Sposób sfinansowania wycieczki
„Nie z orbisem, ale…” Sposób sfinansowania wycieczki Całkowity koszt wycieczki to bardzo duża kwota . Zastanawialiśmy się nad możliwością zbierania od uczniów, począwszy od klasy I gimnazjum, comiesięcznej kwoty 20 zł i wpłacania uzyskanych pieniędzy do banku. W tym celu udaliśmy się do Banku Spółdzielczego w Czarnej Wodzie, aby dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć konto oraz, jakie jest najlepsze oprocentowanie. Lokaty terminowe: 1 miesiąc ,75%, 3 miesięczne ,75%, 6 miesięcy ,85%, 12 miesięcy ,55%. Fot. 96/86_mp_g2 – Bank Spółdzielczy w Czarnej Wodzie. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

33 Sposób sfinansowania wycieczki
„Nie z orbisem, ale…” Sposób sfinansowania wycieczki Koleżanka Monika Narloch opracowała w excelu arkusz obliczający oprocentowanie. Fot. 96/86_mp_g2 Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

34 Wysokość oprocentowania
„Nie z orbisem, ale…” Sposób sfinansowania wycieczki Wpłata uczniowskie Rodzaj depozytu okres od okres do Wysokość oprocentowania Odsetki Podatek % Podatek wartość 800 13 miesięcy 5,55% 48,1 19% 9,14 38,96 Razem odsetki 779,22 Razem wpłaty 16 000,00 Łącznie 16 779,22 Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

35 Wysokość oprocentowania
„Nie z orbisem, ale…” Sposób sfinansowania wycieczki Wpłata uczniowskie Rodzaj depozytu okres od okres do Wysokość oprocentowania Odsetki Podatek % Podatek wartość 800 6 miesięcy 4,85% 38,8 19% 7,37 31,43 Razem odsetki 188,57 Razem wpłaty 4800,00 Łącznie 4988,57 Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

36 Wysokość oprocentowania
„Nie z orbisem, ale…” Sposób sfinansowania wycieczki Wpłata uczniowskie Rodzaj depozytu okres od okres do Wysokość oprocentowania Odsetki Podatek % Podatek wartość 800 3 miesiace 4,75% 38 19% 7,22 30,78 Razem odsetki 92,34 Razem wpłaty 2400 Łącznie 2 492,34 Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

37 Wysokość oprocentowania Zebrane środki na 1 uczestnika
„Nie z orbisem, ale…” Sposób sfinansowania wycieczki Wpłata uczniowskie Rodzaj depozytu Okres od Okres do Wysokość oprocentowania Odsetki Podatek % Podatek wartość Odsteki 800 1 miesiąc 3,75% 30 19% 5,7 24,3 Razem odsetki 48,60 Razem wpłaty 1600 Łącznie 1 648,60 Podsumowanie: Liczba uczestników 40 Razem odsetki 1 108,73 Razem wpłaty 24 800,00 Łącznie 25 908,73 Zebrane środki na 1 uczestnika 648 Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

38 Sposób sfinansowania wycieczki
„Nie z orbisem, ale…” Sposób sfinansowania wycieczki W związku z tym, że co roku następuje wzrost towarów i usług w ciągu tych 3 lat przewidzieliśmy inflacje na poziomie 4,5%: Podsumowanie: Liczba uczestników 40 Całkowity koszt wycieczki 24 533,00 Wpłaty +odsetki 25 908,73 Inflacja w stosunku rocznym Koszt wycieczki 1 rok 4,50% 1 090,49 25 323,49 2 rok 1 139,56 26 463,04 3 rok 1 190,84 27 653,88 Koszt wycieczki na 1 uczestnika z uwzględnieniem inflacji 700 Brakująca kwota w przeliczeniu na 1 uczestnika 52 Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

39 Fot. 96/86_mp_g2. Wyjazd do Zakopanego rok 2012.
„Nie z orbisem, ale…” Podsumowanie Dnia 27 maja uczniowie klas III gimnazjum wyjeżdżają na wycieczkę do Zakopanego. Przedstawione propozycje programu wycieczki znalazły uznanie naszych koleżanek, kolegów oraz wychowawców klas. Wiele naszych propozycji co do zwiedzania znalazło się w programie wycieczki. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że oszczędzanie od I klasy gimnazjum ma swoje uzasadnienie. Fot. 96/86_mp_g2. Wyjazd do Zakopanego rok 2012. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

40 Źródła „Nie z orbisem, ale…” Kronika szkolna.
Dokumenty szkolne - regulamin wycieczki. Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

41


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google